Arkiv2022

Shtëpi2022
Овој извештај во сенка ги обединува во единствена кохерентна целина сите наоди, заклучоци и препораки што произлегоа од следењето на областите содржани во Поглавјето 23 – Правосудство и темелни права. Ова е седми ваков извештај што го објaвува Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје, земајќи ги предвид коментарите и мислењата на невладините организации. Извештајот [...]
Ky dokument i shkurtër ofron një përmbledhje të instrumenteve ligjore të BE-së mbi kushtet transparente dhe të parashikueshme të punës dhe balancën punë-jetë për të cilat afati i transpozimit skadoi në gusht 2022. Më 20 qershor 2019, Parlamenti Evropian dhe Këshilli miratuan dy direktiva të rëndësishme për të rritur standardet minimale të punës në Bashkimin [...]

“Çdo çudi zgjat tre ditë” ose shkon drejt zgjidhjeve sistemore – Ish nënkryetarja e Parlamentit Evropian Eva Kaili mbetet në paraburgim. Ky është vendimi i fundit i Gjykatës belge. Kaili është e akuzuar kah mesi i këtij muaji për korrupsion, pjesëmarrje në organizatë kriminale dhe pastrim parash, së bashku me pesë të akuzuar të tjerë. Rasti është […]

Краток документ во кој се анализира напредокот забележан во институциите кои го сочинуваат правосудниот сектор, како и спроведените мерки и препораки за изготвување на новата стратегија за реформи во правосудниот сектор во однос на граѓанското законодавство. DOWNLOAD PDF

Më 13 dhjetor në Këshillin për Çështje të Përgjithshme të Bashkimit Evropian ministrat diskutuan edhe për transparencën dhe marketingun politik dhe përforcuan qëndrimin e tyre para negociatave për këtë çështje me Parlamentin Evropian. Kjo pikë nuk tërhoqi shumë vëmendje, mbase sepse nuk është as fillimi, por dhe as fundi i punës. Më shumë mund të thuhet […]

Polonia  Në qershor të këtij viti Polonia kërkoi nga Komisioni Evropian t’i shkrijë mjetet nga Fondi për restaurim dhe rezistencë në lartësi prej 34 miliardë eurosh. Komisioni nuk ia transferon këto mjete Polonisë për shkak të shkeljeve të konstatuara të Regullativës (nga viti 2020) me të cilën u vendos kusht për sundimin e të drejtës për fondet e BE-së. […]

Ky dokument i shkurtër ofron njohuri për kornizën e fundit ligjore dhe politike për luftimin e gjuhës së urrejtjes, veçanërisht në lidhje me gjuhën e urrejtjes në internet, në Bashkimin Evropian dhe në Kroaci, një shtet anëtar i ri. Ai fokusohet në qasjen e të drejtave të njeriut për të luftuar gjuhën e urrejtjes dhe [...]
0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq