‘Lajme’

Institucionet kombëtare të të drejtave të njeriut (IKDNj) luajnë rol kritik në sigurimin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut në Ballkanin Perëndimor, përkundër studimeve që zbuluan se zyrat e tyre shpesh kanë numër të ulët të stafit, buxhet të dobët dhe nuk kanë transparencë, thanë panelistët në konferencën virtuele “Themeli i të drejtave të […]

Në vitin 2019 dhe 2020 ne në Institutin për politikë evropiane - Shkup kemi punuar me Civil Rights Defenders dhe ekspertë nga rajoni i Ballkanit Perëndimor në zhvillimin dhe pilotimin e një mjeti matës - indeksi - mbi efektivitetin e institucioneve kombëtare të të drejtave të njeriut. Indeksi u aplikua për të gjashtëmbëdhjetë institucionet kombëtare [...]

Mar 03, 2021

naum.lokoski

Lajme

0

Rreth 1.7 miliardë euro në investime janë të nevojshme për të trajtuar ujërat e zeza urbane, të cilat tani derdhen drejtpërdrejt në lumenj, liqene dhe toka dhe për të siguruar uj të pijshëm sipas legjislacionit të BE-së. Uji është një burim që konsumohet për një kohë të pacaktuar, dhe prej vitesh institucionet kompetente nuk kanë [...]

Feb 16, 2021

naum.lokoski

Lajme

0

Me qëllim të promovimit dhe zmadhimit të përdorimit të ndërmjetësimit ne vend, Instituti për politikë evropiane, Akademija për gjykatës dhe prokurorë publik “Pavel Shatev”, Oda e ndërmjetësuesëve të Maqedonisë së Veriut dhe Federata holandeze e ndërmjetësuesëve nënshkruan memorandum për bashkëpunim. Memorandumi për bashkëpunim është për zbatimin e projektit “Ndërmjetësoni, mos dyshoni” që finansohet nga Ambasada […]

Mediat sociale kanë rritur në mënyrë eksponenciale mundësitë e shprehjes së lirë, por gjithashtu krijuan edhe sfida të reja. Ato mundësuan komunikim më të lehtë në nivel lokal dhe global, lidhën përdoruesit dhe u mundësuan atyre të promovojnë dhe të realizojnë qëllimet e përbashkëta. Nga ana tjetër, mediat sociale krijuan hapësirë për përhapjen e gjuhës [...]
Ndërmjetësimi e zvogëlon ndjeshëm nevojën për procese/konteste gjyqësore, dhe në të njëjtën kohë paraqet një kosto më të ulët për qytetarët - është mesazhi kryesor i eventit të sotëm "Përfitimet e ndërmjetësimit si një mënyrë alternative e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve" të organizuar nga Instituti për Politikë Evropiane (EPI) - Shkup. Në këtë e event u [...]

Nov 26, 2020

naum.lokoski

Lajme

0

Instituti për politikë evropiane (EPI), sëbashku me bashkëpunëtorët tonë Univerzitetin “Goce Delçev” – Shtip (UGD) dhe Univerzitetin e Evropës Juglindore – Tetovë (UEJL), identifikuam hapsirë mes hulumtimeve akademike dhe hulumtimeve të politikave të aplikuara. Kjo gjë e ndrydh potencialin e cilësisë hulumtuese, pamundëson krijimin e nji baze stabile për bashkëpunim dhe shkëmbim hulumtues, si dhe […]

WeBER 2.0 – Fuqizimi i Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor për një Administratë Publike të Reformuar shpall thirrjen për projekt-propozime për zbatimin e ndarjes së granteve të vogla për mbështetjen e monitorimit të shoqërisë civile të reformës së administratës publike në nivelin lokal. Për një aplikim më të lehtë, organizatat zbatuese të projektit organizuan sesione [...]

Sep 17, 2020

naum.lokoski

Lajme

0

Projekti „WeBER 2.0“ - Fuqizimi i Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor për një Administratë Publike të Reformuar organizon sesion informativ për thirrjen për projekt-propozime për grantet e vogla për mbështetjen e shoqërisë civile në monitorimin e reformës së administratës publike, në nivelin lokal. Sesioni informativ do të mbahet më datën 28 shtator (E hënë) 2020 [...]
0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq