Реформите во Поглавјето 23, едро или сидро во преговорите за членство во ЕУ

Реформите во Поглавјето 23 за правосудство и темелни права ќе бидат или ветер во едрата на патот кон членство во Европската Унија доколку успешно се спроведат или ќе бидат сидро кое што ќе го закочи целиот процес. Ова беше заклучокот од денешната конференција „Поглавје 23: македонското сидро или едро“.

БЛУПРИНТ групата достави конкретни решенија за Предлог-Законот за јавно обвинителство

БЛУПРИНТ групата за реформи во правосудството, како неформална мрежа на истакнати граѓански организации на состанок со министерката за правда, разговараа за имплементација на предлозите и коментарите на организациите членки на групата во однос на Предлог- Законот за Јавното обвинителство.

Извештај во сенка за Поглавје 23 за периодот јуни 2018 – март 2019 година

Овој извештај ги обединува во единствена кохерентна целина сите наоди, заклучоци и препораки што произлегоа од следењето на областите структурирани во Поглавјето 23 – Правосудство и темелни права.

БЛОГ

ПРОЕКТИ

МРЕЖИ

 • Мрежа 23

  „Мрежа 23 се состои од здруженија на граѓани кои во своите редовни активности ги следат и ги евалуираат политиките од Поглавјето 23 – Правосудство и темелни права и ги застапуваат своите ставови и предлози во овие области пред јавните власти.“

 • TEN

  "Мрежата мисли за Европа (Think for Europe Network – TEN) се состои од непрофитни истражувачки организации од Западен Балкан, кои се фокусираат на процесот на Европска интеграција и се посветени на креирање и застапување на политики базирани на докази."

 • WB6 Advocacy Group

  "Групата за застапување на западнобалканската шесторка (WB6 AG) претставува иницијатива на истражувачки организации од Западен Балкан која има за цел забрзување и олеснување на проширувањето на Европската Унија кон Западниот Балкан.“

 • ЕПИ НЕТ

  „Неформална мрежа на млади стручни лица кои своите постдипломски и докторски ги имаат завршено надвор од Република Македонија, во студии кои третираат теми поврзани со ЕУ.“

 • ФРАНЕТ

  ФРАНЕТ е мултидисциплинарна мрежа на истражувачи на Ангецијата за темелни права на Европската Унија, формирана во 2011 година. Оваа мрежа вклучува по еден истражувачки партнер или конзорциум од секоја земја членка на Европската Унија. Од 2008 година, во ФРАНЕТ се приклучува и Македонија, со ЕПИ како национален истражувачки партнер. ФРАНЕТ изработува тематски студии, извештаи и кратки известувања во врска со различни прашања поврзани со темелните права.

 • ЕЕЛН

  Во партнерство со Универзитот во Утрехт, Migration Policy Group и Human European Consultancy, Институтот за европска политика учествува во работата на мрежата на Европската комисија “Европска мрежа на правни експерти за родова еднаквост и недискриминација”. Оваа мрежа работи на следење на усогласеноста на домашното законодавство за недискриминација и родова еднаквост со Европското acquis во сите земји членки на ЕУ, ЕФТА земјите и во земјите-кандидатки. Дел од задачите на мрежата е и да ја советува Европската комисија за прашања што спаѓаат во нејзиниот опег на работа.

ДОНАТОРИ

СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ

Зоран Билбилоски: Во напорите за што поголема заштита на човекови права, треба да се истакне и новата надлежност што треба да се реализира со ГО, а тоа е Народниот правобранител да биде надворешен механизам за контрола на работата на полицијата и затворската полиција.

Зоран Билбилоски: Иако реформите изминатиот период во правосудството беа на највисоко ниво на агендата на Владата, сепак повторно заклучокот е дека најголема недоверба се укажува на работата на судската власт. Перцепцијата е дека судските одлуки се донесуваат под влијанија.

Владимир Ѓоргиев: Со новите законски измени, на ДКСК му се даде надлежност да постапува по предметите по пријави од укажувачи и она што е особено е сензибилизирано, ДКСК може да постапува и во предметите на корупција. Во тој поглед, ДКСК има ограничени човекови ресурси.

Load More...

🇲🇰 Денеска се одржува конференцијата насловена како „Поглавје 23: македонското сидро или едро?“ во организација на Институтот за европска политика и Хелсиншкиот комитет за човекови права.

Целта на конференцијата е да поттикне отворена дебата помеѓу граѓанските организации, националните институции и експертите за имплементацијата и текот на реформите во Поглавјето 23 – правосудство и темелни права, во Република Северна Македонија.

Овој настан е организиран во рамки на проектот „Мрежа 23 - Вмрежување за влијание (NETWIT 23)“, кој е имплементиран од Институтот за европска политика – Скопје и Хелсиншкиот комитет за човекови права, а е финансиран од Амбасадата на Кралството Норвешка во Белград и Балканскиот фонд за демократија.

📱 Следете не на Твитер на 👉 twitter.com/epi_mk за live-tweeting од настанот.
📸 Следете го и нашиот Инстаграм профил за фотографии од настанот 👉 instagram.com/epi.skopje
---
🇦🇱 Sot mbahet konferenca “Kapitulli 23: spiranca apo vela e Maqedonisë së Veriut?” organizuar nga Instituti për politikë evropiane dhe Komiteti Helsinkit për të Drejtat e Njeriut.

Qëllimi i konferencës është të nxisë debatë të hapur mes organizatave qytetare, institucioneve nacionale dhe ekspertëve për implementimin dhe rrjedhën e reformave në Kapitullin 23 - gjyqësori dhe të drejtat themelore, në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Kjo ngjarje organizohet në suaza të projektit “Rrjeti 23 - Rrjetësim për ndikim (NETWIT 23)”, që implementohet nga Instituti për politikë evropiane - Shkup dhe Komiteti Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, kurse finansohet nga Ambasada e Mbretërisë Norvegjeze në Beograd dhe Fondit Ballkanin për Demolraci.

Na ndiqni në 📱 Twitter 👉 twitter.com/epi_mk dhe në profilin tonë në 📸 Instagram 👉 instagram.com/epi.skopje për fotografi dhe qëndrime nga ngjarja.
---
🇬🇧 The conference “Chapter 23: Taking out or putting wind in our sails” organized by the European Policy Institute and Helsinki Committee for Human Rights is happening today in Skopje.

The goal of this conference is to initiate an open debate between the civil society organizations, the state institutions and the experts for implementing the reforms in the Chapter 23 - Judiciary and fundamental rights.

This event is part of the project Network 23 – Networking for impact (NETWIT 23). The project „Network 23 – Networking for impact (NETWIT 23)“ is funded by the Embassy of the Kingdom of Norway in Belgrade and the Balkan Trust for Democracy.

📱 Follow our Twitter account for live-tweeting from the event 👉 twitter.com/epi_mk
📸 Follow our Instagram profile for photos from the event 👉 instagram.com/epi.skopje
... See MoreSee Less

View on Facebook
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiorgmk/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk