Një e drejtë për të gjithë, por një privilegj për të përzgjedhur – e drejta e votës të personave me aftësi të kufizuara

Ky dokument i shkurtër ofron një pasqyrë në lidhje me të drejtën e votës të personave me aftësi të kufizuara në Bashkimin Evropian dhe në Maqedoninë e Veriut, në kontekstin e dispozitave të Ligjit të ri zgjedhor të propozuar të BE-së dhe gjendjes aktuale në Maqedoninë e Veriut në prag të zgjedhjeve të ardhshme në vitin 2024.

Comments are closed.