‘Lajme’

Instituti për politikë evropiane ka nevojë për angazhimin e një vullnetari/e për nevojat e organizatës. Personi i përzgjedhur do të ndihmojë në komunikatat e organizatës, si dhe në mbledhjen e të dhënave të nevojshme për hulumtimet që i kryen EPI. Kohëzgjatja e angazhimit është planifikuar të zgjasë 3 muaj, me mundësi vazhdimi. Kompensimi bëhet në […]

Jul 19, 2022

naum.lokoski

Lajme

0

Shoqëria civile në Evropë është ende nën presion, tregon raporti i fundit i Agjencisë për të Drejtat Themelore të BE-së (FRA). Raporti përfshin gjithashtu një seksion për disa nga vendet kandidate, duke përfshirë edhe Maqedoninë. EPI përgatiti raportin për vendin për mjedisin ligjor dhe hapësirën e organizatave civile në mbështetje të të drejtave themelore dhe [...]

Jul 18, 2022

naum.lokoski

Lajme

0

In this podcast, we discuss with Antonija Petričušić minority rights in the EU accession process, namely the experience of Croatia in the negotiations in Chapter 23, specifically the rights of minorities. We discussed how European integration and EU conditionality contribute to the protection and advancement of minority rights; how the activities and measures undertaken during […]

Jul 10, 2022

naum.lokoski

Lajme

0

Pa etiketime, me argumente! Këto ditë jemi dëshmitarë të sulmeve ndaj organizatave të shoqërisë civile për shkak të qëndrimeve që ato ndajnë publikisht dhe në mënyrë të argumentuar me publikun në lidhje me propozimin francez për hapjen e negociatave me BE-në. Dëshirojmë të theksojmë se, përkundër të gjithë zhvillimeve, Instituti për Politikavë Evropiane (EPI) do […]

Instituti për Politikë Europiane (EPI) dënon fuqishëm dhunën dhe nxitjen e intolerancës etnike në protestën kundër propozimit francez dhe gjuhës së urrejtjes mbi çdo bazë.   EPI mbështet një debat të arsyetuar për anëtarësimin në BE si një përcaktim strategjik të vendit tonë dhe është kundër cdo lloji të dhunës.   Angazhimi ynë kategorik ka […]

Jun 29, 2022

naum.lokoski

Lajme

0

What are the best tools for promotion, prevention and response to the rule of law issues from the EU Rule of Law toolbox? What can we expect from the European Commission’s Rule of Law Mechanism against Hungary? What are What are the differences between the countries that are members of the EU and the candidate […]

Regional economic integration has been promoted as a stepping stone for the Western Balkans in meeting the economic Copenhagen criteria, while filling in the void the standstill the EU enlargement process has faced in recent years. In different formations and political platforms, the commitment of the WB leaders has brought new political momentum for the [...]
Qytetarët diskutuan dhe pyetën se çfarë sistemi zgjedhor duan dhe çfarë reformash nevojiten në procesin zgjedhor në vend në Anketën e tretë Nacioanle Debatuese për Demokraci, të organizuar nga EPI, në bashkëpunim me Qendrën për Demokraci Deliberative pranë Universitetin Stanford në ShBA. Në datat 4 dhe 5 qershor, rreth 150 qytetarë nga i gjithë vendi [...]

Jun 08, 2022

naum.lokoski

Lajme

0

Pandemia nxiti një mbështetje të pashembullt financiare nga BE-ja si kundërveprim ndaj ndikimit social të Covid-19. Shumë njerëz në BE, veçanërisht njerëzit e kategorive vulnerabël, u përballën me qasje të reduktuar në kujdesin shëndetësor, kujdesin për fëmijët, arsimin dhe internetin. Kjo ka çuar në vdekshmëri, varfëri, papunësi dhe përjashtim social të lartë. Raporti i të [...]
0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq