‘Lajme’

Nov 26, 2020

naum.lokoski

Lajme

0

Instituti për politikë evropiane (EPI), sëbashku me bashkëpunëtorët tonë Univerzitetin “Goce Delçev” – Shtip (UGD) dhe Univerzitetin e Evropës Juglindore – Tetovë (UEJL), identifikuam hapsirë mes hulumtimeve akademike dhe hulumtimeve të politikave të aplikuara. Kjo gjë e ndrydh potencialin e cilësisë hulumtuese, pamundëson krijimin e nji baze stabile për bashkëpunim dhe shkëmbim hulumtues, si dhe […]

WeBER 2.0 – Fuqizimi i Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor për një Administratë Publike të Reformuar shpall thirrjen për projekt-propozime për zbatimin e ndarjes së granteve të vogla për mbështetjen e monitorimit të shoqërisë civile të reformës së administratës publike në nivelin lokal. Për një aplikim më të lehtë, organizatat zbatuese të projektit organizuan sesione [...]

Sep 17, 2020

naum.lokoski

Lajme

0

Projekti „WeBER 2.0“ - Fuqizimi i Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor për një Administratë Publike të Reformuar organizon sesion informativ për thirrjen për projekt-propozime për grantet e vogla për mbështetjen e shoqërisë civile në monitorimin e reformës së administratës publike, në nivelin lokal. Sesioni informativ do të mbahet më datën 28 shtator (E hënë) 2020 [...]
WeBER 2.0 – Fuqizimi i Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor për një Administratë Publike të Reformuar shpall thirrjen për projekt-propozime për zbatimin e ndarjes së granteve të vogla për mbështetjen e monitorimit të shoqërisë civile të reformës së administratës publike në nivelin lokal. Thirrja për propozime ka shumën totale prej 225.000 EUR, të destinuara për [...]

Jul 22, 2020

naum.lokoski

Lajme

0

Konsultimet me qytetarët janë pjesë e rëndësishme e programës për grante të vogla (Small Grant Facility programme – SGF), pasi që grantistët do të mbajnë konsultime lokale me qytetarët në kuadër të projekteve të tyre. Kjo u sqarua në fillim të mbledhjes së pestë të Grupës nacionale të punës për reforma në administratën publike në […]

Jul 16, 2020

naum.lokoski

Lajme

0

Qeveria përgatiti dhe publikoi Raportin Vullnetar Kombëtar/Voluntary National Review për implementim të Agjendës 2030, në suaza të Objektivave për zhvillim të qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara, ku kontribut dha edhe EPI. Ky raport monitoron përparimin e vendit në zbatimin e Agjendës 2030, në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar. Që nga krijimi i këtij mekanizmi në [...]
Instituti për politikë evropiane, Ministria për punë të jashtme dhe Komiteti Helsinkit për të drejtat e njeriut organizuan tryezë të rrumbullakët me temë: “Prezentimi i Raportit të të drejtave fundamentale 2020: Vlerësimi i standardeve të të drejtave të njeriut në Maqedoninë e Veriut përmes prizmës së Kartës së Bashkimit Evropian për të drejtat fundamentale me [...]

Jul 02, 2020

naum.lokoski

Lajme

0

Drejtoresha e EPI, Simonida Kacarska dhe ministri për shoqëri informatike dhe adminsitratë, Damjan Mançevski sot nënshkruan memorandum për bashkëpunim për zbatim të suksesshëm të projektit WeBER. Periudhën e ardhshme, bashkëpunimi do të realizohet përmes mbledhjeve, takimeve, punëtorive me qëllim të arritjes së qëllimeve të projektit, gjegjësisht monitorimit të reformave në administratën publike, zmadhimin e relevancës [...]

In this 4th and final Bulletin published by 3DCEFTAs before the summer, the focus is on the latest developments with regard to the Covid-19 pandemic in the region, and the impact it has had on the overall political environment within each country, many of whom are facing impending electoral challenges. The deterioration in democratic standards and […]

2
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq