‘Новости’

Реакција на Блупринт групата за реформи во правосудството за изречената санкција на обвинетиот Зоран Милески – Кичеец за стореното кривично дело „Тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот“   Блупринт групата за реформи во правосудството изразува сериозна загриженост за висината на казната изречена на обвинетиот Зоран Милески – Кичеец за стореното кривично […]

Институтот за европска политика во соработка со Институтот за комуникациски студии, во рамките на кампањата „Разбистри сѐ”, организира дискусија со граѓан(к)и „Достапна и чиста вода за сите“ која ќе се одржи на 18ти ноември (четврток) од 12:00 часот преку платформата Зум. Целта на овој настан е да слушнат искуствата и ставовите на граѓаните за актуелните [...]
Приватниот сектор, но и јавната администрација не се доволно запознаени со предностите на медијацијата, покажуваат резултатите од спроведеното истражување од страна на Институтот за европска политика (ЕПИ). На денешната дискусија „Со медијација кон подобрување на правото за пристап до правда“ беа презентирани клучниот наоди од спроведеното истражување со претставници на јавната администрација, како и приватниот [...]
Граѓанските организации низ цела Европа нудат услуги, се вклучени во заедниците, подигнуваат свесност, застапуваат и ги држат одговорни властите. Но, тие исто така се соочуваат со закани, напади, намалување на финансирањето и непропорционални рестрикции. Ова се само дел од предизвиците со кои организациите кои работат со човекови права со соочуваат во некои делови од ЕУ, [...]

Иако според Стратегијата за реформи во правосудниот сектор, но и во други документи, се посочува дека бројот на судии е поголем од европскиот просек, доколку се мери според бројот на населението, сепак нашите судии, статистички, имаат поголем број предмети за решавање. Секое намалување на нивната бројност штетно ќе се одрази врз функционирањето на судскиот систем. […]

Со дигитализацијата на судството и јавното обвинителство се заштедува време во спроведување на постапките, се олеснува електронското движење на документите низ судските инстанци, обвинителствата и другите институции кои вршат кривичен прогон и ќе ја подобри севкупната поврзаност на овие институции. Дигитализацијата ќе ја оневозможи злоупотребата на правата на учесниците во судските постапки со одолговлекување на [...]
Институтот за европска политика објавува повик за експерт/и за подготовка на анализа за статусот на имплементација на реформите поврзани со медијација Повикот се објавува во рамките на проектот „Медијација, без дилема!“, финансиран од амбасадата на Кралството Холандија. Целта на задачата е да се подготви анализа за статусот на имплементација на реформите за медијација предвидени во [...]
Отчетноста и проактивност на власта значително се подобрени во споредба со последниот циклус на мониторинг, а новиот Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер, суштински ги подобри правните основи за спроведување на ова право. Од друга страна, најголеми забелешки има за консултативниот процес. Консултациите со граѓанските организации не се случуваат во рана фаза [...]
Пет организации од земјава станаа грантисти на проектот WeBER 2.0 и ќе работат на следењето на реформата на јавната администрација на локално ниво.  Организациите ќе работат на проекти за дигитализација и професионализација на администрацијата во општини, подобрување на човечките ресурси во локалната самоуправа, како и поттикнување на е-услугите и консултациите за кроењето на буџетите според [...]

Претставници од македонските институции и организации кои работат во делот на правосудството разменија искуства и препораки во овие области со нивните колеги од Хрватска. Виртуелната студиска посета беше организирана од Институтот за европска политика (ЕПИ) во рамките на проектот „Партнерство Јустиција: Враќање на довербата на граѓаните“.   ЕПИ, како организација која подолго време ги следи […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk