‘Projekte’

Instituti për politikë evropiane – Shkup (EPI), implementon projektin “Bashkëpunimi Justitia: Rifitimi i besimit të qytetarëve” Qëllimi kryesor i projektit është të kontribuojë në kthimin e besimit të qytetarëve në sektorin gjyqësor nëpërmjet kyçjes së organizatave qytetare në reformat qënjësore. Qëllime specifike: 1. Sigurimi i ndjekjes së strukturuar dhe kontribut gjithpërfshirës nga ana e shoqërisë civile […]

Agjensioni i Bashkimit Evropian për të drejta themelore (Fundamental Rights Agency, FRA) zgjodhi Institutin për politikë evropiane – Shkup (EPI) për partner të saj nga Maqedonia për implementim të hulumtimeve lidhur me çështje nga komeptencat e saja. FRA është nji nga agjensionet e decentralizuara të Bashkimit Evropian si dhe është qendër për ekpsertizë nga sfera […]

Anetaresimi në UE – monitorim dhe perfaqesim: Rishikim i performansave dhe evaluim i politikve të Ballkanit Perëndimor Në suaza të Programit për promovimin e hulumtimit rajonal në Ballkanin Perëndimor (RRPP), Qendra për politikë evropiane, së bashku me Institutin për politikë evropiane (EPI), Shkup dhe Instituti Alternativa, Podgoricë, ybatuan hulumtim mbi vlerësimin e politikave dhe kontrollin […]

Anetaresimi në UE – monitorim dhe perfaqesim: Efektiviteti i mekanizmit vlerësues në kuadër të Integrimit Evropian – BENCHER Instituti për Politikë Evropiane së bashku me partnerë nga rajoni, më 1 Janar të vitit 2017 filluan ta implementojnë projektin “Efektiviteti i mekanizmit vlerësues në kuadër të Integrimit Evropian”. Qëllimi i këtij projekti është ta shqyrtojë efektivitetin e mekanizmit […]

Anetaresimi në UE – monitorim dhe perfaqesim: Debati kombëtar për BE-në Instituti për politikë evropiane – EPI (Shkup) në korik 2016 filloi me shqyrtim të projektit “Debati kombëtar për BE-në”. Ky projekt është i finansuar nga programi Civika mobilitas dhe do të zbatohet në kohëzgjatje prej 18 muaj. Në mungesë të debatit kombëtar për Bashkimin […]

Anetaresimi në UE – monitorim dhe perfaqesim: Dialogje për vizion Projekti ka për qëllim përforcimin e dialogut për pyetje kyçëse me të cilat ballafaqohet shoqëria maqedonase përmes krijimit të politikave të themeluara në dëshmi. Ky projekt siguron vlerë të plotësuar në projektet e shqyrtuara britanike në Maqedoni siç janë: RIA, PAR, Korniza politika, Iniciativa për […]

Anetaresimi në UE – monitorim dhe perfaqesim: EPI Grant – OSI TTF Granti siguroi vendosjen institucionale dhe organizative te EPIt si dhe zhvillimin e aktivitete programuese te EPIt.  Forum Europeum RM-UE: cila është strategjia?; Anëtarësimi ne UE: “ Cili është roli i organizatave joqeveritare?”; Dijalog për dijalogun anëtarësues; Marrëveshja e parë për stabilizim dhe asocim […]

Anetaresimi në UE – monitorim dhe perfaqesim: EUROZUM Në nëntor 2013, Delegacioni i Unionit Evropian përmes programit Broadcasting Eruope ndau grant për produkcion të ciklit të ri të emisionit Evrozum të përkushtuar procesit te anëtarësimit të Republikës së Maqedonisë ne UE.Projekti zbatohet nga Evrovizhn (si aplikant kryesor) prodhuesit të emisioneve të lidhura me UE-në, Institutit […]

Demokracia dhe Sundimi i Ligjit: Monitorimi dhe vlerësimi i Sundimit i të drejtës në Ballkanin perëndimor (MERLIN WB) Projekti: Monitorimi dhe vlerësimi i Sundimit i të drejtës në Ballkanin perëndimor (MERLIN WB) Donatori: Fondacioni Europian për Ballkanin Kordinator i projektit: Insitutit për politikë Europiane (EPI) – Shkup Partnerë: Qendra për politika të sigurimit Bellgrad, Instituti […]

Demokracia dhe Sundimi i Ligjit: Rrjeti 23 + Rrjeti 23 + Instituti për politikë europiane (EPI) – Shkup, në partneritet me Komitetin e Helsinkit për të drejtat e njeriut në RM, në 1 janar 2016 filloi me shqyrtim të projektit “Rrjeti 23 +”. Bashkëpunëtor të projektit janë: Fondacioni Qendra për modernizim të politikave – Sofje, […]

2
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq