‘Новости’

Националните институции за човекови права (НИЧП) играат клучна улога во обезбедувањето на заштитата на човековите права на Западниот Балкан, иако истражувањата покажуваат дека овие институции често имаат недоволно вработени, се слабо финансирани и се со лоша видливост, кажаа панелист(к)ите на конференцијата „Темел на човековите права: Ефективни национални институции за човекови права на западниот Балкан“ одржана […]

Во 2019 и 2020 година, работевме со Civil Rights Defenders и експертки од западниот Балкан на развој и пилотирање на мерна алатка - индекс - за ефективноста на националните институции за човекови права. Индексот беше применет на сите шеснаесет национални институции за човекови права (НИЧП) од шесте земји во регионот, оценувајќи ја ситуацијата врз основа [...]
Околу 1,7 милијарди евра инвестиции се потребни за пречистување на урбаните отпадни води кои сега директно се испуштаат во реките, езерата и почвите и за обезбедување на вода за пиење согласно ЕУ законодавството. Водата е ресурс што неограничено се троши, а надлежните институции со години наназад немаат реален увид во квалитетот и квантитетот на водите [...]
Институтот за европска политика објавува повик за ангажирање на експерт/ка за подготовка на две методологии за спроведување на анкети со претставници од бизнис секторот и јавната администрација и подготовка на прашалници. Целта на оваа задача е да се подготват две методологии за спроведување на две репрезентативни анкети: една со претставници на бизнис секторот и една [...]

Со цел промоција и зголемена употреба на медијацијата во земјава, Институтот за европска политика, Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’, Комората на медијатори на Република Северна Македонија и Холандската федерација на медијатори потпишаа меморандум за соработка. Меморандумот за соработка е за имплементација на проектот „Медијација, без дилема!“, кој е финансиран од Амбасадата на […]

Правото на чиста на животната средина има клучна улога во водењето здрав живот, а ова право е едно од најважните за младите. За жал, животната средина е загрозена од различни причини од загадување на воздухот, нечиста вода за пиење па се до нечистотијата во парковите, а младите преку различни форми на активизам и учество, се […]

Граѓански организации, високообразовни институции и експерти се противат на измените на Законот за минерални суровини кои Владата предлага да бидат усвоени на собраниската седница закажана за наредниот понеделник по скратена постапка, нетранспарентнo, без претходна јавна расправа и вклучување на јавноста. Тие реагираат дека предложените законски измени содржат големи пропусти во поглед на заштитата и одржливото […]

Социјалните медиуми експоненцијално ги зголемија можностите за слободно изразување, но исто така креиграа и нови предизвици. Тие овозможија полесна комуникација на локално и глобално ниво, ги поврзаа корисниците и им овозможија да ги промовираат и да ги остваруваат заедничките цели. Од друга страна, социјалните медиуми отворија простор за ширење на говорот на омраза и дезинформации. [...]
Медијацијата значително ја намалува потребата од судски спорови, а истовремено претставува и помал трошок за граѓаните е клучната порака од денешниот настан „Придобивките од медијацијата како алтернативен начин на решавање на спорови“ организиран од Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје. На настанот се дискутираше развојот на медијацијата во Северна Македонија, вклучително преку позитивните искуства, [...]

Институтот за европска политика (ЕПИ), заедно со нашите соработници од Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип (УГД) и Универзитетот на Југоисточна Европа од Тетово (УЈИЕ), идентификувавме недостиг на поврзаност и размена помеѓу академското истражување и истражувањето на применетите политики во земјава. Оваа празнина го закржлавува потенцијалот за растење на истражувачкиот квалитет, спречува создавање на стабилно тло […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk