Архива2022

Дома2022

За тоа кои права најчесто се прекршуваат во нашата држава, како пандемијата на КОВИД влијаеше врз правата на децата, но и за какви треба да бидат одредбите за заштита на правата на децата во новата Стратегија за правосудството разговаравме во нашиот поткаст со Васка Бајрамовска – Мустафа.   Бајрамовска – Мустафа е заменичка на народниот […]

Какви се ставовите на граѓаните на земјите-членки на ЕУ и на земјите од Западен Балкан во врска со независноста на судството во нивните држави? DOWNLOAD PDF
Слободни и фер избори се камен-темелник на едно демократско општество во кое соодветно се застапени и се земени предвид интересите на граѓаните. Од своето осамостојување до денес, Северна Македонија има поминато низ повеќе циклуси на изборни реформи, но обично тие се спроведувале во пресрет на изборите, со што биле ограничени времето и просторот за инклузивна, [...]
Независноста, квалитетот и ефикасноста се суштински параметри на ефективниот правосуден систем. Добро функционалните и целосно независните правосудни системи се клучни за да се осигури дека правдата работи во корист на граѓаните и бизнисите. Ефективните судски системи се суштински за заемна доверба и за подобрување на инвестициската клима и обезбедување на одржливоста на долгорочниот економски раст, [...]

Поголемиот број од испитани судии и јавни обвинители не се доволно запознаени со користењето на медијацијата во земјава и напорите за промоција и поддршка на медијацијата, а сè тоа резултира со слаба упатеност на предмети на медијација. Сепак, сметаат дека нејзиното користење ќе помогне на правосудниот систем.   Ова беше заклучено на завршанта конференција „Употреба […]

Авторка: Билјана Котевска   Последниве неколку години темелите на човековите права се разнишани под ударите на деструктивни сили од многу страни, вклучително и новите “херои/јки” кои никнуваат како печурки од потентноста на засекогаш моќното прикажување на одењето назад како успех и прогрес. Шутот кој го оставаат позади себе го правдаат како практикување на нивните сопствени […]

Институтот за европска политика - Скопје распишува отворен повик за „Тим на експерт(к)и за ревидирање на внатрешни документи и обука за мониторинг на организациско влијание, вклучително и од родова перспектива”  (Experts for revision of monitoring organizational impact, including gender mainstreaming and delivery of a corresponding training)“. Задачите на тимот и временската динамика се детално објаснети [...]
Дваесет години европска интеграција не ја донесоа ниту ветената конвергенција меѓу земјите од регионот и земјите-членки, ниту членството во ЕУ на земјите од регионот. Наместо тоа, патот за пристапување кон ЕУ станува сè понапорен за земјите со тие аспирации на Балканот, а дестинацијата – т.е. влезот во ЕУ – сè понедопирлива, вклучително и за земјите-кандидати [...]
Медијацијата како алтернативен начин на решавање на споровите по првпат се воведува во Република Северна Македонија со Законот за медијација од 2006 година, по што е донесен нов закон во 2013 година, кој е наследен од сега важечкиот Закон за медијација (во понатамошниот текст: Законот), кој беше усвоен од Собранието во декември 2021 година. Целта [...]
Учесниците на третата Дебатна анкета која ја организираше ЕПИ во соработка со Центарот за делиберативна демократија при Универзитетот Стенфорд од САД сметаат дека ваквиот тип на дебата е корисен за да се научи повеќе за луѓето околу нив – за тоа какви се тие и какви се нивните животи. DOWNLOAD PDF
0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk