JuDGMeNT:raport tematik për zgjidhjen alternative të kontesteve

Raport tematik nga projekti: “Ndjekja e sundimit në fushën e drejtësisë (JuDGMeNT)” – Mbështetja e ZAK: Përmirësimi i kornizës ligjore për zgjidhjen alternative të kontesteve dhe mundësimi i bashkëpunimit juridik e institucional me sistemin gjyqësor dhe sistemin e ekzekutimit.

JuDGMeNT:raport tematik për zgjidhjen alternative të kontesteve

Comments are closed.