Arkiv2018

Shtëpi2018

Dec 28, 2018

epiadmin

Lajme

0

I respektuar kryetar i Kuvendit, të respektuar propozues të Propozim-ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Penal, me procedurë të shkurtuar, të respektuar deputetë, Ne, organizatat qytetare të nënshkruara më poshtë, kërkojmë që menjëherë ta tërhiqni nga rendi i ditës Propozim-ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Penal, me procedurë të shkurtuar, të dorëzuar nga deputetët […]

Ky hulumtim jep përgjigje në tre pyetjet kyçe për efektet potenciale ekonomike nga anëtarësimi i Maqedonisë në NATO: 1) Cilat janë implikacionet buxhetore për Maqedoninë, nëse bëhet anëtare e NATOs?; 2) A mund të pritet rritje e bruto prodhimit vendor, neto investimet e huaja direkte hyrëse dhe indeksit global të konurencës, dhe zvogëlimin e nivelit [...]

Dec 19, 2018

epiadmin

Lajme

0

Rrjeti 23 dërgoi komente për propozim–modelin për inkuadrimin e organizatave qytetare në negociatat për anëtarësim në BE. Modeli i tanishëm për pjesëmarrjen e organizatave qytetare në negociatat për anëtarsim në BE propozohet pa e marrë parasysh konceptin e strukturës institucionale të negociatave, si dhe procedurën e tërësishme nacionale për negociatat. Qasja e tillë pamundëson të shikohet dhe […]

Dec 13, 2018

epiadmin

Lajme

0

Instituti për politikë evropiane – Shkup (EPI) organizoi diskutim dhe prezentim të verzionit punues të Analizës nga aplikimi  i vlerësimit të ndikimit të rregullativës mbi Ligjin për gjykata. Në ngjarje morën pjesë drejtoresha e EPI, d-r Simonida Kacarska, ministrja e drejtësisë prof. d-r Renata Deskoska, kryetari i Shoqatës së gjykatësve dhe gjykatës në Gjykatën Supreme […]

Dec 07, 2018

epiadmin

Lajme

0

Sot, Instituti për politikë evropiane – Shkup (EPI) në hotelin Holidej Inn mbajti ngjarje debative dhe prezentim të hulumtimeve për aderimin e Maqedonisë në NATO, të titulluar “Në mes fakteve dhe trillimeve – çka do të sjellë aderimi i Maqedonisë në NATO?”. Panelist të ngjarjes ishin ministrja e mbrojtjes dhe zëvendëskryeministrja e Qeverisë, Znj. Radmilla […]

Dec 06, 2018

epiadmin

Lajme

0

Agjensioni i Bashkimit Evropian për të drejta themelore (Fundamental Rights Agency, FRA) zgjodhi Institutin për politikë evropiane – Shkup (EPI) për partner të saj nga Maqedonia për implementim të hulumtimeve lidhur me çështje nga komeptencat e saja. FRA është nji nga agjensionet e decentralizuara të Bashkimit Evropian si dhe është qendër për ekpsertizë nga sfera […]

Nov 27, 2018

epiadmin

Lajme

0

Instituti për politikë evropiane – Shkup (EPI) më 27 nëntor mbajti konferencë finale të WeBER –  projekt për krijim të rrethanës mundësuese në shtetet e Ballkanit perëndimor për monitorim të reformave të administratës publike nga ana e shoqërisë civile. Në konferencë u prezentuan rezultatet nga monitorimi i reformave në administratën publike, me fokus në organizatat qytetare dhe […]

Nov 08, 2018

epiadmin

Lajme

0

Këshilli për bashkëpunim dhe zhvillim të sektorit civil në tetor të vitit 2018 shpalli thirrje për zgjedhje të nji anëtari në sferën “Integrimet dhe politikat evropiane”. Duke pasur parasysh rëndësinë e koordinimit të sukseshëm dhe bashkëpunimin e organizatave civile në arritjen e politikave efektive evrointegruese, Ju njohtojmë se drejtoresha e Institutit për politikë evropiane – […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiorgmk/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq