Pandemia përkeqëson sfidat me të cilat përballet shoqëria civile

Sep 22, 2021

naum.lokoski

Lajme

0

Organizatat e shoqërisë civile në të gjithë BE -në ofrojnë shërbime, angazhohen në komunitete, rrisin ndërgjegjësimin, avokojnë në emër të të tjerëve dhe mbajnë përgjegjësi nga autoritetet. Por ata përballen me kërcënime, sulme, shkurtime fondesh dhe kufizime joproporcionale. Këto janë vetëm disa nga sfidat me të cilat përballen organizatat e shoqërisë civile të të drejtave të njeriut në disa pjesë të BE -së, dhe pandemia e COVID-19 ka përkeqësuar kushtet e tyre të punës, thekson raporti i ri i Agjencionit të BE -së për të Drejtat Themelore (FRA). FRA u bën thirrje politikëbërësve që të nxisin një mjedis pune më të favorshëm për shoqërinë civile, duke ndihmuar në realizimin e të gjitha të drejtave të njeriut për të gjithë.

Një shoqëri civile e fortë dhe e shëndetshme është burimi i jetës së demokracive tona. Megjithatë, në disa vende, organizatat e shoqërisë civile janë nën presion të madh, “tha drejtori i FRA Michael O’Flaherty. “Ndërsa ka disa filizë të gjelbër të shpresës, BE dhe vendet e BE-së duhet të mbështesin organizatat e shoqërisë civile kudo, në mënyrë që ata të përmbushin rolin e tyre jetësor dhe të mbrojnë të drejtat tona themelore.”

Raporti i FRA “Mbrojtja e hapësirës qytetare në BE” hedh dritë mbi sfidat me të cilat përballet shoqëria civile në të gjithë BE-në. Një konsultim online me mbi 400 organizata të shoqërisë civile për të drejtat e njeriut të kryera për raportin zbulon:

Kushte më të këqija – mbi gjysma e organizatave të shoqërisë civile (57%) thonë se kushtet për punën e tyre u përkeqësuan në vitin 2020;

Kërcënimet dhe sulmet – 40% kanë marrë kërcënime verbale në internet, një e treta (33%) kanë raportuar fushata shpifjeje kundër organizatës së tyre dhe 10% kanë përjetuar ngacmime ligjore;

Liri e kufizuar – shumë raportojnë vështirësi në ushtrimin e të drejtave të tyre për lirinë e tubimit (29%), për lirinë e shprehjes (25%) dhe lirinë e bashkimit (18%);

Mungesa e financimit – mbi gjysma (60%) kanë vështirësi në gjetjen e fondeve për punën e tyre;

Përfshirje e kufizuar – pothuajse gjysmës (46%) u mungon informacioni i duhur për t’u përfshirë në vendimmarrje dhe konsultime publike.

Por raporti gjithashtu nxjerr në pah zhvillimet pozitive dhe praktikat premtuese. Këto përfshijnë autoritetet që pranojnë publikisht rëndësinë e punës së shoqërisë civile, përfshirjen e plotë të shoqërisë civile në zhvillimin e politikave ose zvogëlimin e burokracisë për regjistrimin e OJQ -ve.

Duke u bazuar në këta shembuj pozitiv, FRA inkurajon BE -në dhe vendet e BE -së që të:

Monitorojnë zhvillimet – të mbahen shënim sfidat e shoqërisë civile dhe të gjehen mënyra për t’iu përgjigjur shpejt kundër kufizimeve;

Mbrojnë të drejtat – të sigurojnë që ligjet e BE -së dhe ato kombëtare të forcojnë të drejtën për lirinë e shprehjes, tubimit dhe shoqërimit;

Sigurojnë  financa – adresimi i nevojave të shoqërisë civile në financimin e BE -së dhe heqja e pengesave të financimit;

Inkurajojnë dialog – të mbështesin dialog të hapur, transparent dhe të rregullt midis politikëbërësve dhe shoqëria civile në BE, në nivel kombëtar dhe lokal;

Mbrojnë shoqërinë civile – të sigurojnë mbrojtje efektive kundër sulmeve dhe ngacmimeve administrative.

Ky raport bazohet në dëshmitë e mbledhura nga rrjeti kërkimor i Agjencisë në vitin 2020, dy konsultime online me organizatat e shoqërisë civile dhe hulumtimet në tavolinë. Ai bazohet në raportin e FRA të vitit 2018 mbi sfidat e shoqërisë civile.

Comments are closed.