[Thirrje e hapur] EPI ka nevojë për vullnetar/e

Instituti për politikë evropiane ka nevojë për angazhimin e një vullnetari/e për nevojat e organizatës. Personi i përzgjedhur do të ndihmojë në komunikatat e organizatës, si dhe në mbledhjen e të dhënave të nevojshme për hulumtimet që i kryen EPI.

Kohëzgjatja e angazhimit është planifikuar të zgjasë 3 muaj, me mundësi vazhdimi.

Kompensimi bëhet në përputhje me Ligjin për Vullnetarë.

Kushtet që duhet plotësuar nga vullnetari/ja:

  • Njohuri të forta të Microsoft Office;
  • Njohuri të avancuara të gjuhës shqipe
  • Njohuri të forta të gjuhës angleze;
  • Faza përfundimtare e studimeve universitare ose të filluara pasuniversitare në drejtësi, të drejtë ndërkombëtare, shkenca politike ose gazetari.
  • Aftësi për të punuar dhe funksionuar në grup.

EPI u ofron vullnetarëve një mjedis stimulues për përmirësimin e njohurive të tyre për çështjet evropiane dhe zbatimin e projekteve të BE-së përmes përfshirjes së tyre në të gjitha aktivitetet e Institutit dhe mentorimit gjatë vullnetarizmit të tyre.

Përmes këtij angazhimi, vullnetari/ja do të përmirësojë njohuritë e tij/saj për të drejtën ndërkombëtare dhe të BE-së, si dhe procesin e negociatave me Bashkimin Evropian.

Aplikoni duke dërguar një rezyme (në maqedonisht ose anglisht) dhe një letër motivuese (në maqedonisht) në e-mail adresën e mëposhtme: [email protected] Në titullin e e-mailit është e detyrueshme të shënoni “ЕПИ_оглас_за_волонтер_ (Emri dhe Mbiemri)”.

Aplikimi është i hapur deri më 15.11.2022.

Comments are closed.