‘Новости’

Судии, правници, претставници од невладиниот сектор и претставници од Министерството за правда во периодот од 14 до 16 јуни одржаа виртуелни состаноци со нивни колеги од Бугарија со цел размена на искуства и препораки за реформите во правосудниот сектор. Состаноците беа организирани од Институтот за европска политика (ЕПИ) во рамките на проектот „Партнерство Јустиција: Враќање […]

Пандемијата на КОВИД-19 ги разоткри недостатоците во почитувањето на основните права на здравје, образование, вработување и социјална заштита. Извештајот за темелните права на ФРА, 2021, го прикажува широкото влијание на пандемијата врз правата и сугерира како најдобро да се решат зголемените нееднаквости и закани за општествената кохезија. „КОВИД-19 ја тестираше подготвеноста на системите за заштита на темелните права низ цела ЕУ“, вели [...]
Бројот на предметите кои се решаваат со медијација постојано расте. Минатата година, медијаторите прикажаа 1943 предмети во регистарот за евиденција на постапки за медијација. Од оваа бројка, 65 проценти или 1275 завршиле со спогодба. Медијацијата им заштедува и пари и време на граѓаните и компаниите, избегнувајќи долги и скапи судски спорови, а нуди и доверливост [...]
Пандемијата на КОВИД-19 предизвика еден бран кој никој не можеше да го предвиди. Најголем удар претрпеа малите бизниси, луѓето кои беа самовработени и отвараа работни места. Покрај тоа што ова беше непредвидлива криза, недостатокот на соработка, планирање и јасна стратегија доведе до уште поголема уназаденост. Првата реакција во однос на мерките кои треба да се [...]
Граѓаните сѐ повеќе веруваат дека имаат можност да дадат мислење за квалитетот на услугите преку административните канали, но процентот на граѓани што сметаат дека овие канали се лесни за употреба се намалува. Сепак, повратните информации од граѓаните не се јавно достапни. Ова се дел заклучоците од  вториот Национален извештај за мониторингот на реформата во јавната [...]

Со цел утврдување на клучните проблеми во рамките на јавните политики поврзани со интеграцијата на Република Северна Македонија во ЕУ и демократизацијата на општеството формирана е советодавна група за подготовка на третата Дебатна анкета. Советодавната група ја сочинуваат професорки и професори, поранешна судијка во Европскиот суд за човековите права и надворешни соработници на претседателот на […]

Образованието претставува клучен начин преку кое општеството се надоградува и развива. Преку квалитетно образование генерациите се едуцираат за правата, законите и заштитата на своите, но и правата на другите, при што се придонесува кон запознавање и на домашната култура и вредност, но и на европската култура и вредности. Со самото воведување на реформи и промени […]

Спогодбата за Стабилизација и асоцијација помеѓу Македонија и ЕУ нуди голем број на можности кои не им се системски објаснети на компаниите и индустријата во земјава, истакна професорката Силвана Мојсовска од Економскиот институт денес на конференцијата „МК-ЕУ ССА: Дваесет години и понатаму“, организирана од Институтот за европска политика. Таа додаде дека Спогодбата е клучниот документ [...]

На 27 април 2021 година на разгледување пред Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците на Собранието на Република Македонија во прво читање е Предлог-Закон за преиспитување на факти и докази користени во судска постапка предложен од група пратеници. Со предлог-законот се создаваат можности за повторување на постапката, доколку судската одлука од постапката се […]

Интеграцијата на Република Северна Македонија во меѓународните структури не е нов процес, туку е долгорочна борба на реформи и ветувања. Условите врз кои се раководи нашиот влез во Европската Унија постојано се реструктурирани, отежнувајќи го процесот, но истите влијаат и врз перцепцијата и желбата на граѓан(к)ите за интеграција на земјата. Граѓан(к)ите сметаат дека менталитетот на […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk