‘Демократија и владеење на правото’

Демократија и владеење на правото: Мрежа 23 + Мрежа 23 + Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје, во партнерство со Хелсиншкиот комитет за човекови права на РМ, на 1 јануари 2016 година започна да го спроведува проектот „Мрежа 23 +“. Соработници на проектот се: Фондација Центар за модернизација на политиките – Софија, ГОНГ – Хрватска, Центарот […]

Демократија и владеење на правото: Справување со препреките за излез – Ромите на македонските граници Институтот за Европска политика – ЕПИ како партнер на невладината организација КХАМ од Делчево, со финансиска поддршка од страна на Канцеларија за ромски иницијативи, Фондација Отворено општество (Roma Initiatives Office, Open Society Foundations) од Будимпешта, во декември 2015 година започна […]

Демократија и владеење на правото: Примена на принципот на правична застапеност Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје започна со спроведувањето на проектот “Примена на принципот на правична застапеност” финансиран од проектот на УСАИД за граѓанско општество кој го спроведува Фондацијата Отворено општество-Македонија. На проектот работат Ардита Абази Имери, Проектен координатор и Билјана Котевска, Истражувач […]

Демократија и владеење на правото: Мрежа 23 Проектот „Мрежа 23“ има за цел да го унапреди влијанието на граѓанските организации во процесот на пристапување во Европската унија преку активно вклучување во следењето и евалуацијата на политиките и спроведувањето на законодавството на ЕУ, со фокус на Поглавјето 23 – Правосудство и темелни права. Проектот нуди унапредување […]

Демократија и владеење на правото: Поддршка за подобрување на имплементацијата на медијацијата во Македонија – МАТРА Проектот МАТРА „Поддршка за подобрување на имплементацијата на медијацијата во Македонија“ беше финансиран од Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје, и имплементиран од Институтот за европска политика во Скопје, во партнерство со Т.С.М. Асер Институтот од Хаг, Холандија. Во […]

2
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk