EPI fitues i grantit institucional i programës të Civica Mobilitas

Instituti për politikë evropiane (EPI) është nji nga 15 organizatat që fituan grant institucional.

U prezentua “Draft - raporti në hije për Kapitullin 23 për periudhën qershor 2018 – mars 2019”.

Draft - raporti i katërt në hije për Kapitullin 23 për periudhën qershor 2018 – mars 2019 u prezentua në dialogun për politikë “Reformat në Kapitullin 23” të organizuar në suaza të projektit “Rrjeti 23 – Rrjetësim për ndikim (NETWIT 23)”, i implementuar nga Instituti për politikë evropiane (EPI) dhe Komiteti Helsinkit për të Drejtat e Njeriut.

EPI – pjesë e rrjetit të Komisionit Evropian për jodiskriminim dhe barazi gjinore

Nga Janari i vitit 2019 Instituti për politikë evropiane – Shkup (EPI) merr pjesë në punën e rrjetit të Komisionit Evropian “Rrjeti evropian i ekspertëve juridik për barazi gjinore dhe jodiskriminim“.

BLOG

PROJEKTE

RRJETE

 • EELN

  Në bashkëpunim me Univerzitetin në Utreht, Migration Policy Group dhe Human European Consultancy, që nga janari i vitit 2019, EPI merr pjesë në punën e rrjetit të Komisionit Evropian “Rrjeti evropian i ekspertëve juridik për barazi gjinore dhe jodiskriminim“ (EELN). EELN punon në ndjekjen e përshtatjes së legjislacionit vendor për jodiskriminim dhe barazi gjinore me acquis të BE-së në të gjitha vendet anëtare të BE-së, EFTA shteteve dhe shteteve kandidate. Pjesë e detyrave të rrjetit është edhe këshillimi i Komisionit Evropian për pyetje që janë nën kompetencat punuese të saja.

 • FRANET

  FRANET është rrjet hulumtues multidisciplinor i Agjensioni të Bashkimit Evropian për të drejta themelore, i themeluar në vitin 2011. Përfshin një partner hulumtues apo konzorcium prej secilit shtet anëtar të Bashkimit Evropian. Që nga viti 2018, FRANET u zgjerua duke përfshirë edhe Maqedoninë në rrjet, me EPI-n si partner hulumtues nacional. FRANET përpunon studime tematike, raporte dhe njohtime të shkurta lidhur me tema të ndryshme nga sfera e të drejtave themelore.

 • EPI NET

  Rrjet joformal i të rinjëve profesional që studimet e tyre postdiplomike dhe të doktoraturës i kanë kryer jashtë Republikës së Maqedonisë, në studime që trajtojnë tema lidhur me BE-në.

 • WB6 Advocacy Group

  Grupa për përfaqësim të gjashtëshes të Ballkanit Perëndimor (WB6 AG) paraqet inicijativë të organizatave hulumtuese të Ballkanit Perëndimor që kanë për qëllim shpejtësimin dhe lehtësimin e zgjerimit të Bashkimit Evropian kah Ballkani Perëndimor.

 • TEN

  Rrjeti Mendo për Evropën (Think for Europe Network) përbëhet nga organizatat joprofitabile hulumtuese të Ballkanit Perëndimor, që fokusohen në procesin e integrimit evropian dhe janë të përkushtuara në krijimin dhe përfaqësimin e politikave të bazuara në fakte.

 • Rrjeti 23

   Rrjeti 23 përbëhet prej organizatave qytetare të cilat me aktivitetet e tyre të rregullta njdekin dhe vlerësojnë politikat e Kapitullit 23 – gjyqësori dhe të drejtat themelore dhe i përfaqësojnë qëndrimet e tyre dhe rekomandimet e tyre në këto sfera para autoriteteve publike.

DONATORËT

RRJETET SOCIALE

🔵 ЕПИ бара истражувачи 💻

Оглас за постар/а истражувач/ка 👉 https://t.co/1GlX3uLT0i

Оглас за помлад/а истражувач/ка 👉 https://t.co/0keHE5QwBY

📅 Огласите се отворени до 30 септември.

This week in the Hague EPI's head of programs @Ardita_AAI jointly with @Clingendaelorg are working on some messages for the Dutch audience.

TEN team practising #realistevaluation and #qualitative #dataanalysis with @TheQualAnalyst @NVivobyQSR and #counterfactualevaluation with @littvay. Always striving for excellence in a mission to render our country's policies more evidence-based! 💪

2
Load More...

🇲🇰 На 22 и 23 јуни, Институтот за европска политика по втор пат организираше Национална демократска дебата на која што околу 150 граѓани дискутираа за демократските институции и еднаквост за сите, а своите прашања ги поставија на релевантните чинители од македонското општество.

💬 Прашањата од дискусиите за демократските институции граѓаните ги поставуваа на г-а Ивана Туфегџиќ, г-дин Никола Попоски, г-дин Илија Димовски, г-а Билјана Ивановска, г-а Антоанета Димовска и г-дин Џемали Саити и г-дин Блерим Река. На вториот ден, прашањата за еднаквост за сите ги одогвараа г-а Аделина Марку, г-а Маја Морачанин, г-а Мирјана Најчевска и г-дин Иџет Мемети.

📄 Резултатите од спроведената дебатна анкета ќе бидат споделени наскоро.

🖥 Видеото од првиот ден од дебата може да го погледнете тука 👉 www.youtube.com/watch?v=skYAcOtfqZg
🖥 Видеото од вториот ден гледајте го тука 👉 www.youtube.com/watch?v=5YIxWmHwiOI
--
🇦🇱Më 22 dhe 23 qershor, Instituti për politikë evropiane për herë të dytë organizoi Debatë nacionale demokratike ku rreth 150 qytetarë diskutuan për institucione demokratike dhe barazi për të gjithë, dhe u parashtruan pyetje panelistëve, profesionist të fushave të ndryshme dhe palë relevante për temat e debatës.

💬 Pyetjeve lidhur me institucionet demokratike iu përgjigjën: znj. Ivana Tufegxhiq, z. Nikolla Poposki, z. Ilija Dimovski, znj. Biljana Ivanovska, znj. Antoaneta Dimovska, z. Xhemali Saiti dhe z. Blerim Reka. Ditën e dytë, pyetjeve lidhur me barazinë për të gjithë iu përgjigjën: znj. Adelina Marku, znj. Mirjana Najçevska, znj. Maja Moraçanin dhe z. Ixhet Memeti.

📄 Rezultatet nga anketa e bërë do të shpërndahen së shpejti.

🖥 Video nga dita e parë e debatës mund ta shikoni këtu: 👉 www.youtube.com/watch?v=skYAcOtfqZg
🖥 Video nga dita e dytë e debatës mund ta shikoni këtu 👉 www.youtube.com/watch?v=5YIxWmHwiOI

#DemDebate
... See MoreSee Less

View on Facebook

🇲🇰 На 22 и 23 јуни, Институтот за европска политика по втор пат организираше Национална демократска дебата на која што околу 150 граѓани дискутираа за демократските институции и еднаквост за сите, а своите прашања ги поставија на релевантните чинители од македонското општество.

💬 Прашањата од дискусиите за демократските институции граѓаните ги поставуваа на г-а Ивана Туфегџиќ, г-дин Никола Попоски, г-дин Илија Димовски, г-а Билјана Ивановска, г-а Антоанета Димовска и г-дин Џемали Саити и г-дин Блерим Река. На вториот ден, прашањата за еднаквост за сите ги одогвараа г-а Аделина Марку, г-а Маја Морачанин, г-а Мирјана Најчевска и г-дин Иџет Мемети.

📄 Резултатите од спроведената дебатна анкета ќе бидат споделени наскоро.

🖥 Видеото од првиот ден од дебата може да го погледнете тука 👉 www.youtube.com/watch?v=skYAcOtfqZg
🖥 Видеото од вториот ден гледајте го тука 👉 www.youtube.com/watch?v=5YIxWmHwiOI
--
🇦🇱Më 22 dhe 23 qershor, Instituti për politikë evropiane për herë të dytë organizoi Debatë nacionale demokratike ku rreth 150 qytetarë diskutuan për institucione demokratike dhe barazi për të gjithë, dhe u parashtruan pyetje panelistëve, profesionist të fushave të ndryshme dhe palë relevante për temat e debatës.

💬 Pyetjeve lidhur me institucionet demokratike iu përgjigjën: znj. Ivana Tufegxhiq, z. Nikolla Poposki, z. Ilija Dimovski, znj. Biljana Ivanovska, znj. Antoaneta Dimovska, z. Xhemali Saiti dhe z. Blerim Reka. Ditën e dytë, pyetjeve lidhur me barazinë për të gjithë iu përgjigjën: znj. Adelina Marku, znj. Mirjana Najçevska, znj. Maja Moraçanin dhe z. Ixhet Memeti.

📄 Rezultatet nga anketa e bërë do të shpërndahen së shpejti.

🖥 Video nga dita e parë e debatës mund ta shikoni këtu: 👉 www.youtube.com/watch?v=skYAcOtfqZg
🖥 Video nga dita e dytë e debatës mund ta shikoni këtu 👉 www.youtube.com/watch?v=5YIxWmHwiOI

#DemDebate
... See MoreSee Less

View on Facebook
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiorgmk/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq