‘Lajme’

Instituti i Politikave Europiane (EPI) – Shkup shpall thirrje për pjesëmarrje nëngjarjen debatuese “Zhvillimet e reja gjeopolitike dhe ndikimi në Maqedoninë e Veriut”.  Ngjarja është ndarë në dy pjesë ku pjesa e parë do të fokusohet në diskutimin e pjesëmarrësve me njëri-tjetrin në temat e percaktuara sipas pyetjeve të përgatitura nga moderatori, ndërsa pjesa e [...]
Rrjeti i Pajtimit të KOMRA fton organizatat e shoqërisë civile nga Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Kosova që të paraqesin/dërgojnë propozime iniciativa, e cila i kontribuon zgjerimit të njohurive mbi faktet gjyqësore dhe përforcimit të zërit të viktimave, pranimit dhe zbulimit të fakteve dhe të krimeve të luftës në [...]

Sot në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë, qytetarët e rajonit të Pollogut diskutuan për zhvillimet e fundit gjeopolitike dhe ndikimin e tyre në Maqedoninë e Veriut në kuadër të projektit “Inkurajimi i analizës së politikave dhe debatit publik” i zbatuar nga EPI dhe i mbështetur nga NED. Sipas tyre, kryesimi i OSBE-së do të […]

Instituti i Politikave Europiane (EPI) – Shkup shpall thirrje për pjesëmarrje nëngjarjen debatuese “Zhvillimet e reja gjeopolitike dhe ndikimi në Maqedoninë e Veriut”. Ngjarja është ndarë në dy pjesë ku pjesa e parë do të fokusohet në diskutimin e pjesëmarrësve me njëri-tjetrin në temat e percaktuara sipas pyetjeve të përgatitura nga moderatori, ndërsa pjesa e […]

Instituti për politikë evropiane ka nevojë për angazhimin e një vullnetari/e për nevojat e organizatës. Personi i përzgjedhur do të ndihmojë në komunikatat e organizatës, si dhe në mbledhjen e të dhënave të nevojshme për hulumtimet që i kryen EPI. Kohëzgjatja e angazhimit është planifikuar të zgjasë 3 muaj, me mundësi vazhdimi. Kompensimi bëhet në […]

Jul 19, 2022

naum.lokoski

Lajme

0

Shoqëria civile në Evropë është ende nën presion, tregon raporti i fundit i Agjencisë për të Drejtat Themelore të BE-së (FRA). Raporti përfshin gjithashtu një seksion për disa nga vendet kandidate, duke përfshirë edhe Maqedoninë. EPI përgatiti raportin për vendin për mjedisin ligjor dhe hapësirën e organizatave civile në mbështetje të të drejtave themelore dhe [...]

Jul 18, 2022

naum.lokoski

Lajme

0

In this podcast, we discuss with Antonija Petričušić minority rights in the EU accession process, namely the experience of Croatia in the negotiations in Chapter 23, specifically the rights of minorities. We discussed how European integration and EU conditionality contribute to the protection and advancement of minority rights; how the activities and measures undertaken during […]

Jul 10, 2022

naum.lokoski

Lajme

0

Pa etiketime, me argumente! Këto ditë jemi dëshmitarë të sulmeve ndaj organizatave të shoqërisë civile për shkak të qëndrimeve që ato ndajnë publikisht dhe në mënyrë të argumentuar me publikun në lidhje me propozimin francez për hapjen e negociatave me BE-në. Dëshirojmë të theksojmë se, përkundër të gjithë zhvillimeve, Instituti për Politikavë Evropiane (EPI) do […]

Instituti për Politikë Europiane (EPI) dënon fuqishëm dhunën dhe nxitjen e intolerancës etnike në protestën kundër propozimit francez dhe gjuhës së urrejtjes mbi çdo bazë.   EPI mbështet një debat të arsyetuar për anëtarësimin në BE si një përcaktim strategjik të vendit tonë dhe është kundër cdo lloji të dhunës.   Angazhimi ynë kategorik ka […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq