Arkiv2016

Shtëpi2016
Pasqyrimi mujor publikohet në suaza të projektit "Ndejkja e sundimit për rritje në fushën e drejtësisë nga Strategjia për EJL 2020 (JuDGMeNT)", që e implementon Instituti për politikë evropiane, finansuar nga Këshilli rajonal për bashkëpunim. Qëllimi kryesor i projektit është vendosja e mehanizmave të strukturuar nga organizatat qytetare për ndjekjen e përmbushjes sl masave/instrumenteve/ prioriteteve [...]

Raporti tematik i Projektit „Monitorimi i qeverisjesnë fushën e drejtësisë (JuDGMeNT)“ - Përmirësimi i efikasitetit dhe kompetencës: pasqyrë e cilësisë, efikasitetit dhe kompetencës së gjyqtarëve dhe gjykatave. JuDGMeNT_Raporti tematik PASQYRË E CILËSISË, EFIKASITETIT DHE KOMPETENCËS SË GJYQTARËVE DHE GJYKATAVE
Pasqyrimi mujor publikohet në suaza të projektit "Ndejkja e sundimit për rritje në fushën e drejtësisë nga Strategjia për EJL 2020 (JuDGMeNT)", që e implementon Instituti për politikë evropiane, finansuar nga Këshilli rajonal për bashkëpunim. Qëllimi kryesor i projektit është vendosja e mehanizmave të strukturuar nga organizatat qytetare për ndjekjen e përmbushjes sl masave/instrumenteve/ prioriteteve [...]

Dec 02, 2016

epiadmin

Ngjarje

0

Instituti për politikë europiane – Shkup organizon dialog mbi politikat publike për zgjidhje të kontesteve alternative si pjesë e monitorimit të reformave të gjyqësorit, duke ndiekur Strategjinë e Europës Juglindore 2020. Në debatin do të marin pjesë shumë ekspertë. Ngjarja do të ndodhë të premten, 2 dhjetor 2016 në Shkup, në hotelin “Holidej In”, në ora 09:30. Kjo debatë është pjesë […]

Ky dokument fokusohet në kujdestaret dhe kujdestarët joformal, gjegjësisht anëtarët e familjes, shoqërinë, fqinjët të cilët u ofrojnë përkujdes njerëzve të moshuar. Sa korrespodojnë masat dhe politikat ekzistuese me nevojat dhe pritshmëritë e kujdestareve dhe kujdestarëve joformal, si dhe me problemet e identifikuara në praktikë dhe cilat masa duhet të inkorporohen për avancimin e statusit [...]

Nov 29, 2016

epiadmin

Ngjarje

0

Instituti për politikë europiane organizoi tryezë të rrumbullakët për projektin “Kujdesi për kujdestarët: Analiza e politikave të kujdesit joformal në Maqedoni dhe në Bosnjë dhe Hercegovinë”. Projekti i analizon politikat për kujdes afatgjat me fokus në personat që ofrojnë kujdes joformal në kushte shtëpiake për persona të moshuar, kronikisht të sëmurë dhe persona me pengesa. […]

Nov 29, 2016

epiadmin

Ngjarje

0

Instituti për politikë europiane – Shkup në 28.11.2016 në hotelin “Holidej In” organizoi debat për politikat publike në lëminë e bashkëpunimit gjyqësor për qasje deri në informata, ekzekutim andejkufitar dhe procedura andejkufitare në falimentim. Debati u mbajt si pjesë e ndiekjes sistematike të reformave në lëminë e drejtësis nga Strategjia për Europën Juglindore 2020. Në ngjarjen […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq