‘Lajme’

Oct 07, 2019

naum.lokoski

Lajme

0

Në maj dhe qershor të këtij viti, Instituti për politikë evropiane – EPI, për herë të dytë implementoi anketë debatuese në bashkëpunim me Universitetin Stanford nga SHBA. Anketa debatuese është formë e veçantë e konsultimeve politike që kombinon teknikat e sondazhit të opinionit publik dhe diskutimit publik. Ajo synon të paraqesë se si do të dukej […]

Oct 01, 2019

naum.lokoski

Lajme

0

Në maj dhe qershor të këtij viti, Instituti për politikë evropiane – EPI, për herë të dytë implementoi anketë debatuese në bashkëpunim me Universitetin Stanford nga SHBA. Anketa debatuese është formë e veçantë e konsultimeve politike që kombinon teknikat e sondazhit të opinionit publik dhe diskutimit publik. Ajo synon të paraqesë se si do të […]

Instituti për politikë evropiane (EPI) – Shkup ka nevojë për hulumtues/e për politika të Bashkimit Evropian. Pozita parasheh punë të rregullt dhe me orar të plotë, në periudhë prej 1 viti[1] me angazhmane të kohë pas kohshme në fundjavë ose pasdite, varësisht nga nevoja për organizim të evenimenteve. Pozita mundëson zhvillim personal dhe punë në […]

Instituti për politikë evropiane (EPI) – Shkup ka nevojë për hulumtues/e të ri/re për politika të Bashkimit Evropian. Pozita parasheh punë të rregullt dhe me orar të plotë, në periudhë prej 1 viti[1] me angazhmane të kohë pas kohshme në fundjavë ose pasdite, varësisht nga nevoja për organizim të evenimenteve. Pozita mundëson zhvillim personal dhe […]

Jul 16, 2019

naum.lokoski

Lajme

0

Civica Mobilitas promovoi grantistët e ri institucional dhe akcionar. Ambasadorja e Zvicrës, shkëlqesia e saj Sibil Suter Tejada, u a shpërndau sertifikatat grantistëve. Ajo u rekomandoi që ata janë bërthama e programës për shkak se ata janë pjesëtarët kryesor që krijojnë dhe kontribuojnë për ndryshime në shoqëri. Instituti për politikë evropiane (EPI) është nji nga […]

Jun 27, 2019

naum.lokoski

Lajme

0

Mbasnesër, më datën 29 qershor, në shtetin tonë për herë të parë do të mbahet Parada e Krenarisë – Skopje Pride. Data e përzgjedhur është njëkohësisht edhe pesëdhjetë vjetori i trazirave të Stonewall, New York, trazira që ishin pikënisja për lëvizjen dhe simbol i rebelimit dhe këmbënguljes në luftën për barazi dhe të drejta të [...]

Jun 06, 2019

naum.lokoski

Lajme

0

Këtë vit Raporti për të Drejtat Themelore reflekton në zhvillimin dhe ngecjet e mbrojtjes të të drejtave themelore në BE gjatë vitit të kaluar. Shumë njerëz në BE janë të rrezikuar nga rritja e jotolerancës dhe sulmet ndaj të drejtave themelore vazhdojnë të shkatërrojnë progresin e arritur deri tani. Si partner hulumtues nacional i Agjensionit [...]

May 30, 2019

naum.lokoski

Lajme

0

Fryma e Marrëveshjes së Prespës e përshkon pakon e përgjithshme të zgjerimit. Nga njëra anë, kjo është një njohje për vendimet e vështira politike dhe për përcaktimin e qartë të vendit tonë në rrugën drejt BE-së. Nga ana tjetër, kjo Marrëveshje është një mundësi që të jetësohet politika edhe ashtu e brishtë për kushtëzimin përmes [...]

Feb 22, 2019

epiadmin

Lajme

0

Hulumtimi “Përfitimet dhe sfidat ekonomike nga anëtarësimi në NATO”, punuar nga m-r. Ivana Vellkovska, është drejtuar kah vërtetimi i efekteve ekonomike nga anëtarësimi në NATO. Për atë qëllim, është përpunuar analizë krahasuese e Shqipërisë, Kroacisë, Malit të Zi, Bullgarisë, Romanisë dhe Maqedonisë, për vërtetimin e implikacioneve buxhetore, efektin mbi BPV dhe investimeve të huaja direkte, si dhe […]

4
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq