Краток преглед на спроведените мерки од Стратегијата за реформи на правосудниот сектор (2017-2022)

Краток документ во кој се анализира напредокот забележан во институциите кои го сочинуваат правосудниот сектор, како и спроведените мерки и препораки за изготвување на новата стратегија за реформи во правосудниот сектор во однос на граѓанското законодавство.

Comments are closed.