‘Новости’

Проектот WeBER 2.0 – Зајакнување на граѓанското општество од западниот Балкан за реформирана јавна администрација е во потрага по предлози за проекти за спроведување на Програмата за мали грантови за поддршка во следењето на реформата на јавната администрација на локално ниво од страна на граѓанското општество. За полесно аплицирање, организациите што го спроведуваат проектот организираа информативни сесии [...]
Проектот Weber 2.0 Зајакнување на граѓанското општество од западниот Балкан за реформирана јавна администрација организира информативнa сесиja за повикот за грантовата шема за доделување мали грантови на граѓански организации од областа на реформа на јавната администрација. Информативната сесија ќе се одржи на ден 28 септември 2020 (понеделник) онлајн преку апликацијата Zoom во 12.30 часот. За повеќе информации поврзани со [...]
Проектот WeBER 2.0 – Зајакнување на граѓанското општество од западниот Балкан за реформирана јавна администрација е во потрага по предлози за проекти за спроведување на Програмата за мали грантови за поддршка во следењето на реформата на јавната администрација на локално ниво од страна на граѓанското општество. Повикот е со вкупна вредност од 225.000 евра и се [...]

Новите резултати од истражувањето на јавното мислење укажуваат дека граѓаните имаат на располагање помалку прилагодени опции за давање мислење за квалитетот на административните услуги, споредено со Извештајот за следењето на РЈА од 2017/2018. Истовремено, мислењето на јавноста за вклученоста на граѓаните и граѓанското општество во следењето на административните услуги очигледно расте. Кога е во прашање […]

Институтот за европска политика објавува повик за ангажирање на експерт/ка за подготовка на методологија за оцена на квалитетот и воедначеноста на судските одлуки во рамки на проектот „Партнерство Јустиција: Враќање на довербата на граѓаните“. Повеќе за проектот може да прочитате тука Избраниот кандидат ќе треба да подготви методологија која ќе вклучува параметри за оцена на [...]

Граѓанските консултации се важен дел од програмата за мали грантови (Small Grant Facility), бидејќи грантистите ќе ги спроведуваат локалните консултации во рамките на нивните проекти. Ова им беше објаснето на учесниците на Петтиот состанок на Националната работна група за реформи во јавната администрација во Република Северна Македонија одржан на 22 јули преку платформата Zoom. Јулијана […]

Владата го подготви и објави Доброволниот национален преглед/Voluntary National Review за имплементација на Агендата 2030, во рамки на Целите за одржлив развој (ЦОР) на Обединетите нации, каде што и ЕПИ даде свој придонес. Овој Преглед го следи напредокот на земјата во спроведувањето на Агендата 2030, на локално, национално и меѓународно ниво. Од создавањето на овој механизам во 2016, ова е [...]
Институтот за европска политика, Министерството за надворешни работи и Хелсиншкиот Комитет за човекови права одржаа тркалезна маса на тема: „Презентација на Извештајот за фундаментални права 2020: Евалуација на стандардите за човековите права во Северна Македонија низ призмата на Повелбата на Европската Унија за фундаментални права, во пресрет на отворањето на ЕУ пристапните преговори”. Состојбите со [...]
Директорката на ЕПИ, Симонида Кацарска и министерот за информатичко општество и администрација, Дамјан Манчевски денес потпишаа меморандум за соработка за успешно спроведување на проектот WeBER. Во наредниот период, соработката ќе се остварува преку остварување средби, состаноци, работилници со цел остварување на целта на проектот, односно следење на реформите во јавната администрација, зголемување на релевантноста и [...]

Пред една година, Институтот за европска политика ја спроведе втората дебатна анкета во земјава во соработка со Универзитетот Стенфорд од САД. На оваа дебатна анкета граѓаните дискутираа за демократските институции и еднаквите можности за сите. Дебатната анкета е уникатна форма на политички консултации која ги комбинира техниките на испитување на јавното мислење и јавната расправа. […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiorgmk/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk