‘Новости’

Граѓанските организации кои се дел од Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество, како избрани претставници на граѓанскиот сектор, искажуваат силен револт од односот на Владата кон Советот и воопшто кон граѓанското општество. Затоа, бараме од Претседателот на Владата г. Димитар Ковачевски да се сретне со претставници на граѓанските организации од Советот и на […]

За плановите и приоритетите на Владата по билатералниот скрининг, како и за плановите за мониторинг на граѓанските организации во оваа насока денес дискутираа релевантните државни актери одговорни за различни области од темелните права, вклучени во процесот на пристапување на Севера Македонија во ЕУ и граѓанските организации кои работат на владеењето на правото и темелните права […]

На деветтиот состанок на Националната работна група за реформа на јавната администрација петте грантисти од програмата за мали грантови во рамки на проектот ВеБЕР 2.0 ги презентираа своите имплементирани проекти, дискутираа за предизвиците, како и за и идните можности за соработка. Во програмата за мали грантови со свои проекти учествуваа Здружение Иницијатива на невработени интелектуалци- […]

Клучните наоди и препораки од седмиот по ред Извештај во сенка за Поглавје 23 кој Институтот за европска политика го изработува денес беа дискутирани со претставници од институциите, граѓанските организации и експерти.   Овој извештај во сенка го опфаќа периодот од октомври 2021 година до септември 2022 и ги обединува во единствена кохерентна целина сите […]

Предвидените мерки од Стратегијата за реформи во правосудниот сектор (2017-2022) се делумно спроведени, со различен степен на напредок, но мора да се нагласи дека престојат уште многу чекори до исполнувањето на стратешките цели на државата. Ова беше генералната оценка за спроведувањето на Стратегијата споделена на јавниот настан на Блупринт групата на кој беше промовирана Анализата […]

Институтот за европска политика има потреба од ангажман на волонтер/ка за потребите на организацијата. Избраното лице ќе помага во комуникациите на организацијата, како и во прибирање податоци потребни за истражувањата кои ги спроведува ЕПИ. Времетраењето на ангажманот е предвидено да трае 3 месеци, со можност за продолжување. Компензацијата се врши согласно Законот за волонтерство. Како услови […]

Во овој поткаст на ЕПИ зборуваме за важноста и улогата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и за меѓуинституционалната соработка во заштитата на човековите права во земјава. Наш соговорник е Исмаил Камбери, потпретседател на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Пред да биде избран во комисијата, Исмаил има долгогодишно искуство како истражувач […]

Какви се искуствата на граѓаните со јавните услуги❓ Што функционира добро, а што може да се унапреди❓ Што се промени во јавнат администрација за време на пандемијата❓ Дали ранливите групи имаат еднаков пристап до услугите❓ 🎙️ За своите искуства говорат граѓани од целата територија на земјата.

За тоа кои права најчесто се прекршуваат во нашата држава, како пандемијата на КОВИД влијаеше врз правата на децата, но и за какви треба да бидат одредбите за заштита на правата на децата во новата Стратегија за правосудството разговаравме во нашиот поткаст со Васка Бајрамовска – Мустафа.   Бајрамовска – Мустафа е заменичка на народниот […]

Институтот за европска политика организираше панел дискусија „Како да се подобри врската меѓу политиките и истражувањата во Северна Македонија?“ што послужи и како настан за промоција на „Годишникот за европско право, политики и институции“, како и форум за да се соберат чинителите од академската заедница, истражувачите на политики и институциите да дадат идеи за унапредување […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk