[Поткаст] Состојбата со родово базираното насилство во Северна Македонија

Мар 31, 2023

naum.lokoski

Блог

0

Ирена Цветковиќ од Коалиција МАРГИНИ, зборува за состојбата со родово базираното насилство во Македонија и што може да се направи за подобрување на положбата на жените. Исто така, ги коментира измените на Кривичниот законик и влијанието што ќе го имаат врз степенот на зачестеност на родово базираното насилство, како и начините на кои државата се справува со семејното насилство и нападите на жените.

Во поткастот разговараме и за како можеме да влијаеме на мислењето на јавноста за жртвите на насилство и како медиумите можат да помогнат во подобрувањето на перцепцијата.

Слушнете го новиот ЕПИ поткаст!

Овој поткаст е снимен во рамките на проектот „Градиме мостови за заедничка иднина: Владеењето на правото во насока на пристапувањето во ЕУ“ имплементиран од Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје, а финансиран од Европската Унија. Содржините на овој поткаст не ги одразуваат официјалните мислења и позиции на Европската Унија. Одговорноста за информациите и ставовите изразени во овој поткаст е целосно на Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје.

Comments are closed.