‘Lajme’

Instituti për Politikë Evropiane - EPI prezantoi raportin mbi të drejtat themelore, të cilin e publikoi këtë muaj Agjencia e Bashkimit Evropian për të Drejtat Themelore (FRA). Si pjesë e FRANET, EPI është duke përgatitur kontributin për Maqedoninë e Veriut në këtë raport për të dytin vit radhazi. Përveç prezantimit të gjetjeve, panelistët diskutuan edhe [...]

Jun 10, 2021

naum.lokoski

Lajme

0

Pandemia COVID-19 zbuloi boshllëqet në respektimin e të drejtave themelore të shëndetit, arsimit, punësimit dhe mbrojtjes sociale në të gjithë shoqërinë. Raporti i të Drejtave Themelore të FRA-së 2021 përshkruan ndikimin e gjerë të pandemisë në të drejtat dhe sugjeron se si të adresohen më së miri pabarazitë dhe kërcënimet në rritje për kohezionin shoqëror. [...]
Pandemia COVID-19 shkaktoi një valë që askush nuk mund ta parashikonte. Bizneset e vogla, njerëzit që ishin të vetë-punësuar dhe që krijonin vende pune pësuan më së shumti. Megjithëse kjo ishte një krizë e paparashikueshme, mungesa e bashkëpunimit, planifikimit dhe strategjisë së qartë çoi në pengesa edhe më të mëdha. Reagimi i parë në lidhje [...]

May 20, 2021

naum.lokoski

Lajme

0

Me qëllim të identifikimit të çështjeve kryesore brenda politikave publike në lidhje me integrimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në BE dhe demokratizimin e shoqërisë, u krijua grupi këshillues për të përgatitur Anketën e tretë debatuese. Grupi këshillues përbëhet nga profesorë dhe profesoresha, ish-gjykatëse në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut dhe bashkëpunëtorë […]

Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit midis Maqedonisë dhe BE-së ofron një numër të madh mundësish që nuk u janë shpjeguar sistematikisht kompanive dhe industrisë në vend, tha sot profesoresha Silvana Mojsovska nga Instituti Ekonomik në konferencën "MK-EU MSA: Njëzet vjet më vonë", organizuar nga Instituti për Politikë Evropiane. Ajo shtoi se Marrëveshja është dokumenti kryesor që rregullon [...]

Integrimi i Republikës së Maqedonisë Veriore në strukturat ndërkombëtare nuk është një proces i ri, por një luftë afatgjate e reformave dhe premtimeve. Kushtet që rregullojnë aderimin tonë në Bashkimin Evropian ristrukturohen vazhdimisht duke e komplikuar procesin. Njëokohësisht, ato ndikojnë edhe në perceptimin dhe dëshirën e qytetarëve për integrimin e vendit. Qytetarët besojnë se mentaliteti […]

Institucionet kombëtare të të drejtave të njeriut (IKDNj) luajnë rol kritik në sigurimin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut në Ballkanin Perëndimor, përkundër studimeve që zbuluan se zyrat e tyre shpesh kanë numër të ulët të stafit, buxhet të dobët dhe nuk kanë transparencë, thanë panelistët në konferencën virtuele “Themeli i të drejtave të […]

Secili shtet bazohet në institucionet shtetërore dhe funksionimin e tyre të duhur. Politikat publike luajnë një rol themelor në të gjitha fushat e zhvillimit të saj. Qytetarët konisderojnë se autoritetet publike në Republikën e Maqedonisë së Veriut japin rezultate zhgënjyese, dhe niveli i besimit tek ata është i ulët. Informimi i qytetarëve për funksionimin e […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq