Направи иднина заедно: ЕУ и Западен Балкан од младинска перспектива

Проектот „Направи иднина заедно: ЕУ и Западен Балкан од младинска перспектива“ директно  придонесува за креирање инклузивно и партиципативно носење на политики на ниво на Европската Унија(ЕУ), дозволувајќи им на граѓаните на Западен Балкан(ЗБ) и на ЕУ да ги споделат своите ставови за како да се решат транснационалните прашања од заеднички интерес.

Проектот се состои од неколку меѓусебно поврзани активности. Осум виртуелни настани ќе се одржат во секоја земја на Западен Балкан, Полска и Италија во world café методот, проследени со онлајн панел дискусии.

Паралелно, платформата за консултации овозможува учество на младите во дискусија на теми поврзани со иднината на Европа. Ова ќе претставува единствен придонес од земјите на ЗБ. Таквата платформа ќе биде лесна за корисниците, а придонесите ќе бидат лесни за поднесување. Извлекувајќи се од резултатите од виртуелните јавни настани и придонесите од платформата за консултации преку Интернет, партнерите во проектот ќе напишат последен документ за политика за резултатите од политиката како придонес даден од земјите на ЗБ и земјите-членки на ЕУ вклучени во овој проект до сценаријата за иднината на Европа.

Последниот настан ќе се одржи во Брисел  каде документот за јавни политики ќе биде презентиран пред релевантни засегнати страни и претставници на ЕУ.

Проектот се споведува во партнерство со организациите членки на мрежата Think for Europe- TEN:  Центарот за европски политики (CEP) – БелградИнститутот за демократија и медијација – (IDM) – ТиранаИнститутот Алтернатива Institute Alternative (IA) – Подгорица, Иницијатива за надворешна полтика (FPI) – СараевоГрупа за правни и политички студии (GLPS) Приштина, и Институтот за европска политика (EPI) – Скопје, координиран од Центарот за европски политики од Белград, и организации од земји-членки на Европската Унија : Европски центар за политика (EPC) – Брисел, Институт за меѓународни работи (IAI) Италија, Фондација Бронислав Геремек – Полска.

Датум: 2 март 2020 година до 31 август 2021 година (започнувањето на проектот беше одложено за 01.09.2020 година поради COVID-19)

Буџет: 143.640 евра

Погледнете повеќе за проектите што ги организиравме во рамките на овој проект тука

Comments are closed.