Архива2021

Дома2021
Околу 1,7 милијарди евра инвестиции се потребни за пречистување на урбаните отпадни води кои сега директно се испуштаат во реките, езерата и почвите и за обезбедување на вода за пиење согласно ЕУ законодавството. Водата е ресурс што неограничено се троши, а надлежните институции со години наназад немаат реален увид во квалитетот и квантитетот на водите [...]

Photo by Mike Norton on Flickr Author: Simonida Kacarska 2020 has been a disastrous year for human rights in Europe, in the words of Dunja Mijatovic, Council of Europe Commissioner for Human Rights. In her speech on Human Rights Day at the end of 2020, she goes on to argue: “While, increasingly, commitment to upholding human rights standards has been […]

Проектот има цел да ја зголеми вклученоста на општата јавност во дебата со носителите на одлуките, која ќе овозможи национален дијалог околу потребните механизми за ефективна демократска транзиција во Северна Македонија. DOWNLOAD PDF
Институтот за европска политика објавува повик за ангажирање на експерт/ка за подготовка на две методологии за спроведување на анкети со претставници од бизнис секторот и јавната администрација и подготовка на прашалници. Целта на оваа задача е да се подготват две методологии за спроведување на две репрезентативни анкети: една со претставници на бизнис секторот и една [...]

Со цел промоција и зголемена употреба на медијацијата во земјава, Институтот за европска политика, Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’, Комората на медијатори на Република Северна Македонија и Холандската федерација на медијатори потпишаа меморандум за соработка. Меморандумот за соработка е за имплементација на проектот „Медијација, без дилема!“, кој е финансиран од Амбасадата на […]

Infosheet произлезен од дискусијата на млади од различни градови на возраст од 18 до 24 години и експертка и застапничка за здрава животна средина, Евгенија Крстевска. DOWNLOAD PDF

Авторка: Малинка Ристевска Јорданова Конечно треба да признаеме дека ЕУ не може да ни подари добар живот. Мора да имаме своја визија и свој план. Пред петнаесетина години, во разговор со друга ветеранка од процесот на интеграција во ЕУ од регионот, ѝ се пожалив: „Го добивме морковот исечкан.“ Таа прокоментира: „А ние – рендан.“ Кога […]

Правото на чиста на животната средина има клучна улога во водењето здрав живот, а ова право е едно од најважните за младите. За жал, животната средина е загрозена од различни причини од загадување на воздухот, нечиста вода за пиење па се до нечистотијата во парковите, а младите преку различни форми на активизам и учество, се […]

The European Union accession process is a long and complex path. It offers opportunities for advancing various areas of policy which relate to human rights and most aspects of a country’s legal and administrative system. However, many of these processes are out of reach for the general public, as they often require an informed understanding [...]
0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk