‘Демократија и владеење на правото’

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ: Да се унапредат промоцијата и заштитата на човековите права во Северна Македонија преку поддршка на парламентарниот ангажман и на граѓанските организации во областа.   СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: Обезбедување на структуриран мониторинг и придонес за заложбите за човекови права од страна на Собранието и на граѓанските организации; Зголемување и градење на професионалните капацитети на […]

Проектот има цел да ја зајакне културата на информирана јавна дебата во Република Северна Македонија преку размислување за новите и испреплетени прашања – безбедност, одбрана, економска стабилност и интеграција во ЕУ. Проектот е продолжение на нашата претходна успешна организација на советодавни анкети во земјата и нашиот тековен проект, поддржан од НЕД и во соработка со […]

Инфо за проектот: Главната цел на оваа задача е да се развие и имплементира процес на социјална отчетност кој ќе идентификува и документира како социјалната реформа од 2019 година допира до ранливите и маргинализираните групи, вклучувајќи ги Ромите и повратниците, и дали одговара на нивните потреби. Двете клучни задачи се: – Да се релизираат истражувачки […]

Институтот за европска политика – Скопје (ЕПИ), го координира проектот „За правда – граѓански придонес за унапредување на правосудството“, кој се спроведува со партнерските организации од Блупринт групата.   Главна цел на проектот е зголемување на влијанието на граѓанските организации во процесот на реформи во правосудството како предуслов за заштита на човековите права и обезбедување […]

Проект: Унапредување на темелните права во пристапниот процес на Северна Македонија во ЕУ Донатор: Civil Rights Defenders Период: 9 месеци 01.04.2022 – 31.12.2022 Фокусот на правосудството и антикорупциските политики во Западен Балкан доведе до ослабено внимание на основните права како клучен елемент од Поглавјето 23: правосудството и темелните права. Иако постојат посебни охрабрувачки моменти во […]

РЕЗИМЕ НА ПРОЕКТОТ:  Медијација, без дилема! (финансиран од Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје)   Главен спроведувач на проектот: Институт за европска политика- ЕПИ (Скопје) Партнери во проектот: Академија за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’ Комора на медијатори на Република Северна Македонија Холандска федерација на медијатори   Главна цел на проектот: Да придонесе кон […]

Проектот „Направи иднина заедно: ЕУ и Западен Балкан од младинска перспектива“ директно  придонесува за креирање инклузивно и партиципативно носење на политики на ниво на Европската Унија(ЕУ), дозволувајќи им на граѓаните на Западен Балкан(ЗБ) и на ЕУ да ги споделат своите ставови за како да се решат транснационалните прашања од заеднички интерес. Проектот се состои од […]

Од јануари 2019 година, во партнерство со Универзитот во Утрехт, Migration Policy Group и Human European Consultancy, Институтот за европска политика, преку истражувачката координаторка Билјана Котевска, учествува во работата на мрежата на Европската комисија “Европска мрежа на правни експерти за родова еднаквост и недискриминација”. Оваа мрежа работи на следење на усогласеноста на домашното законодавство за недискриминација и родова еднаквост со Европското acquis во […]

Институтот за европска политика – Скопје (ЕПИ), го спроведува проектот „Партнерство Јустиција: Враќање на довербата на граѓаните“, . Главна цел на проектот е придонес за враќање на довербата на граѓаните во македонскиот правосуден сектор преку значително вклучување на граѓанското општество во суштински реформи.. Специфични цели: 1. Обезбедување структуриран мониторинг и сеопфатен придонес од страна на граѓанското […]

Проектот “Национална демократска дебата – промовирање на успешна демократска транзиција во Македонија“ поддржан од National Endowment for Democracy, има цел да овозможи национален форум за размена на идеи, преку директно вклучување на граѓаните и нивно учество во процесот на јавна дебата и придонес кон креирање јавни политики. Форумот обезбедува изворни сознанија за ставовите на општата […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk