‘Lajme’

Sep 22, 2021

naum.lokoski

Lajme

0

Organizatat e shoqërisë civile në të gjithë BE -në ofrojnë shërbime, angazhohen në komunitete, rrisin ndërgjegjësimin, avokojnë në emër të të tjerëve dhe mbajnë përgjegjësi nga autoritetet. Por ata përballen me kërcënime, sulme, shkurtime fondesh dhe kufizime joproporcionale. Këto janë vetëm disa nga sfidat me të cilat përballen organizatat e shoqërisë civile të të drejtave [...]

Edhe pse sipas Strategjisë për reforma në sektorin gjyqësor, por edhe në dokumente të tjera, theksohet se numri i gjyqtarëve është më i lartë se mesatarja evropiane, nëse matet me numrin e popullsisë, prapë gjyqtarët tanë, statistikisht, kanë më shumë raste për të zgjidhur. Çdo ulje e numrit të tyre do të ketë një efekt […]

Instituti për Politikë Evropiane - EPI prezantoi raportin mbi të drejtat themelore, të cilin e publikoi këtë muaj Agjencia e Bashkimit Evropian për të Drejtat Themelore (FRA). Si pjesë e FRANET, EPI është duke përgatitur kontributin për Maqedoninë e Veriut në këtë raport për të dytin vit radhazi. Përveç prezantimit të gjetjeve, panelistët diskutuan edhe [...]

Jun 10, 2021

naum.lokoski

Lajme

0

Pandemia COVID-19 zbuloi boshllëqet në respektimin e të drejtave themelore të shëndetit, arsimit, punësimit dhe mbrojtjes sociale në të gjithë shoqërinë. Raporti i të Drejtave Themelore të FRA-së 2021 përshkruan ndikimin e gjerë të pandemisë në të drejtat dhe sugjeron se si të adresohen më së miri pabarazitë dhe kërcënimet në rritje për kohezionin shoqëror. [...]
Pandemia COVID-19 shkaktoi një valë që askush nuk mund ta parashikonte. Bizneset e vogla, njerëzit që ishin të vetë-punësuar dhe që krijonin vende pune pësuan më së shumti. Megjithëse kjo ishte një krizë e paparashikueshme, mungesa e bashkëpunimit, planifikimit dhe strategjisë së qartë çoi në pengesa edhe më të mëdha. Reagimi i parë në lidhje [...]

May 20, 2021

naum.lokoski

Lajme

0

Me qëllim të identifikimit të çështjeve kryesore brenda politikave publike në lidhje me integrimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në BE dhe demokratizimin e shoqërisë, u krijua grupi këshillues për të përgatitur Anketën e tretë debatuese. Grupi këshillues përbëhet nga profesorë dhe profesoresha, ish-gjykatëse në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut dhe bashkëpunëtorë […]

Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit midis Maqedonisë dhe BE-së ofron një numër të madh mundësish që nuk u janë shpjeguar sistematikisht kompanive dhe industrisë në vend, tha sot profesoresha Silvana Mojsovska nga Instituti Ekonomik në konferencën "MK-EU MSA: Njëzet vjet më vonë", organizuar nga Instituti për Politikë Evropiane. Ajo shtoi se Marrëveshja është dokumenti kryesor që rregullon [...]

Integrimi i Republikës së Maqedonisë Veriore në strukturat ndërkombëtare nuk është një proces i ri, por një luftë afatgjate e reformave dhe premtimeve. Kushtet që rregullojnë aderimin tonë në Bashkimin Evropian ristrukturohen vazhdimisht duke e komplikuar procesin. Njëokohësisht, ato ndikojnë edhe në perceptimin dhe dëshirën e qytetarëve për integrimin e vendit. Qytetarët besojnë se mentaliteti […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq