Arkiv2012

Shtëpi2012

Oct 30, 2012

epiadmin

Ngjarje

0

Мe 30 tetor 2012 në sallën e Këshillit të komunës në Kumanovë me fillim në ora 13.30 Instituti për politikë evropiane (EPI) në bashkëpunim me Ministrinë e drejtësisë, ne kuadër të MATRA projektit “ Përkrahje për përmirësimin e implementimit të medijacionit në Maqedoni” organizoi eveniment promovues “ Zghidhni mosmarrëveshjen – po, me medijacion”. Njëra nga qëllimet […]

Jul 12, 2012

epiadmin

Ngjarje

0

Qëllimi I këtij evenimenti ishtë kycja e gjith palëve të interesuara në ndjekjen e  procesit të anëtarësimit te RMsë në UE. Punëtoria përfaqësonete eveniment joformal për informim të përbashkët dhe hapje të dialogut konstruktiv për temat që dalin nga Dialogu ne nivel të lartë  vecanërisht  mes përfaqësuesve të OJQve ne RM. Folësi kryesor ishte zëvendës […]

Ky publikim është rezultat i projektit "Evropeizimi i adinistratës përmes zbatimit të Kornizës së përbashkët për vlerësim - rëndësia e përvojës sllovake". Projekti u përgatit me ndihmë të Fondacionit Pontis dhe Rrjetit Ballkanik për zhvillim të shoqërisë civile, dhe u mbështet nga Programa oficiale sllovake për zhvillim SlovakAid përmes Fondit Ballkano-Sllovak për politikë publike. Projekti [...]
0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq