Arkiv2021

Shtëpi2021
Prezantimi i paketës së zgjerimit në Komisionin e Politikës së Jashtme nga Komisioneri Varheji ishte dukshëm nën hijen e procesit të bllokuar të pranimit të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë dhe pamundësisë së shteteve anëtare për të vendosur mbi fillimin e negociatave me të dy vendet. Në këto rrethana, Komisioni mbetet i sigurt sa i [...]
Procesi i evropianizimit dhe përpjekja për të përmbushur standardet evropiane paraqet prej kohësh interes të madh në mesin e qytetarëve/eve në lidhje me qëllimet të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Për më tepër, viti 2020 u shënua nga kriza KOVID-19, e cila nxori në sipërfaqe vështirësitë kryesore të organizimit të qeverisë, funksionimin e saj dhe [...]

Sep 22, 2021

naum.lokoski

Blog

0

Në këtë podkast, ne diskutojmë mbi demokracinë debatuese dhe metodën e anketës debatuese me Alice Siu, ndihmës drejtoreshë e Qendrës për demokraci debatuese. Anketa debatuese është një formë unike e konsultimit politik që kombinon teknikat e hulumtimit të opinionit publik dhe këshillimit publik për të zbuluar se cili do të ishte opinioni publik për një […]

Sep 22, 2021

naum.lokoski

Lajme

0

Organizatat e shoqërisë civile në të gjithë BE -në ofrojnë shërbime, angazhohen në komunitete, rrisin ndërgjegjësimin, avokojnë në emër të të tjerëve dhe mbajnë përgjegjësi nga autoritetet. Por ata përballen me kërcënime, sulme, shkurtime fondesh dhe kufizime joproporcionale. Këto janë vetëm disa nga sfidat me të cilat përballen organizatat e shoqërisë civile të të drejtave [...]

Autore: Dr. Simonida Kacarska Ankesa e BE -së për Ballkanin Perëndimor shpjegohet në mënyrë konvencionale me pritjet e zhvillimit të përshpejtuar demokratik dhe ekonomik. Duke pasur parasysh luftërat dhe konfliktet e fundit në rajon, është jashtëzakonisht e rëndësishme të shikojmë afrimin me BE -në nga një perspektivë sigurie dhe pajtimi. Një mjet i dobishëm për […]

Sep 17, 2021

naum.lokoski

Blog

0

Autore: Mr. Jadranka Ivanova Ne mendojmë se si mund ta kursejmë dhe mbrojmë ujin, por vetëm atëherë kur nuk kemi ujë! Të gjitha mendimet, shqetësimet dhe dëshirat tona intuitive për të ndërmarrë veprime për kujdes më të mirë ndaj ujit përfundojnë momentin e radhës pasi ai të rrjedhë përsëri nga rubineti. Ne të gjithë e dimë […]

Edhe pse sipas Strategjisë për reforma në sektorin gjyqësor, por edhe në dokumente të tjera, theksohet se numri i gjyqtarëve është më i lartë se mesatarja evropiane, nëse matet me numrin e popullsisë, prapë gjyqtarët tanë, statistikisht, kanë më shumë raste për të zgjidhur. Çdo ulje e numrit të tyre do të ketë një efekt […]

Në përputhje me praktikën e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ), garancitë e parashikuara në nenin 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ) përfshijnë obligimin që gjykata të mundësojë dhe të prodhojë arsyetime përkatëse dhe të mjaftueshme në vendimet e saj gjyqësore. E drejta për vendimet e arsyetuara është komponenti [...]
0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq