Angela Delevska - hulumtuese

Angella Delevska është hulumtuese në Institutin për politikë evropiane. Ka diplomuar shkenca politike në Fakultetin Juridik “Justiniani i Parë” në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup, kurse në EPI punon në projekte që janë në kuadër të programës demokracia dhe sundimi i të drejtës. Angella është pjesë e ekipit të EPI që nga viti 2019.

E fundit nga autori:

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq