Архива2018

Дома2018

Дек 28, 2018

epiadmin

Новости

0

Не во наше име! [реакција за измените во Кривичниот законик] Почитуван претседател на Собранието, почитувани предлагачи на Предлог на закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, по скратена постапка, почитувани пратеници, Ние, долупотпишаните граѓански организации, бараме веднаш да го повлечете од дневен ред Предлогот на законот за изменување и дополнување на Кривичниот законик, по […]

Ова истражување има цел да ги утврди политичките и безбедносните придобивки на Република Македонија од нејзиното пристапување во НАТО. Следствено, овој труд се осврнува на процесите на пристапувањето во НАТО и предизвиците со кои се соочува земјата на внатрешен план и отпорот што го има на надворешен план. Во овој контекст, фокусот е на разработка [...]
Овој труд дава одговор на три клучни прашања за потенцијалните економски ефекти од членството на Македонија во НАТО: 1) Кои се буџетските импликации за Македонија, доколку стане членка на НАТО? 2) Дали може да се очекува зголемување на бруто домашниот производ, нето влезните странски директни инвестиции и глобалниот индекс на конкурентност, а намалување на стапките [...]
Оваа анализа има цел да придонесе за унапредување на состојбите и имплементација на европските стандарди во делот на судството, имајќи го предвид националниот контекст. DOWNLOAD PDF

Дек 24, 2018

epiadmin

Новости

0

Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје има потреба од лице задолжено за комуникации и односи со јавност. Лицето ќе биде задолжено за комуникациските активности на ЕПИ. Позицијата предвидува полно и редовно работно време,[1] со повремени попладневни и викенд ангажмани при организација на настани. Позицијата овозможува можности за личен развој и надградба, компетитивна компензација и динамична […]

Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје има потреба од лице задолжено за комуникации и односи со јавност. Лицето ќе биде задолжено за комуникациските активности на ЕПИ. Позицијата предвидува полно и редовно работно време,[1] со повремени попладневни и викенд ангажмани при организација на настани. Позицијата овозможува можности за личен развој и надградба, компетитивна компензација и динамична […]

Институтот за европска политика – Скопје (ЕПИ), го спроведува проектот „Партнерство Јустиција: Враќање на довербата на граѓаните“, . Главна цел на проектот е придонес за враќање на довербата на граѓаните во македонскиот правосуден сектор преку значително вклучување на граѓанското општество во суштински реформи.. Специфични цели: 1. Обезбедување структуриран мониторинг и сеопфатен придонес од страна на граѓанското […]

Дек 19, 2018

epiadmin

Новости

0

Мрежа 23 достави коментари на предлог-моделот за вклучување на граѓанските организации во пристапните преговори за членство во ЕУ. Тековниот модел на учество на граѓанските организации во пристапните преговори за членство во Европската Унија се предлага без да биде познат концептот за институционалната структура на преговорите, како и целосната национална постапка за преговорите. Таквиот пристап оневозможува да се […]

Инфографик од заедничката акција за следење на судските реформи и застапување за нивно спроведување на проектот „За правда“ за периодот август-ноември 2018 DOWNLOAD PDF
0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk