Архива2020

Дома2020
Директорката на ЕПИ, Симонида Кацарска и министерот за информатичко општество и администрација, Дамјан Манчевски денес потпишаа меморандум за соработка за успешно спроведување на проектот WeBER. Во наредниот период, соработката ќе се остварува преку остварување средби, состаноци, работилници со цел остварување на целта на проектот, односно следење на реформите во јавната администрација, зголемување на релевантноста и [...]

Пред една година, Институтот за европска политика ја спроведе втората дебатна анкета во земјава во соработка со Универзитетот Стенфорд од САД. На оваа дебатна анкета граѓаните дискутираа за демократските институции и еднаквите можности за сите. Дебатната анкета е уникатна форма на политички консултации која ги комбинира техниките на испитување на јавното мислење и јавната расправа. […]

Кога чуварите на правото ќе потфрлат, граѓаните го носат товарот - став на Блупринт групата на граѓански организации за реформи во правосудството во врска со укинувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација По скоро четири месеци од разгледувањето на иницијативата за оценување на уставноста и законитоста на Законот за спречување и заштита од дискриминација, [...]

In the third bulletin published by 3DCEFTAs, you can find an update on the latest developments on the rates of infection and mortality arising out of the pandemic in the region, the general easing of restrictions, as well as the range and extent of international assistance. As most EU member states embark on a gradual […]

Пред октомврискиот состанок на Советот на ЕУ во 2019 година, бугарската влада усвои Рамковна позиција, која беше потврдена со Декларација на бугарското Собрание. И покрај поддршката за отворање на пристапни преговори, во позицијата се содржани нови услови за Република Северна Македонија кои наводно произлегуваат од Догoворот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Македонија и [...]
Овој извештај во сенка ги обединува во единствена кохерентна целина сите наоди, заклучоци и препораки што произлегоа од следењето на областите содржани во Поглавјето 23 – Правосудство и темелни права. Ова е петти ваков извештај што го објaвува Институтот за европска политика – Скопје (ЕПИ), земајќи ги предвид коментарите и мислењата на членките на „Мрежа [...]

In this second bulletin published by 3DCFTAs, you can find the latest data on the Covid–19 pandemic in the Western Balkans and Turkey, the general easing of restrictions, the economic impact so far and recovery measures.  It comes a few days after the annual economic policy dialogue between the EU and the Western Balkans as well […]

I sumnalutni pandemija ikalga seratar e sasoitnipaskere thavdipa ki Republika Utarali Makedonija kolate o KOVID-19 arakhlja e raštra ko anglal alusaribaskoro vakti thaj bizo parlamenti. Anguno nasvalo sine registririmo ko 26-to februari, thaj dži ko 29-to aprili sine konfirmirime 1.465 nasvale. Ko akava vakti avgofare ki themeskiri istorija, ko 18-to marti sine andi i avguni [...]
Светската пандемија ги помести општествените текови во Северна Македонија во која COVID-19 ја затекна државата во состојба на предизборен период и распуштено Собрание. Првиот случај на заболен беше регистриран на 26-ти февруари а веќе до 29-ти април беа забележани 1465 потврдени случаи. Во меѓувреме, за прв пат во историјата на земјата на 18-ти март беше [...]

Уставниот суд на 14-тата седница одржана на 14.5.2020 година донесе одлука за укинување на Законот за спречување и заштита од дискриминација. Ваквата одлука на Уставниот суд доаѓа по иницијативата на претходниот состав на Комисијата за заштита од дискриминација за оценка на уставноста и законитоста на Законот, во која беше наведено дека оспорениот закон бил донесен […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiorgmk/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk