Dialog mbi politikat publike për Zgjedhje të kontesteve alternative

Dec 02, 2016

epiadmin

Ngjarje

0

Instituti për politikë europiane – Shkup organizon dialog mbi politikat publike për zgjidhje të kontesteve alternative si pjesë e monitorimit të reformave të gjyqësorit, duke ndiekur Strategjinë e Europës Juglindore 2020. Në debatin do të marin pjesë shumë ekspertë.

Ngjarja do të ndodhë të premten, 2 dhjetor 2016 në Shkup, në hotelin “Holidej In”, në ora 09:30.

Kjo debatë është pjesë e projektit “Drejtësi: Monitorim i Qeverisjes për ritje (JuDGMeNT)”.

Projekti implementohet me ndihmë finansiare të Këshillit Regjional për Bashkëpunim në suaza të implementimiit të SEE2020.

Post by epiadmin

Comments are closed.