‘Projekte’

Klientët: Ministra e punëve të jashtme të Holandës, Ministria e mbrojtjes të Holandës Zbaton: Instituti holandez për marrëdhënie ndërkombëtare “Clingendael” në bashkëpunim me rrjetin Think for Europe (TEN) Duke filluar nga gushti i vitit 2021, Rrjeti Think for Europe (TEN) filloi punën në projektin kërkimor “BE -ja si promovuese e demokracisë apo ‘stabilitokracisë’ në Ballkanin […]

Objektivi i iniciativës është përdorimi i diskutimeve të diplomacisë në rrugën e dytë për të eksploruar se si të intensifikohet bashkëpunimi ekonomik, politik dhe shoqëror midis Francës dhe Ballkanit Perëndimor. Projekti do të kontribuojë në reflektimin në lidhje me zbatimin e Strategjisë Franceze për Ballkanin Perëndimor përmes rekomandimeve nga rajoni. EPI do të organizojë një […]

  REZYME E PROJEKTIT: Ndërmjetësoni, mos dyshoni (finansuar nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Shkup)   Drejtues i projektit:       Instituti për politikë evropiane – Shkup   Partnerë të projektit:   Akademia e gjykatësve dhe prokurorëve publik “Pavel Shatev” Komora e ndërmjetësuesëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut Federata e ndërmjetësuesëve nga Holanda   […]

Projekti “Krijojmë të ardhmen së bashku: BE-ja dhe Ballkani Perëndimor nga perspektiva e të rinjve” kontribuon drejtpërdrejt në krijimin e politikë-bërjes inkluzive dhe pjesëmarrëse në nivelin e Bashkimit Evropian (BE), duke lejuar qytetarët e Ballkanit Perëndimor dhe BE-së të ndajnë pikëpamjet e tyre se si të zgjidhen çështjet transnacionale me interes të përbashkët. Projekti përbëhet […]

Në dhjetor të vitit 2019, BE-ja mbështeti vazhdimësinë e projektit WeBER – Fuqizimi i Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor për një Administratë Publike të Reformuar, projekt tre vjeçar që u implementua nga viti 2015 deri në vitin 2018, i finansuar nga Bashkimi Evropian dhe kofinansuar nga Mbretëria e Holandës. Projekti i parë WeBER solli një […]

Ky pojekt ka për qëllim të vlerëson ndikimin e ngjarjeve të vitit 2019 (Brexit, zgjedhjet evropiane) mbi perspektivën për integrim të shteteve të Ballkanit Perëndimor dhe të kontribuojë në mënyrë pozitive në proces. Ky projekt bashkon tre organizata me përvojë në integrimet evropiane dhe do të sjellë 3 dokumente për politikë të cilat në mënyrë […]

Nga Janari i vitit 2019, në bashkëpunim me Univerzitetin në Utreht, Migration Policy Group dhe Human European Consultancy, Instituti për politikë evropiane – Shkup (EPI), nëpërmjet koordinatores hulumtuese Biljana Kotevska, merr pjesë në punën e rrjetit të Komisionit Evropian “Rrjeti evropian i ekspertëve juridik për barazi gjinore dhe jodiskriminim“. Ky rrjet punon në ndjekjen e përshtatjes së legjislacionit vendor […]

Instituti për politikë evropiane – Shkup (EPI), implementon projektin “Bashkëpunimi Justitia: Rifitimi i besimit të qytetarëve” Qëllimi kryesor i projektit është të kontribuojë në kthimin e besimit të qytetarëve në sektorin gjyqësor nëpërmjet kyçjes së organizatave qytetare në reformat qënjësore. Qëllime specifike: 1. Sigurimi i ndjekjes së strukturuar dhe kontribut gjithpërfshirës nga ana e shoqërisë civile […]

Agjensioni i Bashkimit Evropian për të drejta themelore (Fundamental Rights Agency, FRA) zgjodhi Institutin për politikë evropiane – Shkup (EPI) për partner të saj nga Maqedonia për implementim të hulumtimeve lidhur me çështje nga komeptencat e saja. FRA është nji nga agjensionet e decentralizuara të Bashkimit Evropian si dhe është qendër për ekpsertizë nga sfera […]

Anetaresimi në UE – monitorim dhe perfaqesim: Rishikim i performansave dhe evaluim i politikve të Ballkanit Perëndimor Në suaza të Programit për promovimin e hulumtimit rajonal në Ballkanin Perëndimor (RRPP), Qendra për politikë evropiane, së bashku me Institutin për politikë evropiane (EPI), Shkup dhe Instituti Alternativa, Podgoricë, ybatuan hulumtim mbi vlerësimin e politikave dhe kontrollin […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq