Simonida Kacarska - drejtoreshë

Simonida Kacarska është drejtoreshë e Institutit për politikë evropiane – Shkup. Ajo ka doktoruar në sferën e politikave dhe studimeve ndërkombëtare në Universitetin e Leeds (Mbretëri e Bashkuar), dhe ka magjistruar në sferën e politikave evropiane në Institutin evropian në Sussex (Mbretëri e Bashkuar).

Simonida është nji nga themeluesit të EPI, ku punon që nga viti 2011. Në periudhën prej vitit 2005 deri në vitin 2011, Simonida ka punuar në Sekretarijatin për Çështje evropiane në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, në Njësinë për drejtësi, liri dhe siguri në sektorin për integrime. Ka qenë bashkëpunëtore hulumtuese në Universitetin e Evropës Qëndrore, Universitetin në Oksford, Kolegjin e Evropës dhe Universitetin në Edinburg. Ka qenë e angazhuar edhe si eksperte dhe këshilltare në organizata ndërkombëtare (OSBE). Simonida ka përvojë hulumtuese dhe praktike lidhur me transformimet politike dhe integrimet evropiane të shteteve ballkanike, me fokus në politikat e minoriteteve nacionale.

Në shkurt të vitit 2017 bëhet drejtoreshë e EPI.

E fundit nga autori:

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq