Pavarësia e gjyqësorit në Maqedoninë e Veriut: Deri ku jemi dhe ku po shkojmë?

Ky dokument i shkurtër ofron një përmbledhje të tre raporteve në të cilat analizohet pavarësia e gjyqësorit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, si dhe rekomandimet që mund të nxirren prej tyre për përmirësimin e situatës.

Comments are closed.