‘Aderimi në BE – monitorim dhe përfaqësim’

Info: Companies are expected and pressured to justify their decisions and actions in dealing with social and environmental issues. In view of the stakeholders’ emerging interests of beyond companies’ financial results, Corporate sustainability becomes an important topic for regulators. Several Directives and Regulations have been adopted by European Union has adopted and implemented by the […]

Metodologjia e re e zgjerimit të Bashkimit Evropian (BE) synon të forcojë dhe ta bëjë procesin e anëtarësimit më efektiv. Në praktikë, procesi zhvillohet me një ritëm më të ngadaltë se sa pritej. Ekziston shqetësim i madh se metodologjia e re e zgjerimit nuk është e mjaftueshme për të arritur rezultatet e pritura të procesit […]

Projekti: Avancimi i të drejtave themelore në kuadër të anëtarësimit të Maqedonisë së Veriut në BE. Donator: Civil Rights Defenders Kohëzgjatja: 9 muaj 01.04.2022 – 31.12.2022 Fokusi në gjyqësorin dhe politikat kundër korrupsionit në Ballkanin Perëndimor ka çuar në dobësimin e vëmendjes ndaj të drejtave themelore si një element thelbësor i Kapitullit 23: gjyqësori dhe […]

Klientët: Ministra e punëve të jashtme të Holandës, Ministria e mbrojtjes të Holandës Zbaton: Instituti holandez për marrëdhënie ndërkombëtare “Clingendael” në bashkëpunim me rrjetin Think for Europe (TEN) Duke filluar nga gushti i vitit 2021, Rrjeti Think for Europe (TEN) filloi punën në projektin kërkimor “BE -ja si promovuese e demokracisë apo ‘stabilitokracisë’ në Ballkanin […]

Objektivi i iniciativës është përdorimi i diskutimeve të diplomacisë në rrugën e dytë për të eksploruar se si të intensifikohet bashkëpunimi ekonomik, politik dhe shoqëror midis Francës dhe Ballkanit Perëndimor. Projekti do të kontribuojë në reflektimin në lidhje me zbatimin e Strategjisë Franceze për Ballkanin Perëndimor përmes rekomandimeve nga rajoni. EPI do të organizojë një […]

Projekti “Krijojmë të ardhmen së bashku: BE-ja dhe Ballkani Perëndimor nga perspektiva e të rinjve” kontribuon drejtpërdrejt në krijimin e politikë-bërjes inkluzive dhe pjesëmarrëse në nivelin e Bashkimit Evropian (BE), duke lejuar qytetarët e Ballkanit Perëndimor dhe BE-së të ndajnë pikëpamjet e tyre se si të zgjidhen çështjet transnacionale me interes të përbashkët. Projekti përbëhet […]

Në dhjetor të vitit 2019, BE-ja mbështeti vazhdimësinë e projektit WeBER – Fuqizimi i Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor për një Administratë Publike të Reformuar, projekt tre vjeçar që u implementua nga viti 2015 deri në vitin 2018, i finansuar nga Bashkimi Evropian dhe kofinansuar nga Mbretëria e Holandës. Projekti i parë WeBER solli një […]

Ky pojekt ka për qëllim të vlerëson ndikimin e ngjarjeve të vitit 2019 (Brexit, zgjedhjet evropiane) mbi perspektivën për integrim të shteteve të Ballkanit Perëndimor dhe të kontribuojë në mënyrë pozitive në proces. Ky projekt bashkon tre organizata me përvojë në integrimet evropiane dhe do të sjellë 3 dokumente për politikë të cilat në mënyrë […]

Anetaresimi në UE – monitorim dhe perfaqesim: Rishikim i performansave dhe evaluim i politikve të Ballkanit Perëndimor Në suaza të Programit për promovimin e hulumtimit rajonal në Ballkanin Perëndimor (RRPP), Qendra për politikë evropiane, së bashku me Institutin për politikë evropiane (EPI), Shkup dhe Instituti Alternativa, Podgoricë, ybatuan hulumtim mbi vlerësimin e politikave dhe kontrollin […]

Anetaresimi në UE – monitorim dhe perfaqesim: Efektiviteti i mekanizmit vlerësues në kuadër të Integrimit Evropian – BENCHER Instituti për Politikë Evropiane së bashku me partnerë nga rajoni, më 1 Janar të vitit 2017 filluan ta implementojnë projektin “Efektiviteti i mekanizmit vlerësues në kuadër të Integrimit Evropian”. Qëllimi i këtij projekti është ta shqyrtojë efektivitetin e mekanizmit […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq