Pandemia përkeqëson sfidat me të cilat përballet shoqëria civile

Raporti i FRA “Mbrojtja e hapësirës qytetare në BE” hedh dritë mbi sfidat me të cilat përballet shoqëria civile në të gjithë BE-në.

Dialog për politika: Maqedonia e Veriut ka më shumë gjyqtarë sesa mesatarja evropiane, por gjyqtarët tanë gjithashtu kanë më shumë raste për të zgjidhur

Ky ishte një nga përfundimet nga dialogu i sotëm për politika “Zbatimi i Strategjisë për reforma në sektorin gjyqësor 2017-2022 – ku jemi dhe çfarë pastaj?” organizuar nga Instituti për politikë evropiane – EPI.

Rrugës drejt një rikuperimi nga COVID – 19 të bazuar në të drejta

Pandemia COVID-19 zbuloi boshllëqet në respektimin e të drejtave themelore të shëndetit, arsimit, punësimit dhe mbrojtjes sociale në të gjithë shoqërinë.

BLOG

PROJEKTE

RRJETE

 • EELN

  Në bashkëpunim me Univerzitetin në Utreht, Migration Policy Group dhe Human European Consultancy, që nga janari i vitit 2019, EPI merr pjesë në punën e rrjetit të Komisionit Evropian “Rrjeti evropian i ekspertëve juridik për barazi gjinore dhe jodiskriminim“ (EELN). EELN punon në ndjekjen e përshtatjes së legjislacionit vendor për jodiskriminim dhe barazi gjinore me acquis të BE-së në të gjitha vendet anëtare të BE-së, EFTA shteteve dhe shteteve kandidate. Pjesë e detyrave të rrjetit është edhe këshillimi i Komisionit Evropian për pyetje që janë nën kompetencat punuese të saja.

 • FRANET

  FRANET është rrjet hulumtues multidisciplinor i Agjensioni të Bashkimit Evropian për të drejta themelore, i themeluar në vitin 2011. Përfshin një partner hulumtues apo konzorcium prej secilit shtet anëtar të Bashkimit Evropian. Që nga viti 2018, FRANET u zgjerua duke përfshirë edhe Maqedoninë në rrjet, me EPI-n si partner hulumtues nacional. FRANET përpunon studime tematike, raporte dhe njohtime të shkurta lidhur me tema të ndryshme nga sfera e të drejtave themelore.

 • EPI NET

  Rrjet joformal i të rinjëve profesional që studimet e tyre postdiplomike dhe të doktoraturës i kanë kryer jashtë Republikës së Maqedonisë, në studime që trajtojnë tema lidhur me BE-në.

 • WB6 Advocacy Group

  Grupa për përfaqësim të gjashtëshes të Ballkanit Perëndimor (WB6 AG) paraqet inicijativë të organizatave hulumtuese të Ballkanit Perëndimor që kanë për qëllim shpejtësimin dhe lehtësimin e zgjerimit të Bashkimit Evropian kah Ballkani Perëndimor.

 • TEN

  Rrjeti Mendo për Evropën (Think for Europe Network) përbëhet nga organizatat joprofitabile hulumtuese të Ballkanit Perëndimor, që fokusohen në procesin e integrimit evropian dhe janë të përkushtuara në krijimin dhe përfaqësimin e politikave të bazuara në fakte.

 • Rrjeti 23

   Rrjeti 23 përbëhet prej organizatave qytetare të cilat me aktivitetet e tyre të rregullta njdekin dhe vlerësojnë politikat e Kapitullit 23 – gjyqësori dhe të drejtat themelore dhe i përfaqësojnë qëndrimet e tyre dhe rekomandimet e tyre në këto sfera para autoriteteve publike.

DONATORËT

RRJETET SOCIALE

C’est parti ! Nous commençons notre semaine « France 🇫🇷 - Balkans occidentaux : pour un engagement stratégique ».

🗣 Première session de dissémination à Sciences Po Paris devant les étudiants et les Jeunes Européens 🇪🇺 @JeunesPo

Des discussions et des débats passionnants !

4

@Ardita_AAI @epi_skopje: "EC Report itself has been changed structurally, but not methodologically. Also, there were no changes in level of preparedness since 2019 in the case of North Macedonia🇲🇰. We feel like the EU is moving target and that is discouraging for the candidates!"

🔴TUNE IN TODAY! Together with our colleagues from @ThinkforEurope & @eu_near we will be discussing the 2021 Enlargement Package for the #WB6 in the light of the New Methodology

📍ONLINE VIA #TEN FB and #DGNEAR

⏰15:30 - 17:00

Load More...
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq