‘Проекти’

Проектот “Национална демократска дебата – промовирање на успешна демократска транзиција во Македонија“ поддржан од National Endowment for Democracy, има цел да овозможи национален форум за размена на идеи, преку директно вклучување на граѓаните и нивно учество во процесот на јавна дебата и придонес кон креирање јавни политики. Форумот обезбедува изворни сознанија за ставовите на општата […]

Целта на проектот „Ангажирање на приватниот сектор во образованието за претприемништво“ е да се зголемат капацитетите на младите од Македонија за да се вклучат во претприемништво, да се зголеми улогата на приватниот сектор во образованието за претприемништво и да се зголеми поддршката на политики кои ги подобруваат економските услови за младите од државата. Во рамките […]

Институтот за европска политика – Скопје (ЕПИ), го спроведува проектот „Партнерство Јустиција: Враќање на довербата на граѓаните“, . Главна цел на проектот е придонес за враќање на довербата на граѓаните во македонскиот правосуден сектор преку значително вклучување на граѓанското општество во суштински реформи.. Специфични цели: 1. Обезбедување структуриран мониторинг и сеопфатен придонес од страна на граѓанското […]

Институтот за европска политика – Скопје (ЕПИ) започна со спроведување на проектот Мрежа 23 – Вмрежување за влијание (NETWIT 23) на 15 мај 2018 година. Општата цел на проектот е да се придонесе за зголемување на влијанието на граѓанското општество во создавањето на политиките во областа на Поглавјето 23 – правосудство и темелни права, во контекст […]

Проектот трае од 1.01.2018 до 31.12.2018 и се спроведува во Скопје и трите други апелациони подрачја (Штип, Битола, Гостивар). Финансиската поддршка е 9.991 евра. Цели на проектот:  Целта на проектот е да се унапреди приментата на проценката на влијанието на регулативата (ПВР) во корпусот закони кои произлегуваат од Реформата на правосудството во Република Македонија. Да […]

Европеизацијата на Западниот Балкан е ставена во сенка поради различни причини од двете страни во процесот – од ЕУ и од земјите од Западен Балкан (ЗБ). Внатрешните предизвици на Европската Унија (економската криза, мигрантската криза, растот на евроскептицизмот, итн.) го тргнаа проширувањето од агендата на Брисел на некое време. Од друга страна, недостатокот на политичка […]

Следење на ИПА: Партнерство во користењето на ИПА фондовите во Република Македонија Мал истражувачки грант за истражување во рамки на програмата на УСАИД за поддршка на граѓанските организации за значењето на принципот на партнерство помеѓу државните институции и граѓанскиот сектор во користењето на фондовите на ЕУ. Истражувањето беше спроведено во период од 6 месеци преку […]

Следење на ИПА: ИПА 2 ПРАГ Неформална група составена од локални организации за истражување и граѓански организации, иницираа предлог пред Секретаријатот за европски прашања за структуирано вклучување на НВО во процесот на програмирање на ИПА 2. Мрежата ја сочинуваат Екосвест, Аналитика, Македонскиот центар за европско образование, Центарот за граѓанска комуникација, Зенит, Фронт 24/12, Реактор и […]

Acquis на ЕУ и секторски политики: RRPP: Центар за извонредност во креирањето на политиките на Западен Балкан (CEPS WeB) Институтот за европска политика (ЕПИ) учествува во проект за формирање на Центар за извонредност во креирањето на политиките на Западен Балкан (CEPS WeB). Центарот ќе биде платформа за здружување на експертизата и капацитетите на организациите членки на мрежата Мисли за […]

Демократија и владеење на правото: Справување со препреките за излез – Ромите на македонските граници Институтот за Европска политика – ЕПИ како партнер на невладината организација КХАМ од Делчево, со финансиска поддршка од страна на Канцеларија за ромски иницијативи, Фондација Отворено општество (Roma Initiatives Office, Open Society Foundations) од Будимпешта, во декември 2015 година започна […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiorgmk/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk