Блог

ДомаБлог

Автор: Д-р. Инж. Мохамед Самех (Mohamed Sameh)   Водоводните услуги се суштински и неопходни услуги. Тие го поддржуваат одржливиот развој на нашите општества и се од суштинско значење за постигнување на целите на Зелениот договор на ЕУ и Целите за одржлив развој на ОН. Секоја капка вода и ефикасното интегрирано управување со водите е предизвик […]

Јан 31, 2022

0

Автори: д-р  Славен Цоневски, Тодор Цоневски, проф. д-р Светислав Крстиќ   Само 2% од територијата на Република Северна Македонија се под водена површина. На територијата на државата има повеќе од 65 реки 3 големи природни езера (Охридско, Преспанско и Дојранско) и уште најмалку 40 помали природни езера и околу 120 вештачки езера. Според количествата, Северна […]

Јан 12, 2022

0

Во овој поткаст, дискутираме за делиберативната (дебатна) демократија и методот на дебатна анкета со Алис Сју, помошник директорка во Центарот за делиберативна демократија при Универзитетот Стенфорд. Делиберативна демократија е уникатна форма на политички консултации што ги комбинира техниките на истражување на јавното мислење и јавна дебата за да го открие вистинското мислење на јавноста за […]

Сеп 22, 2021

0

Авторка: д-р Симонида Кацарска Привлечноста на ЕУ за западниот Балкан конвенционално се објаснува преку очекувањата за забрзан демократски и економски развој. Имајќи ги предвид неодамнешните војни и конфликти во регионот, исклучително е значајно приближувањето кон ЕУ да се гледа и од перспектива на безбедноста и помирувањето. Корисна алатка за таа анализа е Глобалниот индекс за […]

Сеп 21, 2021

0

Авторка: м-р Јадранка Иванова Размислуваме како можеме да ја заштедиме и заштитиме водата, но само додека немаме вода! Сите наши размислувања, грижи и интуитивни желби за преземање акции за подобра грижа за водата завршуваат наредниот момент откако таа повторно ќе протече низ чешмата. На сите ни е позната изреката дека „Третата светска војна“ ќе биде заради […]

Сеп 17, 2021

0

Авторка: Натали Петровска Судските одлуки е потребно да бидат јасни и концизни, но и покрај тоа, во одредени индивидуални одлуки на судовите на национално ниво се утврдени обемни параграфи кои би требало да обработуваат различни сегменти од фактичката состојба, а кои се тешки за следење од страна на граѓаните/граѓанките. Квалитетот на правдата е постојана и долгогодишна […]

Авг 25, 2021

0

Авторка: Билјана Котевска Малото светло кое го гледаме деновиве е ветувачки знак за крајот на оваа пандемија. Ова значи и дека наскоро ќе седиме во рушевините кои КОВИД-19 пандемијата ќе ги остави позади себе и ќе треба да се соочиме со катастрофата која, овој пат, не нè одмина. Потоа ќе слегне и последната прашина и […]

Јун 10, 2021

0

Авторка: Билјана Котевска Со ратификувањето од Италија на 21 април 2021 година, Протоколот 15 за изменување на Конвенцијата за заштита на Човековите права и основните слободи (Протокол 15, П15) е и официјално ратификуван од сите високи договорни страни на Конвенцијата за заштита на Човековите права и основните слободи (ЕКЧП). Со ова, исполнет е условот за […]

Апр 22, 2021

0

Пред 20 години Република Македонија, прва од земјите во регионот, ја потпиша Спогодбата за стабилизација и асоцијација со Европската унија и нејзините држава членки. Во тоа време очекувањата беа дека нашиот пат до членство во Европската унија ќе биде покус и дека побрзо ќе донесе промени, во корист на граѓаните и економијата на државата. Дваесет […]

Апр 09, 2021

0

Photo by Mike Norton on Flickr Author: Simonida Kacarska 2020 has been a disastrous year for human rights in Europe, in the words of Dunja Mijatovic, Council of Europe Commissioner for Human Rights. In her speech on Human Rights Day at the end of 2020, she goes on to argue: “While, increasingly, commitment to upholding human rights standards has been […]

Мар 02, 2021

0

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk