‘Демократија и владеење на правото’

Проектот “Национална демократска дебата – промовирање на успешна демократска транзиција во Македонија“ поддржан од National Endowment for Democracy, има цел да овозможи национален форум за размена на идеи, преку директно вклучување на граѓаните и нивно учество во процесот на јавна дебата и придонес кон креирање јавни политики. Форумот обезбедува изворни сознанија за ставовите на општата […]

Институтот за европска политика – Скопје (ЕПИ), го спроведува проектот „Партнерство Јустиција: Враќање на довербата на граѓаните“, . Главна цел на проектот е придонес за враќање на довербата на граѓаните во македонскиот правосуден сектор преку значително вклучување на граѓанското општество во суштински реформи.. Специфични цели: 1. Обезбедување структуриран мониторинг и сеопфатен придонес од страна на граѓанското […]

Институтот за европска политика – Скопје (ЕПИ) започна со спроведување на проектот Мрежа 23 – Вмрежување за влијание (NETWIT 23) на 15 мај 2018 година. Општата цел на проектот е да се придонесе за зголемување на влијанието на граѓанското општество во создавањето на политиките во областа на Поглавјето 23 – правосудство и темелни права, во контекст […]

Проектот трае од 1.01.2018 до 31.12.2018 и се спроведува во Скопје и трите други апелациони подрачја (Штип, Битола, Гостивар). Финансиската поддршка е 9.991 евра. Цели на проектот:  Целта на проектот е да се унапреди приментата на проценката на влијанието на регулативата (ПВР) во корпусот закони кои произлегуваат од Реформата на правосудството во Република Македонија. Да […]

Демократија и владеење на правото: Справување со препреките за излез – Ромите на македонските граници Институтот за Европска политика – ЕПИ како партнер на невладината организација КХАМ од Делчево, со финансиска поддршка од страна на Канцеларија за ромски иницијативи, Фондација Отворено општество (Roma Initiatives Office, Open Society Foundations) од Будимпешта, во декември 2015 година започна […]

Демократија и владеење на правото: Мрежа 23 Проектот „Мрежа 23“ има за цел да го унапреди влијанието на граѓанските организации во процесот на пристапување во Европската унија преку активно вклучување во следењето и евалуацијата на политиките и спроведувањето на законодавството на ЕУ, со фокус на Поглавјето 23 – Правосудство и темелни права. Проектот нуди унапредување […]

Демократија и владеење на правото: Следење и евалуација на владеењето на правото во Западен Балкан (МЕРЛИН ЗБ) Проект: Следење и евалуација на владеењето на правото во Западен Балкан (МЕРЛИН ЗБ) Донатор: Европски фонд за Балканот Координатор на проектот: Институт за европска политика – Скопје Партнери: Центар за безбедносни политики – Белград, Институт Алтернатива – Подгорица […]

Демократија и владеење на правото: Мрежа 23 + Мрежа 23 + Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје, во партнерство со Хелсиншкиот комитет за човекови права на РМ, на 1 јануари 2016 година започна да го спроведува проектот „Мрежа 23 +“. Соработници на проектот се: Фондација Центар за модернизација на политиките – Софија, ГОНГ – Хрватска, Центарот […]

Демократија и владеење на правото: Примена на принципот на правична застапеност Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје започна со спроведувањето на проектот “Примена на принципот на правична застапеност” финансиран од проектот на УСАИД за граѓанско општество кој го спроведува Фондацијата Отворено општество-Македонија. На проектот работат Ардита Абази Имери, Проектен координатор и Билјана Котевска, Истражувач […]

Демократија и владеење на правото: Поддршка за подобрување на имплементацијата на медијацијата во Македонија – МАТРА Проектот МАТРА „Поддршка за подобрување на имплементацијата на медијацијата во Македонија“ беше финансиран од Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје, и имплементиран од Институтот за европска политика во Скопје, во партнерство со Т.С.М. Асер Институтот од Хаг, Холандија. Во […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiorgmk/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk