‘Новости’

ЕПИ минатата недела учествуваше на 46. претсесија од четвртиот циклус на Универзалниот периодичен преглед (УПП) во канцелариите на Обединетите нации во Женева, Швајцарија. Нашата истражувачка, Ангела Делевска ја презентираше изјавата на ЕПИ која опфаќа две актуелни прашања, предизвиците и пречките за независноста и плурализмот на националното тело за еднаквост, односно Комисијата за спречување и заштита […]

Кои се најважните случувања во секоја од областите што ја следи Извештајот во сенка за Поглавје 23? Погледнете ги видеата во кои се истакнуваат клучните случувања и одлуки опфатени во Извештајот во сенка за Поглавје 23 за периодот октомври 2022 - септември 2023.

Клучните наоди и препораки од осмиот по ред Извештај во сенка за Поглавје 23 кој Институтот за европска политика го изработува, вчера беа дискутирани со претставници од институциите, граѓанските организации и експерти. Овој извештај во сенка го опфаќа периодот од октомври 2022 година до септември 2023 и ги обединува во единствена кохерентна целина сите наоди, […]

Во тек е отворениот повик за грантови Вклучување на граѓаните во реформата на јавната администрација (РЈА) на локално ниво во рамките на проектот „Овозможување на реформа на јавната администрација во Западен Балкан – WeBER 3.0“. Вкупна сума од 280,000 евра е доделена за грантовата шема со цел да поддржи 20 грантови, секој во вредност од 14.000 евра од [...]

Северна Македонија треба да направи напори да ги заврши реформите во земјава за да може да стане членка на ЕУ. Ова беше заклучокот на дебатниот настан „Новите геополитички случувања и влијанието врз Северна Македонија“ кој се одржа вчера во Скопје со граѓаните од Скопскиот регион.   Граѓаните, сепак, забележуваат и на блокадите со кои земјава […]

Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје објавува повик за учество на дебатен настан „Новите геополитички случувања и влијанието врз Северна Македонија“.   Настанот е замислен да биде поделен во два дела, првиот дел ќе се фокусира на дискусијата на учесниците каде учесниците ќе разговараат за дадената тема едни со други според прашањата подготвени од модератор, [...]

Институтот за европска политика – Скопје организира информативна сесија за грантовата шема „Вклучување на граѓаните во реформата на јавната администрација (РЈА) на локално ниво“ во рамките на Проектот WeBER 3.0. Информативната сесија ќе се одржи на ден 19 октомври 2023 (четврток) онлајн преку платформата Zoom во 11.30 часот. За повеќе информации поврзани со повикот за грантовата […]

Блупринт групата на граѓански организации за реформи во правосудството соопштува дека се повлекува од понатамошно учество и давање придонес во процесот на изработка на новиот Кривичен Законик. Сметаме дека нашето учество е беспредметно во постапка која суштински го озаконува незаконитото, што е дополнително спротивно на нашата мисија за конструктивно, транспарентно и засновано на докази градење […]

Проектот „Овозможување на реформа на јавната администрација во Западен Балкан – WeBER 3.0“ е три и пол годишен регионален проект вреден 1.444.451 EUR, финансиран од страна на Европската унија, претставена од Европската комисија и кофинасиран од Австриска развојна агенција. Периодот на имплементација на проектот е од февруари 2023 до јули 2026 година. Вкупна сума од 280,000 евра е [...]

Како дел модерирањето на Тематската фокус група (ТФГ) Пристап до единствениот пазар како една од седумте ТФГ на Форумот на граѓанското општество на Берлинскиот процес во Тирана, ЕПИ организираше дискусија насловена „Подлабока економска интеграција на Западен Балкан во Европската Унија – кога, како и колку?” каде што го презентиравме и дискутиравме нацрт-документот за политики подготвен […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk