Bilateral Forums France – Western Balkans: An initiative for the strategic reengagement of France in the Western Balkans

Objektivi i iniciativës është përdorimi i diskutimeve të diplomacisë në rrugën e dytë për të eksploruar se si të intensifikohet bashkëpunimi ekonomik, politik dhe shoqëror midis Francës dhe Ballkanit Perëndimor. Projekti do të kontribuojë në reflektimin në lidhje me zbatimin e Strategjisë Franceze për Ballkanin Perëndimor përmes rekomandimeve nga rajoni.

EPI do të organizojë një nga tre ngjarjet rajonale në internet dhe do të publikojë një dokument politikash mbi bashkëpunimin politik të Francës dhe Ballkanit Perëndimor. Fokusi i diskutimeve mbi bashkëpunimin politik do të përqëndrohet por nuk do të kufizohet në promovimin e marrëdhënieve të mira fqinjësore, adresimin e sfidave të migrimit dhe luftimin e terrorizmit. Rekomandimi mbi bashkëpunimin politik, ekonomik dhe shoqëror do të paraqitet në Francë, përpara Presidencës Franceze të Këshillit të BE -së.

Projekti realizohet në bashkëpunim me Eurocréative, Qendra Austro-Franceze për afrim në Evropë (ÖFZ), Fondacioni Jean Jaurès, Instituti për bashkëpunim dhe zhvillim (CDI), Qendra për politika evropiane (CEP) si partnerë nga rajoni. Nisma do të zbatohet gjatë gjithë vitit 2021.

Comments are closed.