‘Новости’

Институтот за европска политика објавува повик за експерт/и за подготовка на анализа за статусот на имплементација на реформите поврзани со медијација Повикот се објавува во рамките на проектот „Медијација, без дилема!“, финансиран од амбасадата на Кралството Холандија. Целта на задачата е да се подготви анализа за статусот на имплементација на реформите за медијација предвидени во [...]
Отчетноста и проактивност на власта значително се подобрени во споредба со последниот циклус на мониторинг, а новиот Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер, суштински ги подобри правните основи за спроведување на ова право. Од друга страна, најголеми забелешки има за консултативниот процес. Консултациите со граѓанските организации не се случуваат во рана фаза [...]
Пет организации од земјава станаа грантисти на проектот WeBER 2.0 и ќе работат на следењето на реформата на јавната администрација на локално ниво.  Организациите ќе работат на проекти за дигитализација и професионализација на администрацијата во општини, подобрување на човечките ресурси во локалната самоуправа, како и поттикнување на е-услугите и консултациите за кроењето на буџетите според [...]

Претставници од македонските институции и организации кои работат во делот на правосудството разменија искуства и препораки во овие области со нивните колеги од Хрватска. Виртуелната студиска посета беше организирана од Институтот за европска политика (ЕПИ) во рамките на проектот „Партнерство Јустиција: Враќање на довербата на граѓаните“.   ЕПИ, како организација која подолго време ги следи […]

Клучните наоди од вториот Национален извештај за мониторинг на РЈА 2019/2020 денес беа презентирани пред Националната работна група за реформа на јавната администрација во Северна Македонија. Истражувачите на ЕПИ, Јулијана Караи и Ангел Мојсовски пред претставниците на организациите во НРГ презентираа дел од резултатите од извештајот. Целосниот извештај ќе биде објавен деновиве. На шестиот состанок [...]
Институтот за европска политика -  ЕПИ го презентираше извештајот за темелните права кој Агенцијата за темелни права на Европската унија (ФРА) го објави овој месец. Како дел од ФРАНЕТ, ЕПИ втора година по ред го изработува придонесот за Северна Македонија кон овој извештај. Покрај презентацијата на наодите, панелистите и панелистките дискутираа и за главниот тематски [...]

Судии, правници, претставници од невладиниот сектор и претставници од Министерството за правда во периодот од 14 до 16 јуни одржаа виртуелни состаноци со нивни колеги од Бугарија со цел размена на искуства и препораки за реформите во правосудниот сектор. Состаноците беа организирани од Институтот за европска политика (ЕПИ) во рамките на проектот „Партнерство Јустиција: Враќање […]

Пандемијата на КОВИД-19 ги разоткри недостатоците во почитувањето на основните права на здравје, образование, вработување и социјална заштита. Извештајот за темелните права на ФРА, 2021, го прикажува широкото влијание на пандемијата врз правата и сугерира како најдобро да се решат зголемените нееднаквости и закани за општествената кохезија. „КОВИД-19 ја тестираше подготвеноста на системите за заштита на темелните права низ цела ЕУ“, вели [...]
Бројот на предметите кои се решаваат со медијација постојано расте. Минатата година, медијаторите прикажаа 1943 предмети во регистарот за евиденција на постапки за медијација. Од оваа бројка, 65 проценти или 1275 завршиле со спогодба. Медијацијата им заштедува и пари и време на граѓаните и компаниите, избегнувајќи долги и скапи судски спорови, а нуди и доверливост [...]
Пандемијата на КОВИД-19 предизвика еден бран кој никој не можеше да го предвиди. Најголем удар претрпеа малите бизниси, луѓето кои беа самовработени и отвараа работни места. Покрај тоа што ова беше непредвидлива криза, недостатокот на соработка, планирање и јасна стратегија доведе до уште поголема уназаденост. Првата реакција во однос на мерките кои треба да се [...]
0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk