Debate lokale: Qytetarët/et janë më të zëshëm/me në çështjet sociale

Procesi i evropianizimit dhe përpjekja për të përmbushur standardet evropiane paraqet prej kohësh interes të madh në mesin e qytetarëve/eve në lidhje me qëllimet të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Për më tepër, viti 2020 u shënua nga kriza KOVID-19, e cila nxori në sipërfaqe vështirësitë kryesore të organizimit të qeverisë, funksionimin e saj dhe mënyrën e përballimit të momenteve të krizës. Në një kohë kur shteti duhet të jetë plotësisht i bashkuar dhe i përgatitur për t’u marrë me sfidat kryesore të paraqitura nga pandemia, reagimet e dobëta dhe të vonuara të autoriteteve kombëtare kanë shkaktuar reagime përgjithësisht negative tek qytetarët. Shteti i konstatoi vështirësitë e përballimit të krizës vetë, dhe qytetarët e panë qartë  se ku ishin mangësitë.

Comments are closed.