Архива2023

Дома2023
Кои се најважните случувања во секоја од областите што ја следи Извештајот во сенка за Поглавје 23? Погледнете ги видеата во кои се истакнуваат клучните случувања и одлуки опфатени во Извештајот во сенка за Поглавје 23 за периодот октомври 2022 - септември 2023.
Работата на ЕПИ е фокусирана на потребите и ограничувањата на Северна Македонија како земја-кандидат, која го чекаше почнувањето на пристапните преговори повеќе од една деценија, додека бележи пад на поддршката за членство во Европската унија и политичката нестабилност во последниве години. Во рамките на програмата за владеење на правото, ЕПИ внимателно го следи нивото на [...]
Овој извештај во сенка ги обединува во единствена кохерентна целина сите наоди, заклучоци и препораки што произлегоа од следењето на областите содржани во Поглавјето 23 – Правосудство и темелни права. Ова е осми ваков извештај што го објaвува Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје, земајќи ги предвид коментарите и мислењата на невладините организации. Претходните [...]
This brief delves into the critical juncture facing the European Union as it grapples with challenges to the rule of law amidst shifting geopolitical dynamics and discussions on future enlargement. Recent proposals from the Franco–German expert group and the European Parliament aim to bolster enforcement mechanisms and streamline decision-making processes to address the rule of [...]

Клучните наоди и препораки од осмиот по ред Извештај во сенка за Поглавје 23 кој Институтот за европска политика го изработува, вчера беа дискутирани со претставници од институциите, граѓанските организации и експерти. Овој извештај во сенка го опфаќа периодот од октомври 2022 година до септември 2023 и ги обединува во единствена кохерентна целина сите наоди, […]

Овој краток документ овозможува увид во правото на глас на лицата со попреченост во ЕУ и Северна Македонија, во контекст на одредбите од новиот предложен изборен закон на ЕУ и фактичката состојба во Северна Македонија во пресрет на претстојните избори во 2024 година. DOWNLOAD PDF
Во тек е отворениот повик за грантови Вклучување на граѓаните во реформата на јавната администрација (РЈА) на локално ниво во рамките на проектот „Овозможување на реформа на јавната администрација во Западен Балкан – WeBER 3.0“. Вкупна сума од 280,000 евра е доделена за грантовата шема со цел да поддржи 20 грантови, секој во вредност од 14.000 евра од [...]
Како земјите во процесот на проширување на ЕУ се разликуваат меѓу себе во однос на подготвеноста во последните Извештаи на Европската комисија? Подготвивме инфографици со споредување на проценката на подготвеноста од страна на ЕК. Погледнете ја подготвеноста на Северна Македонија во кластерот „Основи“, како и другите кластери дефинирани во методологијата за преговори од Европската комисија. [...]
Како земјите во процесот на проширување на ЕУ се разликуваат меѓу себе во однос на напредокот во последните Извештаи на Европската комисија? Подготвивме инфографици со споредување на проценката на напредокот од страна на ЕК. Погледнете го напредокот на Северна Македонија во кластерот „Основи“, како и другите кластери дефинирани во методологијата за преговори од Европската комисија. [...]
Овој труд се заснова на информации од три регионални виртуелни консултативни настани, како и од еден хибриден јавен настан на тематската работна група „Пристап до европскиот единствен пазар“, организирани од јуни до септември 2023. Во тематската работна група предводена од Институтот за европска политика се собраа над 40 експерти од граѓанското општество, академската заедница, приватниот [...]
0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk