‘Lajme’

Instituti për politikë evropiane (EPI), në bashkëpunim me Organizatën e Kombeve të Bashkuara, organizoi me sukses punëtorinë “Ndërtimi i kapaciteteve të stafit të kuvendit për Rishikimin Periodik Universal (UPR)”, në datat 21-22 mars 2024, në Hotel Radika, Mavrovë. Qëllimi i kësaj punëtorie ishte përforcimi i kapaciteteve të stafit të kuvendit dhe rritja e aftësisë së [...]

Feb 21, 2024

naum.lokoski

Lajme

0

Javën e kaluar, EPI mori pjesë në parasesionin e 46-të të ciklit të katërt të Rishikimit periodik universal (UPR) në zyrat e Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, Zvicër. Hulumtuesja jonë Angela Delevska në parasesion e prezantoi deklaratën e EPI-t që trajton dy çështje urgjente, sfidat dhe pengesat për pavarësinë dhe pluralizmin e organit kombëtar për […]

Instituti për politikë evropiane (EPI) – Shkup shpall thirrje për pjesëmarrje në ngjarjen debatuese “Zhvillimet e reja gjeopolitike dhe ndikimi në Maqedoninë e Veriut”. Ngjarja është ndarë në dy pjesë ku pjesa e parë do të fokusohet në diskutimin e pjesëmarrësve me njëri-tjetrin në temat e percaktuara sipas pyetjeve të përgatitura nga moderatori, ndërsa pjesa [...]
Projekti “Fuqizimi i Ballkanit Perëndimor për një Administratë Publike të Reformuar– Projekti WeBER 3.0 është një projekt rajonal me kohëzgjatje prej tre vitesh e gjysmë, me vlerë 1.444.451 euro i financuar nga Bashkimi Evropian, i përfaqësuar nga Komisioni Evropian dhe i bashkëfinancuar nga Agjencia Austriake për Zhvillim. Periudha e zbatimit të projektit është shkurt 2023 – korrik 2026. Një [...]
Instituti i Politikave Europiane (EPI) – Shkup shpall thirrje për pjesëmarrje nëngjarjen debatuese “Zhvillimet e reja gjeopolitike dhe ndikimi në Maqedoninë e Veriut”.  Ngjarja është ndarë në dy pjesë ku pjesa e parë do të fokusohet në diskutimin e pjesëmarrësve me njëri-tjetrin në temat e percaktuara sipas pyetjeve të përgatitura nga moderatori, ndërsa pjesa e [...]
Rrjeti i Pajtimit të KOMRA fton organizatat e shoqërisë civile nga Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Kosova që të paraqesin/dërgojnë propozime iniciativa, e cila i kontribuon zgjerimit të njohurive mbi faktet gjyqësore dhe përforcimit të zërit të viktimave, pranimit dhe zbulimit të fakteve dhe të krimeve të luftës në [...]

Sot në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë, qytetarët e rajonit të Pollogut diskutuan për zhvillimet e fundit gjeopolitike dhe ndikimin e tyre në Maqedoninë e Veriut në kuadër të projektit “Inkurajimi i analizës së politikave dhe debatit publik” i zbatuar nga EPI dhe i mbështetur nga NED. Sipas tyre, kryesimi i OSBE-së do të […]

Instituti i Politikave Europiane (EPI) – Shkup shpall thirrje për pjesëmarrje nëngjarjen debatuese “Zhvillimet e reja gjeopolitike dhe ndikimi në Maqedoninë e Veriut”. Ngjarja është ndarë në dy pjesë ku pjesa e parë do të fokusohet në diskutimin e pjesëmarrësve me njëri-tjetrin në temat e percaktuara sipas pyetjeve të përgatitura nga moderatori, ndërsa pjesa e […]

Instituti për politikë evropiane ka nevojë për angazhimin e një vullnetari/e për nevojat e organizatës. Personi i përzgjedhur do të ndihmojë në komunikatat e organizatës, si dhe në mbledhjen e të dhënave të nevojshme për hulumtimet që i kryen EPI. Kohëzgjatja e angazhimit është planifikuar të zgjasë 3 muaj, me mundësi vazhdimi. Kompensimi bëhet në […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq