Arkiv2020

Shtëpi2020
Mediat sociale kanë rritur në mënyrë eksponenciale mundësitë e shprehjes së lirë, por gjithashtu krijuan edhe sfida të reja. Ato mundësuan komunikim më të lehtë në nivel lokal dhe global, lidhën përdoruesit dhe u mundësuan atyre të promovojnë dhe të realizojnë qëllimet e përbashkëta. Nga ana tjetër, mediat sociale krijuan hapësirë për përhapjen e gjuhës [...]
Ndërmjetësimi e zvogëlon ndjeshëm nevojën për procese/konteste gjyqësore, dhe në të njëjtën kohë paraqet një kosto më të ulët për qytetarët - është mesazhi kryesor i eventit të sotëm "Përfitimet e ndërmjetësimit si një mënyrë alternative e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve" të organizuar nga Instituti për Politikë Evropiane (EPI) - Shkup. Në këtë e event u [...]

Nov 26, 2020

naum.lokoski

Lajme

0

Instituti për politikë evropiane (EPI), sëbashku me bashkëpunëtorët tonë Univerzitetin “Goce Delçev” – Shtip (UGD) dhe Univerzitetin e Evropës Juglindore – Tetovë (UEJL), identifikuam hapsirë mes hulumtimeve akademike dhe hulumtimeve të politikave të aplikuara. Kjo gjë e ndrydh potencialin e cilësisë hulumtuese, pamundëson krijimin e nji baze stabile për bashkëpunim dhe shkëmbim hulumtues, si dhe […]

Qytetarët e Maqedonisë së Veriut kanë pritje legjitime për të filluar negociatat e anëtаrësimit me BE-në tani. Maqedonia e Veriut ka ndjekur reforma të vështira dhe ka bërë kompromise të papara. Vendi ynë madje ndryshoi emrin kushtetues, duke qenë i nxitur nga premtimi për anëtarësim në BE. Megjithatë, në Këshillin e Çështjeve të Përgjithshme nesër [...]

Autorë: Julijana Karai dhe Angel Mojsovski Çfarë është digjitalizimi i shërbimeve administrative dhe nëse është e gatshme Maqedonia e Veriut për vendosjen e plotë të shërbimeve elektronike? Digjitalizimi i shërbimeve po ndryshon fytyrën dhe përcakton kornizën se si do të duket administrata publike e së ardhmes. Shfrytëzimi i potencialit të ofruar nga digjitalizimi mundëson një […]

Plani veprimi për realizimin e Strategjisë për reforma në drejtësi 2017-2022 (Strategjia) përmban tregues që duhet të përcaktojnë shkallën në të cilën masat e Strategjisë zbatohen me sukses. Sidoqoftë, këta tregues janë kryesisht të orientuar drejt monitorimit të produkteve të aktiviteteve të parashikuara dhe u kushtojnë pak vëmendje rezultateve dhe ndikimit të Strategjisë. Për më [...]
WeBER 2.0 – Fuqizimi i Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor për një Administratë Publike të Reformuar shpall thirrjen për projekt-propozime për zbatimin e ndarjes së granteve të vogla për mbështetjen e monitorimit të shoqërisë civile të reformës së administratës publike në nivelin lokal. Për një aplikim më të lehtë, organizatat zbatuese të projektit organizuan sesione [...]

Авторка: Симонида Кацарска Пакетот за проширувањето на ЕУ од 6 октомври 2020 година е специфичен од неколку аспекти. Прво, во него Комисијата ја применува новата методологија во пристапниот процес, особено во Стратегијата за проширувањето како редовен документ во кој се сумираат наодите за сите земји во пристапувањето и се даваат насоки за идни чекори. Второ, […]

Infosheet si rezultat i dalë nga fokus grupet ku me ekspertë të rrethit akademik dhe sektorit joqeveritar u diskutuan hulumtimet: Zhvillimi i balancuar rajonal si shpëtim për shpopullimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Zhvillimi i balancuar rajonal në Republikën e Maqedonisë së Veriut: Shkaqet e disbalancit dhe shembuj pozitivë të zhvillimit DOWNLOAD PDF
0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq