EPI Grant – OSI TTF

Anetaresimi në UE – monitorim dhe perfaqesim: EPI Grant – OSI TTF

Granti siguroi vendosjen institucionale dhe organizative te EPIt si dhe zhvillimin e aktivitete programuese te EPIt.

  •  Forum Europeum
  • RM-UE: cila është strategjia?;
  • Anëtarësimi ne UE: “ Cili është roli i organizatave joqeveritare?”;
  • Dijalog për dijalogun anëtarësues;
  • Marrëveshja e parë për stabilizim dhe asocim dhjetë vjet më pas.
  • Publikime
  •  Analizë e Raportit të KE për progresin e RM për vitin 2013;
  • Analizë: Rekomandimi i njejtë, porosi e re;
  • Dhjetë prioritet për UE-në të Qeverië së re;

Republika e Maqedonisë: Pranimi i normave evropiane – inercion në harresë

Post by epiadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *