Kush kujdeset për kujdestaret dhe kujdestarët? – rezyme e shkurt

Rezyme e shkurt për gjendjen dhe rekomandimet për avancimin e politikave të aplikuara lidhur me përkujdesjen afatgjate joformale.

Kush kujdeset për kujdestaret dhe kujdestarët? – One Pager

Comments are closed.