‘Lajme’

Jun 29, 2022

naum.lokoski

Lajme

0

What are the best tools for promotion, prevention and response to the rule of law issues from the EU Rule of Law toolbox? What can we expect from the European Commission’s Rule of Law Mechanism against Hungary? What are What are the differences between the countries that are members of the EU and the candidate […]

Regional economic integration has been promoted as a stepping stone for the Western Balkans in meeting the economic Copenhagen criteria, while filling in the void the standstill the EU enlargement process has faced in recent years. In different formations and political platforms, the commitment of the WB leaders has brought new political momentum for the [...]
Qytetarët diskutuan dhe pyetën se çfarë sistemi zgjedhor duan dhe çfarë reformash nevojiten në procesin zgjedhor në vend në Anketën e tretë Nacioanle Debatuese për Demokraci, të organizuar nga EPI, në bashkëpunim me Qendrën për Demokraci Deliberative pranë Universitetin Stanford në ShBA. Në datat 4 dhe 5 qershor, rreth 150 qytetarë nga i gjithë vendi [...]

Jun 08, 2022

naum.lokoski

Lajme

0

Pandemia nxiti një mbështetje të pashembullt financiare nga BE-ja si kundërveprim ndaj ndikimit social të Covid-19. Shumë njerëz në BE, veçanërisht njerëzit e kategorive vulnerabël, u përballën me qasje të reduktuar në kujdesin shëndetësor, kujdesin për fëmijët, arsimin dhe internetin. Kjo ka çuar në vdekshmëri, varfëri, papunësi dhe përjashtim social të lartë. Raporti i të [...]

Cili duhet të jetë sistemi zgjedhor në vend dhe çfarë reformash nevojiten në procesin zgjedhor? Këto janë temat për të cilat këtë fundjavë, 150 qytetarë nga të tetë rajonet planore e Maqedonisë e Veriut do të diskutojnë dhe do t’u bëjnë pyetje aktorëve relevant shoqëror. Instituti për politikë evropiane organizon Anketën e tretë debatuese në […]

May 17, 2022

naum.lokoski

Lajme

0

Instituti për politikë evropiane së bashku me Civil Rights Defenders dhe anëtarët e rrjetit Think for Europe dërgojnë letër të hapur për deputetët e Parlamentit Evropian lidhur me Rezolutën e tij për Raportin e Komisionit për Maqedoninë e Veriut për vitin 2021. Ne i nxisim ata të rishqyrtojnë pjesë të Mocionit për një rezolutë që [...]

Një grup i ri trajnerësh ndërmjetësimi aktual dhe të ardhshëm, si dhe ndërmjetësues të licencuar, morën trajnime për metodat dhe aftësitë nga ekspertë nga Holanda javën e kaluar. Ky trajnim i dytë mbi teknikat dhe aftësitë e ndërmjetësimit u krye nga ekspertë dhe ndërmjetësues me përvojë, Hea van Klompenburg dhe Marion Kuipers nga Regjistri ndërkombëtar […]

Ndërmjetësimi është shumë më tepër se gjykatat dhe avokatët, është një kulturë. Publiku duhet ta pranojë, sepse është e rëndësishme që ndërmjetësimi të shtrihet përtej pjesës ligjore.   Ky ishte një nga konkluzionet kryesore të ngjarjes promovuese “Përmirësimi i cilësisë së ndërmjetësimit” organizuar nga EPI në kuadër të projektit “Ndërmjetësoni, mos dyshoni!”.   Manifestimin e […]

Konkluzionet e dokumenteve të shkurtra të politikave “Publikimi i informacionit të shërbimit publik në Maqedoninë e Veriut: Pse transparenca dhe llogaridhënia janë të rëndësishme?” dhe “Pjesëmarrja publike në përcaktimin e dokumenteve kryesore strategjike për reformën e administratës publike” u prezantuan në takimin e shtatë të Grupit Nacional Punues (GNP) për reformën e administratës publike në […]

Instituti për politikë evropiane dhe Akademia për gjyqtarë dhe prokurorë publikë “Pavell Shatev” organizojnë trajnime për trajnerë për ndërmjetësim, me qëllim që trajnerët maqedonas të ndërmjetësimit, aktual dhe të ardhshëm, të trajnohen me metoda dhe shkathtësi moderne nga sfera. Në fjalën hyrëse të trajnimit, drejtoresha e Akademisë për gjyqtarë dhe prokurorë publikë, dr. Natasha Gaber […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq