‘Aderimi në BE – monitorim dhe përfaqësim’

Klientët: Ministra e punëve të jashtme të Holandës, Ministria e mbrojtjes të Holandës Zbaton: Instituti holandez për marrëdhënie ndërkombëtare “Clingendael” në bashkëpunim me rrjetin Think for Europe (TEN) Duke filluar nga gushti i vitit 2021, Rrjeti Think for Europe (TEN) filloi punën në projektin kërkimor “BE -ja si promovuese e demokracisë apo ‘stabilitokracisë’ në Ballkanin […]

Objektivi i iniciativës është përdorimi i diskutimeve të diplomacisë në rrugën e dytë për të eksploruar se si të intensifikohet bashkëpunimi ekonomik, politik dhe shoqëror midis Francës dhe Ballkanit Perëndimor. Projekti do të kontribuojë në reflektimin në lidhje me zbatimin e Strategjisë Franceze për Ballkanin Perëndimor përmes rekomandimeve nga rajoni. EPI do të organizojë një […]

Projekti “Krijojmë të ardhmen së bashku: BE-ja dhe Ballkani Perëndimor nga perspektiva e të rinjve” kontribuon drejtpërdrejt në krijimin e politikë-bërjes inkluzive dhe pjesëmarrëse në nivelin e Bashkimit Evropian (BE), duke lejuar qytetarët e Ballkanit Perëndimor dhe BE-së të ndajnë pikëpamjet e tyre se si të zgjidhen çështjet transnacionale me interes të përbashkët. Projekti përbëhet […]

Në dhjetor të vitit 2019, BE-ja mbështeti vazhdimësinë e projektit WeBER – Fuqizimi i Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor për një Administratë Publike të Reformuar, projekt tre vjeçar që u implementua nga viti 2015 deri në vitin 2018, i finansuar nga Bashkimi Evropian dhe kofinansuar nga Mbretëria e Holandës. Projekti i parë WeBER solli një […]

Ky pojekt ka për qëllim të vlerëson ndikimin e ngjarjeve të vitit 2019 (Brexit, zgjedhjet evropiane) mbi perspektivën për integrim të shteteve të Ballkanit Perëndimor dhe të kontribuojë në mënyrë pozitive në proces. Ky projekt bashkon tre organizata me përvojë në integrimet evropiane dhe do të sjellë 3 dokumente për politikë të cilat në mënyrë […]

Anetaresimi në UE – monitorim dhe perfaqesim: Rishikim i performansave dhe evaluim i politikve të Ballkanit Perëndimor Në suaza të Programit për promovimin e hulumtimit rajonal në Ballkanin Perëndimor (RRPP), Qendra për politikë evropiane, së bashku me Institutin për politikë evropiane (EPI), Shkup dhe Instituti Alternativa, Podgoricë, ybatuan hulumtim mbi vlerësimin e politikave dhe kontrollin […]

Anetaresimi në UE – monitorim dhe perfaqesim: Efektiviteti i mekanizmit vlerësues në kuadër të Integrimit Evropian – BENCHER Instituti për Politikë Evropiane së bashku me partnerë nga rajoni, më 1 Janar të vitit 2017 filluan ta implementojnë projektin “Efektiviteti i mekanizmit vlerësues në kuadër të Integrimit Evropian”. Qëllimi i këtij projekti është ta shqyrtojë efektivitetin e mekanizmit […]

Anetaresimi në UE – monitorim dhe perfaqesim: Debati kombëtar për BE-në Instituti për politikë evropiane – EPI (Shkup) në korik 2016 filloi me shqyrtim të projektit “Debati kombëtar për BE-në”. Ky projekt është i finansuar nga programi Civika mobilitas dhe do të zbatohet në kohëzgjatje prej 18 muaj. Në mungesë të debatit kombëtar për Bashkimin […]

Anetaresimi në UE – monitorim dhe perfaqesim: Dialogje për vizion Projekti ka për qëllim përforcimin e dialogut për pyetje kyçëse me të cilat ballafaqohet shoqëria maqedonase përmes krijimit të politikave të themeluara në dëshmi. Ky projekt siguron vlerë të plotësuar në projektet e shqyrtuara britanike në Maqedoni siç janë: RIA, PAR, Korniza politika, Iniciativa për […]

Anetaresimi në UE – monitorim dhe perfaqesim: EPI Grant – OSI TTF Granti siguroi vendosjen institucionale dhe organizative te EPIt si dhe zhvillimin e aktivitete programuese te EPIt.  Forum Europeum RM-UE: cila është strategjia?; Anëtarësimi ne UE: “ Cili është roli i organizatave joqeveritare?”; Dijalog për dijalogun anëtarësues; Marrëveshja e parë për stabilizim dhe asocim […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq