‘Aderimi në BE – monitorim dhe përfaqësim’

Në dhjetor të vitit 2019, BE-ja mbështeti vazhdimësinë e projektit WeBER – Fuqizimi i Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor për një Administratë Publike të Reformuar, projekt tre vjeçar që u implementua nga viti 2015 deri në vitin 2018, i finansuar nga Bashkimi Evropian dhe kofinansuar nga Mbretëria e Holandës. Projekti i parë WeBER solli një […]

Ky pojekt ka për qëllim të vlerëson ndikimin e ngjarjeve të vitit 2019 (Brexit, zgjedhjet evropiane) mbi perspektivën për integrim të shteteve të Ballkanit Perëndimor dhe të kontribuojë në mënyrë pozitive në proces. Ky projekt bashkon tre organizata me përvojë në integrimet evropiane dhe do të sjellë 3 dokumente për politikë të cilat në mënyrë […]

Anetaresimi në UE – monitorim dhe perfaqesim: Rishikim i performansave dhe evaluim i politikve të Ballkanit Perëndimor Në suaza të Programit për promovimin e hulumtimit rajonal në Ballkanin Perëndimor (RRPP), Qendra për politikë evropiane, së bashku me Institutin për politikë evropiane (EPI), Shkup dhe Instituti Alternativa, Podgoricë, ybatuan hulumtim mbi vlerësimin e politikave dhe kontrollin […]

Anetaresimi në UE – monitorim dhe perfaqesim: Efektiviteti i mekanizmit vlerësues në kuadër të Integrimit Evropian – BENCHER Instituti për Politikë Evropiane së bashku me partnerë nga rajoni, më 1 Janar të vitit 2017 filluan ta implementojnë projektin “Efektiviteti i mekanizmit vlerësues në kuadër të Integrimit Evropian”. Qëllimi i këtij projekti është ta shqyrtojë efektivitetin e mekanizmit […]

Anetaresimi në UE – monitorim dhe perfaqesim: Debati kombëtar për BE-në Instituti për politikë evropiane – EPI (Shkup) në korik 2016 filloi me shqyrtim të projektit “Debati kombëtar për BE-në”. Ky projekt është i finansuar nga programi Civika mobilitas dhe do të zbatohet në kohëzgjatje prej 18 muaj. Në mungesë të debatit kombëtar për Bashkimin […]

Anetaresimi në UE – monitorim dhe perfaqesim: Dialogje për vizion Projekti ka për qëllim përforcimin e dialogut për pyetje kyçëse me të cilat ballafaqohet shoqëria maqedonase përmes krijimit të politikave të themeluara në dëshmi. Ky projekt siguron vlerë të plotësuar në projektet e shqyrtuara britanike në Maqedoni siç janë: RIA, PAR, Korniza politika, Iniciativa për […]

Anetaresimi në UE – monitorim dhe perfaqesim: EPI Grant – OSI TTF Granti siguroi vendosjen institucionale dhe organizative te EPIt si dhe zhvillimin e aktivitete programuese te EPIt.  Forum Europeum RM-UE: cila është strategjia?; Anëtarësimi ne UE: “ Cili është roli i organizatave joqeveritare?”; Dijalog për dijalogun anëtarësues; Marrëveshja e parë për stabilizim dhe asocim […]

Anetaresimi në UE – monitorim dhe perfaqesim: EUROZUM Në nëntor 2013, Delegacioni i Unionit Evropian përmes programit Broadcasting Eruope ndau grant për produkcion të ciklit të ri të emisionit Evrozum të përkushtuar procesit te anëtarësimit të Republikës së Maqedonisë ne UE.Projekti zbatohet nga Evrovizhn (si aplikant kryesor) prodhuesit të emisioneve të lidhura me UE-në, Institutit […]

Europianizimi i Ballkanit Perëndimor është vënë në hije për shkak të arsyeve të ndryshme nga të dy anët e procesit – nga BE dhe nga vendet e Ballkanit Perëndimor (BP). Sfidat e mbrendshme të Bashkimit Evropian (kriza ekonomike, kriza e migrantëve, rritja e euroskepticizmit, etj.) larguan për një kohë zgjerimin nga agjenda në Bruksel. Nga […]

Anetaresimi në UE – monitorim dhe perfaqesim: Western Balkans Enabling Project for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform (WeBER) Instituti për politikë europiane (EPI) – Shkup, në partneritet me Qendrën për politikë europiane (QPE) – Sërbi, nga 01 janar 2016 filloi ta shqyrtojë projektin për krijim të rrethanës mundësuese në shtetet e Ballkanit perëndimor […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiorgmk/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq