Pjesëmarrja rinore – çelësi i demokracisë

Problemet me të cilat përballen të rinjtë dhe mënyrat se si të përmirësohet pozita dhe mjedisi i tyre ishin pjesë e temave të samitit të Procesit të Berlinit në Poznan dhe të konferencës rinore të Kryesisë rumune me Këshillin e Bashkimit Evropian.  Si shtete të cilat përballen me “largimin e trurit”, shtetet e Ballkanit perëndimor duhet të krijojnë një mjedis mundësish dhe t’u kushtojnë vëmendje të drejtave të të rinjve. Prioritizimi i të drejtave të të rinjve dhe pjesëmarrja e tyre thekson edhe rolin dhe rëndësinë e tyre në proceset e harmonizimit me standardet evropiane dhe demokratizimit të shoqërisë.

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq