Архива2021

Дома2021
Согласно практиката на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП), гаранциите предвидени во член 6 од Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП) вклучуваат обврска за судот, тој да овозможи и да продуцира соодветни и доволни образложенија на своите судски одлуки. Правото на образложени одлуки претставува клучна компонента на правичност на расправата што се заснова на практиката [...]
Со законот за пробација се предвидуваат алтернативни мерки кои можат да бидат изречени во кривичната постапка, меѓу кои условен отпуст од затвор, надзор над условно осудени лица и други. DOWNLOAD PDF
The process of reform of the judiciary in Bulgaria is still ongoing, with no establishment of a solid and clearly defined framework for the judicial system or consensus amidst political parties, the judiciary, and the public on the concept for the development of the setup and organisation of the judicial system in sight. The role [...]
Croatia became a member of the European Union on July 1, 2013, after more than ten years since it applied for membership in February 2003. Negotiations started in November 2005 with the 'screening’ stage, while the first chapter on science and research was opened in June 2006. The start of the accession negotiation was made [...]

Клиенти: Холандско Министерство за надворешни работи, Холандско Министерство за одбрана Имплементатори: Холандскиот институт за меѓународни односи „Clingendael“ во соработка со мрежата Мисли за Европа. Почнувајќи од август 2021 година, мрежата Мисли за Европа (Think for Europe Network (TEN)) ја започна работата на истражувачкиот проект „ЕУ како промотор на демократијата или „стабилократијата“ на Западниот Балкан?“. Овој проект се имплементира […]

Целта на оваа иницијатива е да се искористи неофицијални дипломатски дебати за размислување како да се засилат економските, политичките и социјалните соработки помеѓу Франција и Западниот Балкан. Проектот ќе придонесе за рефлектирање на имплементацијата на Француската стратегија за Западен Балкан преку препораки од регионот. ЕПИ ќе го организира еден од трите оналајн регионални настани и […]

Оваа серија инфографици ги презентира заклучоците од граѓанските консултации со млади „Се слушаме ли преку екранот – Младите за безбеден интернет простор“. Овој настан имаше за цел да ги разбере  позитивните или негативните искуства на учесниците на Интернет, и нивните мислења за тоа кои активности и кои засегнати страни треба да ги спроведат тие активности [...]
Оваа серија инфографици ги презентира заклучоците од граѓанските консултации со млади „Се слушаме ли преку екранот – Младите за безбеден интернет простор“. Овој настан имаше за цел да ги разбере  позитивните или негативните искуства на учесниците на Интернет, и нивните мислења за тоа кои активности и кои засегнати страни треба да ги спроведат тие активности [...]
Граѓанските консултации со млади луѓе се вид граѓански консултации чија цел е да се разберат перцепциите на младите луѓе во врска со општествените проблеми и нивните гледишта за можните решенија за овие проблеми. Во овој извештај ги презентираме заклучоците од консултациите со млади луѓе од Северна Македонија за тоа кои се нивните позитивни или негативни [...]
0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk