Shoqëria civile evropiane: Ende nën presion

Shoqëria civile në Evropë është ende nën presion, tregon raporti i fundit i Agjencisë për të Drejtat Themelore të BE-së (FRA). Raporti përfshin gjithashtu një seksion për disa nga vendet kandidate, duke përfshirë edhe Maqedoninë. EPI përgatiti raportin për vendin për mjedisin ligjor dhe hapësirën e organizatave civile në mbështetje të të drejtave themelore dhe sundimit të ligjit.

Pa etiketime, me argumente!

Këto ditë jemi dëshmitarë të sulmeve ndaj organizatave të shoqërisë civile për shkak të qëndrimeve që ato ndajnë publikisht dhe në mënyrë të argumentuar me publikun në lidhje me propozimin francez për hapjen e negociatave me BE-në. Dëshirojmë të theksojmë se, përkundër të gjithë zhvillimeve, Instituti për Politikavë Evropiane (EPI) do t’i qëndrojë besnik qëllimeve, misionit dhe parimeve të tij.

Diskutim: Ndërmjetësimi është më shumë se gjykata dhe avokatë, është një kulturë që po zhvillohet me shpejtësi në vend

Ndërmjetësimi është shumë më tepër se gjykatat dhe avokatët, është një kulturë. Publiku duhet ta pranojë, sepse është e rëndësishme që ndërmjetësimi të shtrihet përtej pjesës ligjore. Ky ishte një nga konkluzionet kryesore të ngjarjes promovuese “Përmirësimi i cilësisë së ndërmjetësimit” organizuar nga EPI në kuadër të projektit “Ndërmjetësoni, mos dyshoni!”.

BLOG

Shqyrtime dhe analiza


PROJEKTE

RRJETE

 • EELN

  Në bashkëpunim me Univerzitetin në Utreht, Migration Policy Group dhe Human European Consultancy, që nga janari i vitit 2019, EPI merr pjesë në punën e rrjetit të Komisionit Evropian “Rrjeti evropian i ekspertëve juridik për barazi gjinore dhe jodiskriminim“ (EELN). EELN punon në ndjekjen e përshtatjes së legjislacionit vendor për jodiskriminim dhe barazi gjinore me acquis të BE-së në të gjitha vendet anëtare të BE-së, EFTA shteteve dhe shteteve kandidate. Pjesë e detyrave të rrjetit është edhe këshillimi i Komisionit Evropian për pyetje që janë nën kompetencat punuese të saja.

 • FRANET

  FRANET është rrjet hulumtues multidisciplinor i Agjensioni të Bashkimit Evropian për të drejta themelore, i themeluar në vitin 2011. Përfshin një partner hulumtues apo konzorcium prej secilit shtet anëtar të Bashkimit Evropian. Që nga viti 2018, FRANET u zgjerua duke përfshirë edhe Maqedoninë në rrjet, me EPI-n si partner hulumtues nacional. FRANET përpunon studime tematike, raporte dhe njohtime të shkurta lidhur me tema të ndryshme nga sfera e të drejtave themelore.

 • EPI NET

  Rrjet joformal i të rinjëve profesional që studimet e tyre postdiplomike dhe të doktoraturës i kanë kryer jashtë Republikës së Maqedonisë, në studime që trajtojnë tema lidhur me BE-në.

 • WB6 Advocacy Group

  Grupa për përfaqësim të gjashtëshes të Ballkanit Perëndimor (WB6 AG) paraqet inicijativë të organizatave hulumtuese të Ballkanit Perëndimor që kanë për qëllim shpejtësimin dhe lehtësimin e zgjerimit të Bashkimit Evropian kah Ballkani Perëndimor.

 • TEN

  Rrjeti Mendo për Evropën (Think for Europe Network) përbëhet nga organizatat joprofitabile hulumtuese të Ballkanit Perëndimor, që fokusohen në procesin e integrimit evropian dhe janë të përkushtuara në krijimin dhe përfaqësimin e politikave të bazuara në fakte.

 • Rrjeti 23

   Rrjeti 23 përbëhet prej organizatave qytetare të cilat me aktivitetet e tyre të rregullta njdekin dhe vlerësojnë politikat e Kapitullit 23 – gjyqësori dhe të drejtat themelore dhe i përfaqësojnë qëndrimet e tyre dhe rekomandimet e tyre në këto sfera para autoriteteve publike.

DONATORËT

RRJETET SOCIALE

Клучните наоди и препораки од седмиот по ред Извештај во сенка за Поглавје 23 кој Институтот за европска политика го изработува денес беа дискутирани со претставници од институциите, граѓанските организации и експерти.

https://t.co/WcadY2EL7X

[email protected]_pravoJa @CEPBelgrade, #EU_WeBER Lead Researcher, presents 2020/21 PAR monitoring results in the area of service delivery and civil service and human resource managment:

👉 Raise of e-services since COVID
👉 Easier & faster to get public service

Today in #Brussels🇧🇪 with @epc_eu: TEN presents the newest #EU_WeBER PAR monitoring results & results from #PratimJA local level monitoring in #Serbia: are #WesternBalkans administrations getting closer to citizens? @milenalazarevic @djiki_pravoJa @d_citizen_ @StratulatCorina

Load More...
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq