Efektiviteti i mekanizmit vlerësues në kuadër të Integrimit Evropian – BENCHER

Anetaresimi në UE – monitorim dhe perfaqesim: Efektiviteti i mekanizmit vlerësues në kuadër të Integrimit Evropian – BENCHER

Instituti për Politikë Evropiane së bashku me partnerë nga rajoni, më 1 Janar të vitit 2017 filluan ta implementojnë projektin “Efektiviteti i mekanizmit vlerësues në kuadër të Integrimit Evropian”. Qëllimi i këtij projekti është ta shqyrtojë efektivitetin e mekanizmit vlerësuese të UE – së për Ballkanin Perëndimor dhe të kontribuojë në përmirësimin e këtij mekanizmi si një shtysë për reformat në kuadër të integrimit në UE. Projekti do të kontribuon në këmbimin dhe tranferimin e njohurive dhe përvojave ndërmjet shteteve të Ballkanit Perëndimor. Më tej, do të kontribuon edhe në bashkëpunimin rajonal të organizatave të cilat punojnë me integriminin në UE, duke pasur parasysh që partnerët të cilët marrin pjesë në projekt i përfaqësojnë të gjitha shtetet e rajonit.

Partnerët rajonal janë:

  • Qendra për Politikë Evropiane – Sërbi
  • Inicijativa për Politikë të Jashtme BH – Bosnje dhe Hercegovine
  • Grupa për Studime Juridike dhe Politike – Kosovë
  • Instituti Alternativa – Mal i Zi
  • Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim – Shqipëri

Projekti është i financuar nga Fondi Evropian për Ballkanin. 

Post by epiadmin

Comments are closed.