Arkiv2021

Shtëpi2021
Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit midis Maqedonisë dhe BE-së ofron një numër të madh mundësish që nuk u janë shpjeguar sistematikisht kompanive dhe industrisë në vend, tha sot profesoresha Silvana Mojsovska nga Instituti Ekonomik në konferencën "MK-EU MSA: Njëzet vjet më vonë", organizuar nga Instituti për Politikë Evropiane. Ajo shtoi se Marrëveshja është dokumenti kryesor që rregullon [...]

Integrimi i Republikës së Maqedonisë Veriore në strukturat ndërkombëtare nuk është një proces i ri, por një luftë afatgjate e reformave dhe premtimeve. Kushtet që rregullojnë aderimin tonë në Bashkimin Evropian ristrukturohen vazhdimisht duke e komplikuar procesin. Njëokohësisht, ato ndikojnë edhe në perceptimin dhe dëshirën e qytetarëve për integrimin e vendit. Qytetarët besojnë se mentaliteti […]

As a part of the Civil Rights Defenders' HRD Academy, 2020 our project assistant, Angela Delevska, together with Elena Danova produced a policy paper on the gender representation in the Macedonian TV debate shows during the Covid-19 pandemic. The treatment that gender equality-related issues receive in the media, as well as the way in which women are [...]

Institucionet kombëtare të të drejtave të njeriut (IKDNj) luajnë rol kritik në sigurimin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut në Ballkanin Perëndimor, përkundër studimeve që zbuluan se zyrat e tyre shpesh kanë numër të ulët të stafit, buxhet të dobët dhe nuk kanë transparencë, thanë panelistët në konferencën virtuele “Themeli i të drejtave të […]

Në vitin 2019 dhe 2020 ne në Institutin për politikë evropiane - Shkup kemi punuar me Civil Rights Defenders dhe ekspertë nga rajoni i Ballkanit Perëndimor në zhvillimin dhe pilotimin e një mjeti matës - indeksi - mbi efektivitetin e institucioneve kombëtare të të drejtave të njeriut. Indeksi u aplikua për të gjashtëmbëdhjetë institucionet kombëtare [...]

Mar 03, 2021

naum.lokoski

Lajme

0

Rreth 1.7 miliardë euro në investime janë të nevojshme për të trajtuar ujërat e zeza urbane, të cilat tani derdhen drejtpërdrejt në lumenj, liqene dhe toka dhe për të siguruar uj të pijshëm sipas legjislacionit të BE-së. Uji është një burim që konsumohet për një kohë të pacaktuar, dhe prej vitesh institucionet kompetente nuk kanë [...]

Photo by Mike Norton on Flickr Author: Simonida Kacarska 2020 has been a disastrous year for human rights in Europe, in the words of Dunja Mijatovic, Council of Europe Commissioner for Human Rights. In her speech on Human Rights Day at the end of 2020, she goes on to argue: “While, increasingly, commitment to upholding human rights standards has been […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq