‘Проекти’

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ: Да се унапредат промоцијата и заштитата на човековите права во Северна Македонија преку поддршка на парламентарниот ангажман и на граѓанските организации во областа.   СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: Обезбедување на структуриран мониторинг и придонес за заложбите за човекови права од страна на Собранието и на граѓанските организации; Зголемување и градење на професионалните капацитети на […]

Проектот има цел да ја зајакне културата на информирана јавна дебата во Република Северна Македонија преку размислување за новите и испреплетени прашања – безбедност, одбрана, економска стабилност и интеграција во ЕУ. Проектот е продолжение на нашата претходна успешна организација на советодавни анкети во земјата и нашиот тековен проект, поддржан од НЕД и во соработка со […]

Инфо за проектот: Главната цел на оваа задача е да се развие и имплементира процес на социјална отчетност кој ќе идентификува и документира како социјалната реформа од 2019 година допира до ранливите и маргинализираните групи, вклучувајќи ги Ромите и повратниците, и дали одговара на нивните потреби. Двете клучни задачи се: – Да се релизираат истражувачки […]

Инфо за проектот: Овој проект има цел да поддржи понатамошна и сеопфатна аналитичка работа за детално развивање на моделот за фазно пристапување, кодизајниран од ЦЕП од Белград и ЦЕПС од Брисел. За да се постигне оваа цел, проектот предвидува изработка на серија пубкикации кои ќе одговорат на повратните информации добиени од засегнатите страни за време […]

Институтот за европска политика – Скопје (ЕПИ), го координира проектот „За правда – граѓански придонес за унапредување на правосудството“, кој се спроведува со партнерските организации од Блупринт групата.   Главна цел на проектот е зголемување на влијанието на граѓанските организации во процесот на реформи во правосудството како предуслов за заштита на човековите права и обезбедување […]

Инфо за проектот: Проектот „Енергетска безбедност на земјите од Западен Балкан“ е регионален проект кој има цел да даде сеопфатна анализа за енергетската безбедност на шесте земји од Западен Балкан. Анализите ќе ја прикажат состојбата на ресурсите на енергетскиот микс, националните енергетски стратегии и планови на земјите, влијанието на новите кризи (Руската војна во Украина) […]

Инфо за проектот: Од компаниите се очекува и им се врши притисок да ги оправдаат своите одлуки и постапки во справувањето со социјални и еколошки прашања. Зголемениот интересот за нефинансиските резултати на компаниите од страна на засегнатите страни ја прави Корпоративната одржливост и одговорност важна тема за регулаторите. Неколку директиви и регулативи се усвоени од […]

Новата методологија за проширување на Европската Унија (ЕУ) имаше за цел да го зајакне и да го направи поефективен процесот на пристапување. Во пракса, процесот се одвива со побавно темпо од очекуваното. Постои зголемена загриженост дека новата методологија за проширување не е доволна за да ги постигне очекуваните резултати од процесот на  демократизацијата и структурните […]

Проект: Унапредување на темелните права во пристапниот процес на Северна Македонија во ЕУ Донатор: Civil Rights Defenders Период: 9 месеци 01.04.2022 – 31.12.2022 Фокусот на правосудството и антикорупциските политики во Западен Балкан доведе до ослабено внимание на основните права како клучен елемент од Поглавјето 23: правосудството и темелните права. Иако постојат посебни охрабрувачки моменти во […]

Наслов на проектот: Обезбедување поддршка за идентификување и активирање на нациионалните чинители во ресурсни партнерства со УСАИД Опис: Идентификување и активирање на националните чинители во ресурсни партнерства со УСАИД со цел постигнување на развојната цел за намалување на корупцијата на земјата во рамки на Стратегијата на УСАИД за развој и соработка со Северна Македонија 2021-2025 година. […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk