Еveniment promovues “Zgjidhni mosmarrëveshjen – po, me medijacion” ne Kumanove.

Oct 30, 2012

epiadmin

Ngjarje

0

Мe 30 tetor 2012 në sallën e Këshillit të komunës në Kumanovë me fillim në ora 13.30 Instituti për politikë evropiane (EPI) në bashkëpunim me Ministrinë e drejtësisë, ne kuadër të MATRA projektit “ Përkrahje për përmirësimin e implementimit të medijacionit në Maqedoni” organizoi eveniment promovues “ Zghidhni mosmarrëveshjen – po, me medijacion”.

Njëra nga qëllimet kryesore të evenimentit ishte Informimi dhe komunikimi me publikun, ku  mes tjerash u komunikuan 10 mesazhe për të cilat publiku është I informuar në mënyrë të pamjaftueshme por të cilat duhet ti dijë:

Medijacioni është:

  1. efikas
  2. i leverdishëm
  3. i lehtëson rrethanat
  4. diskret dhe i besueshëm
  5. ofron zgjidhje të shpejta në mjedis të sigurt
  6. e redukton konfliktin, stresin dhe situatat e pakëndshme
  7. mundëson respekt të ndërsjellë të palëve të involvuara
  8. i zvogëlon mundësitë për çrregullimin e përhershëm të marrëdhënieve
  9. zhvillohet pa formalitete, hetime, nxjerrje të provave…
  10. epilogu është pa fitues/humbës

Evenimentin promovues e realizuan  përfaqësues të Projektit, Ministrisë së drejtësisë, medijatorë nga Kumanova, perfaqesues te Gjykates themelore ne Kumanove, perfaqesues te Avokatit te popullit ne Kumanove, prefaqesues te komunes se Kumanovesq dhe subjektë tjerë,  e gjitha kjo në drejtim të ndryshimit të vetëdijes dhe perceptimit të qytetarëve te Maqedonisë pvr benefitet nga medijacioni: qasje e shpejtë, ekonomike dhe efikase deri tek drejtësia.

Post by epiadmin

Comments are closed.