Архива2021

Дома2021
Инфографик произлезен од локалниот дебатен настан организиран со граѓаните од Скопскиот регион. Настанот беше организиран како дел од проектот „АКТ – Активна граѓанска акција 2.0“, спроведен од Институтот за европска политика – Скопје со поддршка од Центарот за делиберативна демократија од Универзитетот Стенфорд од САД. Проектот е финансиран од National Endowment for Democracy од САД. [...]
Инфографик произлезен од локалниот дебатен настан организиран со граѓаните од охридско-струшкиот. Настанот беше организиран како дел од проектот „АКТ – Активна граѓанска акција 2.0“, спроведен од Институтот за европска политика – Скопје со поддршка од Центарот за делиберативна демократија од Универзитетот Стенфорд од САД. Проектот е финансиран од National Endowment for Democracy од САД. Оваа [...]
Инфографик произлезен од локалниот дебатен настан организиран со граѓаните од Источниот и Југоисточниот регион.  Настанот беше организиран како дел од проектот „АКТ – Активна граѓанска акција 2.0“, спроведен од Институтот за европска политика – Скопје со поддршка од Центарот за делиберативна демократија од Универзитетот Стенфорд од САД. Проектот е финансиран од National Endowment for Democracy [...]
Инфографик произлезен од локалниот дебатен настан организиран со граѓаните на Тетово.  Настанот беше организиран како дел од проектот „АКТ – Активна граѓанска акција 2.0“, спроведен од Институтот за европска политика – Скопје со поддршка од Центарот за делиберативна демократија од Универзитетот Стенфорд од САД. Проектот е финансиран од National Endowment for Democracy од САД. Оваа [...]

Судии, правници, претставници од невладиниот сектор и претставници од Министерството за правда во периодот од 14 до 16 јуни одржаа виртуелни состаноци со нивни колеги од Бугарија со цел размена на искуства и препораки за реформите во правосудниот сектор. Состаноците беа организирани од Институтот за европска политика (ЕПИ) во рамките на проектот „Партнерство Јустиција: Враќање […]

Авторка: Билјана Котевска Малото светло кое го гледаме деновиве е ветувачки знак за крајот на оваа пандемија. Ова значи и дека наскоро ќе седиме во рушевините кои КОВИД-19 пандемијата ќе ги остави позади себе и ќе треба да се соочиме со катастрофата која, овој пат, не нè одмина. Потоа ќе слегне и последната прашина и […]

Пандемијата на КОВИД-19 ги разоткри недостатоците во почитувањето на основните права на здравје, образование, вработување и социјална заштита. Извештајот за темелните права на ФРА, 2021, го прикажува широкото влијание на пандемијата врз правата и сугерира како најдобро да се решат зголемените нееднаквости и закани за општествената кохезија. „КОВИД-19 ја тестираше подготвеноста на системите за заштита на темелните права низ цела ЕУ“, вели [...]
Бројот на предметите кои се решаваат со медијација постојано расте. Минатата година, медијаторите прикажаа 1943 предмети во регистарот за евиденција на постапки за медијација. Од оваа бројка, 65 проценти или 1275 завршиле со спогодба. Медијацијата им заштедува и пари и време на граѓаните и компаниите, избегнувајќи долги и скапи судски спорови, а нуди и доверливост [...]
Пандемијата на КОВИД-19 предизвика еден бран кој никој не можеше да го предвиди. Најголем удар претрпеа малите бизниси, луѓето кои беа самовработени и отвараа работни места. Покрај тоа што ова беше непредвидлива криза, недостатокот на соработка, планирање и јасна стратегија доведе до уште поголема уназаденост. Првата реакција во однос на мерките кои треба да се [...]
Граѓаните сѐ повеќе веруваат дека имаат можност да дадат мислење за квалитетот на услугите преку административните канали, но процентот на граѓани што сметаат дека овие канали се лесни за употреба се намалува. Сепак, повратните информации од граѓаните не се јавно достапни. Ова се дел заклучоците од  вториот Национален извештај за мониторингот на реформата во јавната [...]
0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk