Politikat publike për bashkëpunim andejkufitar gjyqësor nga JIE 2020

Nov 29, 2016

epiadmin

Ngjarje

0

Instituti për politikë europiane – Shkup në 28.11.2016 në hotelin “Holidej In” organizoi debat për politikat publike në lëminë e bashkëpunimit gjyqësor për qasje deri në informata, ekzekutim andejkufitar dhe procedura andejkufitare në falimentim. Debati u mbajt si pjesë e ndiekjes sistematike të reformave në lëminë e drejtësis nga Strategjia për Europën Juglindore 2020.

Në ngjarjen pjesëmarës ishin më shumë ekspertë nga Maqedonia, por dhe nga regjioni. Lista e tërësishme e diskutuesve:

● Miodrag Gjorgjeviq, ekspert regjional
● Verica Haxhi-Vasileva Markovska, ekspert nacional
● Darko Spasevski, docent nga lëmia shencore drejtësi tregëtare, Fakulteti juridik “Justinijan i parë”
● Ljubica Karamandi, ekspert i lartë
● Dejan Kostovski, ekspert nacional
● Drilon Iseni, menaxher operativ i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore
● Verka Cvetanovska, udhëheqës i sektorit për ndimë juridike ndërkombëtare, Ministria për drejtësi
● Snezhana Andreevska, Dhoma e Përmbaruesve të Republikës së Maqedonisë

Photo gallery.

Projekti “Ndiekja e qeverisjes për ritje në lëminë e drejtësisë (JuDGMeNT)” është finansuar nga Këshilli regjional për bashkëpunim, në suaza të shqyrtimit të Strategjisë për JIE 2020.

 

 

Post by epiadmin

Comments are closed.