Архива2016

Дома2016
Мониторинг бриф за месец ноември 2016 г. од следењето на Поглавјето 23 - правосудство, борба против корупција и темелни права. DOWNLOAD PDF
Месечниот преглед се објавува во рамките на проектот „Следење на владеењето за раст во областа на правдата од Стратегијата за ЈИЕ 2020 (JuDGMeNT)“, што го спроведува Институтот за европска политика, со финансиска поддршка од Регионалниот совет за соработка. Главна цел на проектот е воспоставување на структуриран механизам од граѓански организации за следење на исполнувањето на [...]
Целта на Центарот за Извонредност во Системите за креирање политики во Западниот Балкан (CEPS WeB) е да се создаде Центар за Извонредност во институционалните рамки на „Мисли за Европа мрежата“. Членови на оваа мрежа се шест тинк тенк организации од Западниот Балкан: • Центар за европски политики – Белград • Институт Алтернатива – Подгорица • [...]
Месечниот преглед се објавува во рамките на проектот „Следење на владеењето за раст во областа на правдата од Стратегијата за ЈИЕ 2020 (JuDGMeNT)“, што го спроведува Институтот за европска политика, со финансиска поддршка од Регионалниот совет за соработка. Главна цел на проектот е воспоставување на структуриран механизам од граѓански организации за следење на исполнувањето на [...]
Тематски извештај од проектот: „Следење на владеењето во областа на правдата (JuDGMeNT)“ - Поддршка на АРС: подобрување на законската рамка за алтернативно решавање спорови и овозможување на правна и институционална соработка со судскиот систем и системот за извршување. DOWNLOAD PDF

Дек 02, 2016

epiadmin

Настани

0

Институтот за европска политика организира дискусија за алтернативно решавање на спорови, како дел на проект за следење на реформите во областа на правдата, според Стратегијата за Југоисточна Европа 2020. На настанот ќе се обратат истакнати експерти од областа. Настанот ќе се одржи на 2 декември 2016 година (петок) во Скопје, во хотелот „Холидеј Ин“, со почеток во 9:30 часот. Дискусијата е дел од […]

Овој документ се фокусира на неформалните негувателки и негуватели, односно членовите на семејството, пријателите, соседите што пружаат нега на возрасни лица. Колку постојните мерки и политики содејствуваат со потребите и очекувањата на неформалните негувателки и негуватели, како и со идентификуваните проблеми во практиката, и какви мерки треба да се воведат за унапредување на нивниот статус [...]

Ное 29, 2016

epiadmin

Настани

0

Институтот за европска политика – Скопје на 28.11.2016 во „Јавна соба“ одржа тркалезна маса од проектот „Нега за негувател(к)ите: Анализа на политиките за неформална нега во Македонија и Босна и Херцеговина“. Проектот ги анализира политиките за долготрајна нега со фокус на лицата што пружаат неформална нега на стари, хронично болни и лица со попреченост во домашни […]

Ное 29, 2016

epiadmin

Настани

0

Институтот за европска политика – Скопје на 28.11.2016 во хотелот „Холидеј Ин“ одржа дискусија за јавни политики во областа на судската соработка за слободен пристап до информации, прекугранично извршување и прекугранични постапки за стечај, преземање и спојување. Дискусијата се одржа како дел од систематското следење на реформите во областа на правдата, од Стратегијата за Југоисточна Европа 2020. Учество […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk