Архива2020

Дома2020
Социјалните медиуми експоненцијално ги зголемија можностите за слободно изразување, но исто така креиграа и нови предизвици. Тие овозможија полесна комуникација на локално и глобално ниво, ги поврзаа корисниците и им овозможија да ги промовираат и да ги остваруваат заедничките цели. Од друга страна, социјалните медиуми отворија простор за ширење на говорот на омраза и дезинформации. [...]
Медијацијата значително ја намалува потребата од судски спорови, а истовремено претставува и помал трошок за граѓаните е клучната порака од денешниот настан „Придобивките од медијацијата како алтернативен начин на решавање на спорови“ организиран од Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје. На настанот се дискутираше развојот на медијацијата во Северна Македонија, вклучително преку позитивните искуства, [...]
Во нашата анализа „Пристапни преговори меѓу ЕУ и Северна Македонија: можните последици на бугарските услови“ во јуни 2020 година детално ги анализиравме бугарските услови за почеток на преговорите на нашата држава со ЕУ, при што дадовме и препораки – главно насочени кон процесот на усвојување на преговарачката рамка и почетокот на преговорите. Натаму, по извршената [...]

Институтот за европска политика (ЕПИ), заедно со нашите соработници од Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип (УГД) и Универзитетот на Југоисточна Европа од Тетово (УЈИЕ), идентификувавме недостиг на поврзаност и размена помеѓу академското истражување и истражувањето на применетите политики во земјава. Оваа празнина го закржлавува потенцијалот за растење на истражувачкиот квалитет, спречува создавање на стабилно тло […]

Ное 19, 2020

epiadmin

Новости

0

Бараме Државата да воспостави регулативна рамка за утврдување на лекувањето поврзано со COVID-19 кое граѓаните го покриваат со лични средства во приватните здравствени установи, по примерот на определениот максимален износ за плаќање на учество со лични средства (партиципација) во јавното здравство во согласност со Ценовникот на здравствени услуги на Фондот за здравствено осигурување. Предлагаме Фондот […]

Блупринт групата за реформи во правосудството подготви анализа на уредбите со законска сила кои во континуитет ги носеше техничката Влада за време на вонредната состојба во 2020 година. Овој документ ја анализира уставноста, пропорционалноста и соодветноста на уредбите, притоа давајќи оценка за нивното влијание врз правната сигурност во државата за време на вонрендата состојба. DOWNLOAD [...]
Граѓаните на Северна Македонија со право очекуваат почеток на пристапните преговори со ЕУ веднаш. Северна Македонија спроведе тешки реформи и направи компромиси без преседан. Нашата земја дури го смени и уставното име, мотивирана од ветувањето за членство во ЕУ. Сепак, утре, кога се одржува седница на Советот за општи работи на ЕУ, најверојатно ќе бидеме [...]

Автори: Јулијана Караи и Ангел Мојсовски Што претставува дигитализацијата на административните услуги и далиСеверна Македонија е подготвена за воведување целосни е-услуги? Дигитализацијата на услугите го менува изгледот и ја поставува рамката за тоа како ќе изгледа јавната администрација на иднината. Искористувањето на потенцијалот што го нуди дигитализацијата овозможува ефикасна, ефективна, транспарентна и достапна администрација која […]

Акцискиот план за спроведување на Стратегијата за реформа на правосудството 2017-2022 (Стратегијата) содржи показатели (индикатори) што треба да го утврдат степенот до кој мерките од Стратегијата се спроведуваат успешно. Сепак, овие показатели се претежно ориентирани кон мониторинг на продуктите од предвидените активности и посветуваат малку внимание на исходите (outcomes) и влијанието (impact) од Стратегијата. Освен [...]
0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk