Integrimi evropian i Ballkanit Perëndimor: Gjetja e drejtimit realist në kushte të cakut të ndryshueshëm

Ky pojekt ka për qëllim të vlerëson ndikimin e ngjarjeve të vitit 2019 (Brexit, zgjedhjet evropiane) mbi perspektivën për integrim të shteteve të Ballkanit Perëndimor dhe të kontribuojë në mënyrë pozitive në proces.

Ky projekt bashkon tre organizata me përvojë në integrimet evropiane dhe do të sjellë 3 dokumente për politikë të cilat në mënyrë precize do të vlerësojnë situatën aktuale dhe pasojat e ardhshme.

Do ti ndjekin zgjedhjet në maj të 2019 dhe narativin e hapave të ardhshme të Brexit. Rekomandimet do të shpallen me qëllim të kufizohet dhe të zvogëlohet ndikimi eventual negativ i këtyre ngjarjeve

Dates: 01/05.2019 – 30/01/2020

Budget: 3300 eur

Comments are closed.