Njoftim zyrtar: Weber 2.0 ka nisur!

Kemi kënaqësinë të lajmërojmë se projekti WeBER 2.0 ka marrë mbështetjen e Komisionit Evropian për vazhdimësinë e tij dhe në tre vitet e ardhshme do të vazhdohet të punohet në reformimin e administratave publike në Ballkanin Perëndimor.

VIDEO: EU accession – no pass to an impasse?

Pas tryezës së rrumbullakët organizuar nga EPI më 3 dhjetor në Shkup, folësit u përgjigjën se si ata e shohin rrugëtimin e Maqedonisë së Veriut pas përgjigjes negative të Francës për hapje të negociatave për aderim në BE.

VIDEO: Debata nacionale demokratike

EPI përgatiti video të shkurtë nga anketa debative që u mbajt këtë vit. Shihni se si ndryshojnë qëndrimet e qytetarëve para dhe pas informimit dhe diskusioneve.

BLOG

PROJEKTE

RRJETE

 • EELN

  Në bashkëpunim me Univerzitetin në Utreht, Migration Policy Group dhe Human European Consultancy, që nga janari i vitit 2019, EPI merr pjesë në punën e rrjetit të Komisionit Evropian “Rrjeti evropian i ekspertëve juridik për barazi gjinore dhe jodiskriminim“ (EELN). EELN punon në ndjekjen e përshtatjes së legjislacionit vendor për jodiskriminim dhe barazi gjinore me acquis të BE-së në të gjitha vendet anëtare të BE-së, EFTA shteteve dhe shteteve kandidate. Pjesë e detyrave të rrjetit është edhe këshillimi i Komisionit Evropian për pyetje që janë nën kompetencat punuese të saja.

 • FRANET

  FRANET është rrjet hulumtues multidisciplinor i Agjensioni të Bashkimit Evropian për të drejta themelore, i themeluar në vitin 2011. Përfshin një partner hulumtues apo konzorcium prej secilit shtet anëtar të Bashkimit Evropian. Që nga viti 2018, FRANET u zgjerua duke përfshirë edhe Maqedoninë në rrjet, me EPI-n si partner hulumtues nacional. FRANET përpunon studime tematike, raporte dhe njohtime të shkurta lidhur me tema të ndryshme nga sfera e të drejtave themelore.

 • EPI NET

  Rrjet joformal i të rinjëve profesional që studimet e tyre postdiplomike dhe të doktoraturës i kanë kryer jashtë Republikës së Maqedonisë, në studime që trajtojnë tema lidhur me BE-në.

 • WB6 Advocacy Group

  Grupa për përfaqësim të gjashtëshes të Ballkanit Perëndimor (WB6 AG) paraqet inicijativë të organizatave hulumtuese të Ballkanit Perëndimor që kanë për qëllim shpejtësimin dhe lehtësimin e zgjerimit të Bashkimit Evropian kah Ballkani Perëndimor.

 • TEN

  Rrjeti Mendo për Evropën (Think for Europe Network) përbëhet nga organizatat joprofitabile hulumtuese të Ballkanit Perëndimor, që fokusohen në procesin e integrimit evropian dhe janë të përkushtuara në krijimin dhe përfaqësimin e politikave të bazuara në fakte.

 • Rrjeti 23

   Rrjeti 23 përbëhet prej organizatave qytetare të cilat me aktivitetet e tyre të rregullta njdekin dhe vlerësojnë politikat e Kapitullit 23 – gjyqësori dhe të drejtat themelore dhe i përfaqësojnë qëndrimet e tyre dhe rekomandimet e tyre në këto sfera para autoriteteve publike.

DONATORËT

RRJETET SOCIALE

EU Integration of the WB: Making a realistic perspective out of a shifting target
🗓️ 22/01/2020, at 09:00 📌 Libraria Tirana Times

The conference marks the conclusion of a joint project implemented by @AIIS_Albania, @EvropskiPokret & @epi_mk - powered by WBF @balkans_fund

We are proud to inform you that the #EU_WeBER project has received financial support from the
@EU_Commission for its continuation and that in the next three years we will continue our work toward reformed public administrations in the #WesternBalkans!

Think for Europe@ThinkforEurope

We are proud to inform you that the #EU_WeBER project has received financial support from the @EU_Commission for its continuation and that in the next three years we will continue our work toward reformed public administrations in the #WesternBalkans!

.@milenalazarevic argues that the #EU accession process needs to change to allow for membership to come about in phases. That way it could deliver sooner for the #WesternBalkans citizens and fit better into domestic political cycles in the region.

Load More...
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiorgmk/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq