Arkiv2023

Shtëpi2023

Sot në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë, qytetarët e rajonit të Pollogut diskutuan për zhvillimet e fundit gjeopolitike dhe ndikimin e tyre në Maqedoninë e Veriut në kuadër të projektit “Inkurajimi i analizës së politikave dhe debatit publik” i zbatuar nga EPI dhe i mbështetur nga NED. Sipas tyre, kryesimi i OSBE-së do të […]

Instituti i Politikave Europiane (EPI) – Shkup shpall thirrje për pjesëmarrje nëngjarjen debatuese “Zhvillimet e reja gjeopolitike dhe ndikimi në Maqedoninë e Veriut”. Ngjarja është ndarë në dy pjesë ku pjesa e parë do të fokusohet në diskutimin e pjesëmarrësve me njëri-tjetrin në temat e percaktuara sipas pyetjeve të përgatitura nga moderatori, ndërsa pjesa e […]

QËLLIMI I PROJEKTIT: Të avancojë promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Maqedoninë e Veriut duke mbështetur angazhimin parlamentar dhe të OSHC-ve në këtë fushë.   QËLLIMET SPECIFIKE TË PROJEKTIT:   Sigurim i monitorimit të strukturuar dhe kontribut për angazhim të Kuvendit dhe OSHC-ve në fushën e të drejtave të njeriut; Rritje dhe […]

Kjo përmbledhje paraqet zhvillimet kryesore në lidhje me sundimin e ligjit në kontekst të anëtarësimit në BE në Maqedoninë e Veriut për periudhën korrik – shtator 2022. Ai përfshin ndjekjen e bazave të anëtarësimit në BE, duke përfshirë zhvillimet kryesore në funksionimin e institucioneve demokratike, reformën e administratës publike dhe kapitullin 23: Gjyqësori dhe të [...]

Prioritetet e kryesimit Suedez nuk janë befasi. Ato janë vazhdimësi e prioriteteve të kryesimit Çek, sigurisht me ngjyrë të theksuar Suedeze. Programi konciz paralajmëron një angazhim të fokusuar të aparatit administrativ dhe diplomacisë me përvojë të këtij vendi nordik. Megjithatë, nuk pritet që kryesimi të kalojë pa sfida. Disa nga ato vijnë nga vetë konstelacioni politik brenda Suedisë, ndërsa më […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq