Архива2022

Дома2022
Принципот на владеење на правото е еден од суштинските вредности што ги сочинуваат темелите на Европската Унија. Тој подразбира дека јавните институции дејствуваат во границите утврдени со законот, во согласност со вредностите на демократијата и на темелните права. Земјите-кандидатки мораат да го почитуваат овој принцип и соодветно да го приспособат функционирањето на нивните институции. Меѓутоа, [...]
Овој извештај во сенка ги обединува во единствена кохерентна целина сите наоди, заклучоци и препораки што произлегоа од следењето на областите содржани во Поглавјето 23 – Правосудство и темелни права. Ова е седми ваков извештај што го објaвува Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје, земајќи ги предвид коментарите и мислењата на невладините организации. Извештајот [...]
Во овој краток документ се дава преглед на правните инструменти на ЕУ за транспарентни и предвидливи работни услови и рамнотежа приватен-работен живот за кои рокот за транспонирање истече во август 2022 година. На 20 јуни 2019 година Европскиот парламент и Советот донесоа две важни директиви за подигнување на минималните работнички стандарди во Европската Унија – [...]
Кога малкумина сметаа дека креативноста за уште еден регионален формат не може да вроди со плод, Албанија, Северна Македонија и Србија настапија заедно и ја објавија иницијативата Отворен Балкан (ИОБ). Оваа иницијатива се разликува од другите по тоа што е домашна, но исто така е создадена и ја водат самите држави. Со оглед на фактот [...]

Дек 28, 2022

naum.lokoski

Осврти

0

Поранешната потпретседателка на Европскиот парламент Ева Каили останува во притвор. Ова е неодамнешната одлука на Белгискиот суд. Каили е обвинета кон средината на месецов за корупција, учество во криминална организација и перење пари, со уште петмина други обвинети. Случајот е поврзан со влијание на одлуки за неодамнешното одржување на светското првенство во фудбал во Катар. […]

Во овој краток документ е дадено резиме на три извештаи во кои се анализира независноста на судството во Република Северна Македонија, како и препораките што можат да се извлечат од нив за подобрување на состојбата. DOWNLOAD PDF
Краток документ во кој се анализира напредокот забележан во институциите кои го сочинуваат правосудниот сектор, како и спроведените мерки и препораки за изготвување на новата стратегија за реформи во правосудниот сектор во однос на граѓанското законодавство. DOWNLOAD PDF
Краток документ кој произлезе од дискусијата на фокус групата за методологијата за оценување на судиите организирана од Блупринт групата за реформа на правосудството. DOWNLOAD PDF

Дек 20, 2022

naum.lokoski

Осврти

0

На Советот за општи работи на Европската унија одржан на 13 декември министрите расправаа и за транспарентноста и политичкото рекламирање и го утврдија нивниот став пред преговорите за ова прашање со Европскиот парламент. Точката не предизвика многу внимание, веројатно затоа што не е ни почеток, а сѐ уште ни крај на работата. Повеќе е некаде […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk