Arkiv2021

Shtëpi2021
Instituti për Politikë Evropiane - EPI prezantoi raportin mbi të drejtat themelore, të cilin e publikoi këtë muaj Agjencia e Bashkimit Evropian për të Drejtat Themelore (FRA). Si pjesë e FRANET, EPI është duke përgatitur kontributin për Maqedoninë e Veriut në këtë raport për të dytin vit radhazi. Përveç prezantimit të gjetjeve, panelistët diskutuan edhe [...]
Infografik i dalë nga ngjarja debatuese lokale të organizuar me qytetarë nga Shkupi. Diskutimi u organizua si pjesë e projektit “ACT – Veprim Qytetar Aktiv 2.0″, zbatuar nga Instituti për Politikë Evropiane – Shkup me mbështetjen e Qendrës për Demokraci Deliberative në Universitetin Stanford nga ShBA. Projekti është financuar nga National Endowment for Democracy nga [...]
Infografik i dalë nga ngjarja debatuese lokale të organizuar me qytetarë nga Ohri dhe Struga. Diskutimi u organizua si pjesë e projektit “ACT – Veprim Qytetar Aktiv 2.0″, zbatuar nga Instituti për Politikë Evropiane – Shkup me mbështetjen e Qendrës për Demokraci Deliberative në Universitetin Stanford nga ShBA. Projekti është financuar nga National Endowment for [...]
Infografik i dalë nga ngjarja debatuese lokale të organizuar me qytetarë nga rajoni Lindor dhe Jugperëndimor. Diskutimi u organizua si pjesë e projektit “ACT – Veprim Qytetar Aktiv 2.0″, zbatuar nga Instituti për Politikë Evropiane – Shkup me mbështetjen e Qendrës për Demokraci Deliberative në Universitetin Stanford nga ShBA. Projekti është financuar nga National Endowment [...]
Infografik i dalë nga ngjarja debatuese lokale të organizuar me qytetarë nga Tetova. Diskutimi u organizua si pjesë e projektit "ACT - Veprim Qytetar Aktiv 2.0", zbatuar nga Instituti për Politikë Evropiane - Shkup me mbështetjen e Qendrës për Demokraci Deliberative në Universitetin Stanford nga ShBA. Projekti është financuar nga National Endowment for Democracy nga [...]

Jun 10, 2021

naum.lokoski

Lajme

0

Pandemia COVID-19 zbuloi boshllëqet në respektimin e të drejtave themelore të shëndetit, arsimit, punësimit dhe mbrojtjes sociale në të gjithë shoqërinë. Raporti i të Drejtave Themelore të FRA-së 2021 përshkruan ndikimin e gjerë të pandemisë në të drejtat dhe sugjeron se si të adresohen më së miri pabarazitë dhe kërcënimet në rritje për kohezionin shoqëror. [...]
Pandemia COVID-19 shkaktoi një valë që askush nuk mund ta parashikonte. Bizneset e vogla, njerëzit që ishin të vetë-punësuar dhe që krijonin vende pune pësuan më së shumti. Megjithëse kjo ishte një krizë e paparashikueshme, mungesa e bashkëpunimit, planifikimit dhe strategjisë së qartë çoi në pengesa edhe më të mëdha. Reagimi i parë në lidhje [...]
The PAR Monitor 2019/2020 is the result of monitoring work performed in 2020 by the members of the Think for Europe Network, and it represents a compilation report of key findings from across the Western Balkans in the six areas of PAR defined by the Principles of Public Administration (SIGMA principles). As the second systematic PAR [...]

May 20, 2021

naum.lokoski

Lajme

0

Me qëllim të identifikimit të çështjeve kryesore brenda politikave publike në lidhje me integrimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në BE dhe demokratizimin e shoqërisë, u krijua grupi këshillues për të përgatitur Anketën e tretë debatuese. Grupi këshillues përbëhet nga profesorë dhe profesoresha, ish-gjykatëse në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut dhe bashkëpunëtorë […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq