Diskutim: Ndërmjetësimi është më shumë se gjykata dhe avokatë, është një kulturë që po zhvillohet me shpejtësi në vend

Ndërmjetësimi është shumë më tepër se gjykatat dhe avokatët, është një kulturë. Publiku duhet ta pranojë, sepse është e rëndësishme që ndërmjetësimi të shtrihet përtej pjesës ligjore. Ky ishte një nga konkluzionet kryesore të ngjarjes promovuese “Përmirësimi i cilësisë së ndërmjetësimit” organizuar nga EPI në kuadër të projektit “Ndërmjetësoni, mos dyshoni!”.

Ndërmjetësuesit dhe trajnerët nga AGjPP avansojnë shkathtësitë e tyre me ndihmën e partnerëve holandez

Instituti për politikë evropiane dhe Akademia për gjyqtarë dhe prokurorë publikë “Pavell Shatev” organizojnë trajnime për trajnerë për ndërmjetësim, me qëllim që trajnerët maqedonas të ndërmjetësimit, aktual dhe të ardhshëm, të trajnohen me metoda dhe shkathtësi moderne nga sfera.

Pandemia përkeqëson sfidat me të cilat përballet shoqëria civile

Raporti i FRA “Mbrojtja e hapësirës qytetare në BE” hedh dritë mbi sfidat me të cilat përballet shoqëria civile në të gjithë BE-në.

BLOG

Блогови


Осврти и анализи


PROJEKTE

RRJETE

 • EELN

  Në bashkëpunim me Univerzitetin në Utreht, Migration Policy Group dhe Human European Consultancy, që nga janari i vitit 2019, EPI merr pjesë në punën e rrjetit të Komisionit Evropian “Rrjeti evropian i ekspertëve juridik për barazi gjinore dhe jodiskriminim“ (EELN). EELN punon në ndjekjen e përshtatjes së legjislacionit vendor për jodiskriminim dhe barazi gjinore me acquis të BE-së në të gjitha vendet anëtare të BE-së, EFTA shteteve dhe shteteve kandidate. Pjesë e detyrave të rrjetit është edhe këshillimi i Komisionit Evropian për pyetje që janë nën kompetencat punuese të saja.

 • FRANET

  FRANET është rrjet hulumtues multidisciplinor i Agjensioni të Bashkimit Evropian për të drejta themelore, i themeluar në vitin 2011. Përfshin një partner hulumtues apo konzorcium prej secilit shtet anëtar të Bashkimit Evropian. Që nga viti 2018, FRANET u zgjerua duke përfshirë edhe Maqedoninë në rrjet, me EPI-n si partner hulumtues nacional. FRANET përpunon studime tematike, raporte dhe njohtime të shkurta lidhur me tema të ndryshme nga sfera e të drejtave themelore.

 • EPI NET

  Rrjet joformal i të rinjëve profesional që studimet e tyre postdiplomike dhe të doktoraturës i kanë kryer jashtë Republikës së Maqedonisë, në studime që trajtojnë tema lidhur me BE-në.

 • WB6 Advocacy Group

  Grupa për përfaqësim të gjashtëshes të Ballkanit Perëndimor (WB6 AG) paraqet inicijativë të organizatave hulumtuese të Ballkanit Perëndimor që kanë për qëllim shpejtësimin dhe lehtësimin e zgjerimit të Bashkimit Evropian kah Ballkani Perëndimor.

 • TEN

  Rrjeti Mendo për Evropën (Think for Europe Network) përbëhet nga organizatat joprofitabile hulumtuese të Ballkanit Perëndimor, që fokusohen në procesin e integrimit evropian dhe janë të përkushtuara në krijimin dhe përfaqësimin e politikave të bazuara në fakte.

 • Rrjeti 23

   Rrjeti 23 përbëhet prej organizatave qytetare të cilat me aktivitetet e tyre të rregullta njdekin dhe vlerësojnë politikat e Kapitullit 23 – gjyqësori dhe të drejtat themelore dhe i përfaqësojnë qëndrimet e tyre dhe rekomandimet e tyre në këto sfera para autoriteteve publike.

DONATORËT

RRJETET SOCIALE

What are the key developments in relation to rule of law in view of EU accession in North Macedonia for the first three months of the year?

📋 Check out our first quarterly report on the rule of law in view of EU accession.

▶ https://t.co/Av769q0MSI ◀

EPI together with @crdefenders and the members of the @ThinkforEurope sent an open letter to the Members of the @Europarl_EN regarding the Draft Resolution on the 2021 Commission Report on North Macedonia.
https://t.co/6Vjr9Lk634

How does the political environment affect human rights, where can we see the improvement and what are the challenges in rule of law reforms? These were the topics of the advocacy visit in Brussels by our Programme Director, @Ardita_AAI participated together with @crdefenders.

Load More...
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq