Shoqëria civile evropiane: Ende nën presion

Jul 19, 2022

naum.lokoski

Lajme

0

Shoqëria civile në Evropë është ende nën presion, tregon raporti i fundit i Agjencisë për të Drejtat Themelore të BE-së (FRA). Raporti përfshin gjithashtu një seksion për disa nga vendet kandidate, duke përfshirë edhe Maqedoninë. EPI përgatiti raportin për vendin për mjedisin ligjor dhe hapësirën e organizatave civile në mbështetje të të drejtave themelore dhe sundimit të ligjit.

Shoqëria civile është një komponent kyç i strukturës evropiane të të drejtave të njeriut. Nga mbështetja e njerëzve të prekur nga pandemia tek mbështetja e atyre që ikin nga lufta në Ukrainë, shoqëria civile luan një rol kyç në respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Kështu, ajo ndihmon për një kulturë më të shëndetshme të sundimit të ligjit. Megjithatë, pavarësisht zhvillimeve pozitive, shoqëria civile vazhdon të përballet me sfida të shumta, nga ngacmimet deri te ligjet kufizuese, zbulon raporti i fundit për hapësirën civile nga Agjencia e BE-së për të Drejtat Themelore (FRA). Raporti thekson nevojën që Evropa të sigurojë një mjedis pune më të favorshëm për shoqërinë civile.

“Organizatat e shoqërisë civile janë të rëndësishme për të kontribuar në kontrollet dhe balancat që mbështesin sundimin e ligjit,” tha drejtori i FRA Michael O’Flaherty. “Prandaj unë besoj fuqishëm se BE-ja dhe shtetet e saj anëtare duhet të bëjnë më shumë për të përmirësuar hapësirën e mundshme që do të hapë hapësirë ​​për shoqërinë civile për të mbrojtur të drejtat e njeriut në të gjithë BE-në”

Raporti i FRA “Shoqëria civile evropiane: Ende nën presion – Përditësimi i vitit 2022” fokusohet në rolin kyç që luan shoqëria civile në nxitjen e një kulture të shtetit të së drejtës. Ai rendit shembuj të praktikave të mira nga e gjithë BE-ja.

Këto përfshijnë përpjekjet e organizatave të shoqërisë civile për të formësuar ligjet dhe politikat, për të mbështetur organet e të drejtave të njeriut, për të përmirësuar aksesin në drejtësi, përgjegjshmërinë dhe ligjshmërinë. Raporti zbulon gjithashtu shembuj se si organizatat e shoqërisë civile angazhohen në trajtimin e dezinformimit dhe korrupsionit, përmirësimin e edukimit mediatik dhe rritjen e ndërgjegjësimit për çështjet e sundimit të ligjit dhe rolin e shoqërisë civile.

Raporti tregon mjetet dhe udhëzimet e fundit kombëtare, ndërkombëtare dhe të BE-së për të mbështetur organizatat e shoqërisë civile.

Raporti përfshin gjithashtu shembuj se si shoqëria civile është ndër kryesuesit në përpjekjet për të mbështetur njerëzit që ikin nga lufta në Ukrainë. Organizatat ofrojnë ndihmë të drejtpërdrejtë, informacion për të drejtat dhe shërbimet, si dhe këshilla praktike.

FRA nxori gjetjet e saj nga sondazhet në çdo shtet anëtar dhe përgjigjet ndaj konsultimeve në internet nga afro 450 organizata të të drejtave civile.

Comments are closed.