Arkiv2023

Shtëpi2023
Puna e EPI-t fokusohet në nevojat dhe kufizimet e Maqedonisë së Veriut, vend ky që ka pritur fillimin e negociatave për anëtarësim për më shumë se një dekadë, e që ka përjetuar edhe rënie të mbështetjes për anëtarësim në Bashkimin Evropian, si dhe paqëndrueshmëri politike në vitet e fundit. Në kuadër të programit për sundimin [...]
Ky raport në hije bashkon në një tërësi të vetme koherente të gjitha gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet që dolën nga monitorimi i fushave të përfshira në Kapitullin 23 – Gjyqësori dhe të drejtat themelore. Ky është raporti i tetë i tillë i publikuar nga Instituti për Politika Evropiane - Shkup (EPI), duke marrë parasysh komentet [...]
This brief delves into the critical juncture facing the European Union as it grapples with challenges to the rule of law amidst shifting geopolitical dynamics and discussions on future enlargement. Recent proposals from the Franco–German expert group and the European Parliament aim to bolster enforcement mechanisms and streamline decision-making processes to address the rule of [...]
Ky dokument i shkurtër ofron një pasqyrë në lidhje me të drejtën e votës të personave me aftësi të kufizuara në Bashkimin Evropian dhe në Maqedoninë e Veriut, në kontekstin e dispozitave të Ligjit të ri zgjedhor të propozuar të BE-së dhe gjendjes aktuale në Maqedoninë e Veriut në prag të zgjedhjeve të ardhshme në [...]
Ky dokument është i bazuar mbi inputet nga tre onlajn ngjarjet rajonale për konsultim dhe një ngjarje publike hibride të Grupit tematik punues “Qasja në Tregun e Vetëm Evropian” të organizuara në periudhën ndërmjet muajit qershor dhe shtator të vitit 2023. Grupi tematik punues, i udhëhequr nga Instituti për Politika Evropiane në Shkup, ka mbledhur [...]
Analizë e shkurtër e raportit të KE-së për Republikën e Maqedonisë së Veriut 2023 Elementet kyçe të paketës së zgjerimit të këtij viti janë rekomandimet e kushtëzuara për fillimin e negociatave me Ukrainën, Moldavinë dhe Bosnja-Hercegovina, statusin e kandidatit për Gjeorgjinë, si dhe plani i rrritjes i shpallur nga Komisioni. Analiza e vlerësimeve të Komisionit [...]
Kjo përmbledhje paraqet zhvillimet kryesore në lidhje me sundimin e ligjit në kontekst të anëtarësimit në BE në Maqedoninë e Veriut për periudhën korrik – shtator 2023. Ai përfshin ndjekjen e bazave të anëtarësimit në BE, duke përfshirë zhvillimet kryesore në funksionimin e institucioneve demokratike, reformën e administratës publike dhe kapitullin 23: Gjyqësori dhe të [...]
Instituti për politikë evropiane (EPI) – Shkup shpall thirrje për pjesëmarrje në ngjarjen debatuese “Zhvillimet e reja gjeopolitike dhe ndikimi në Maqedoninë e Veriut”. Ngjarja është ndarë në dy pjesë ku pjesa e parë do të fokusohet në diskutimin e pjesëmarrësve me njëri-tjetrin në temat e percaktuara sipas pyetjeve të përgatitura nga moderatori, ndërsa pjesa [...]
0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq