Republika e Maqedonisë: Pranimi i normave evropiane – inercion në harresë

Temë e kësaj analize ishte revizioni i këtij viti i Programës nacionale për miratimin e të drejtës së BE-së, si indikator për aderimin e Republikës së aqedonisë në pranimin e normave të BE-së.

Republika e Maqedonisë: Pranimi i normave evropiane – inercion në harresë

Comments are closed.