Во 2022 имавме:

- Повеќе од 55 публикации
- 34 настани со повеќе од 1000 учесници
- Повеќе од 750 медиумски споменувања

Работилница: Каков е напредокот и кои се предизвиците за подобрување на состојбата со човековите права?

За плановите и приоритетите на Владата по билатералниот скрининг, како и за плановите за мониторинг на граѓанските организации во оваа насока денес дискутираа релевантните државни актери одговорни за различни области од темелните права, вклучени во процесот на пристапување на Севера Македонија во ЕУ и граѓанските организации кои работат на владеењето на правото и темелните права на работилницата за координирање на темелните права во поглед на пристапувањето во ЕУ.

Дебата: Како да се подобри врската меѓу политиките и истражувањата во Северна Македонија?

Дебатата послужи како настан за промоција на „Годишникот за европско право, политики и институции“, како и форум за да се соберат чинителите од академската заедница, истражувачите на политики и институциите да дадат идеи за унапредување и негување на соработката.

БЛОГ

ПРОЕКТИ

МРЕЖИ

 • Мрежа 23

  „Мрежа 23 се состои од здруженија на граѓани кои во своите редовни активности ги следат и ги евалуираат политиките од Поглавјето 23 – Правосудство и темелни права и ги застапуваат своите ставови и предлози во овие области пред јавните власти.“

 • TEN

  "Мрежата мисли за Европа (Think for Europe Network – TEN) се состои од непрофитни истражувачки организации од Западен Балкан, кои се фокусираат на процесот на Европска интеграција и се посветени на креирање и застапување на политики базирани на докази."

 • WB6 Advocacy Group

  "Групата за застапување на западнобалканската шесторка (WB6 AG) претставува иницијатива на истражувачки организации од Западен Балкан која има за цел забрзување и олеснување на проширувањето на Европската Унија кон Западниот Балкан.“

 • ЕПИ НЕТ

  „Неформална мрежа на млади стручни лица кои своите постдипломски и докторски ги имаат завршено надвор од Република Македонија, во студии кои третираат теми поврзани со ЕУ.“

 • ФРАНЕТ

  ФРАНЕТ е мултидисциплинарна мрежа на истражувачи на Ангецијата за темелни права на Европската Унија, формирана во 2011 година. Оваа мрежа вклучува по еден истражувачки партнер или конзорциум од секоја земја членка на Европската Унија. Од 2008 година, во ФРАНЕТ се приклучува и Македонија, со ЕПИ како национален истражувачки партнер. ФРАНЕТ изработува тематски студии, извештаи и кратки известувања во врска со различни прашања поврзани со темелните права.

 • ЕЕЛН

  Во партнерство со Универзитот во Утрехт, Migration Policy Group и Human European Consultancy, Институтот за европска политика учествува во работата на мрежата на Европската комисија “Европска мрежа на правни експерти за родова еднаквост и недискриминација”. Оваа мрежа работи на следење на усогласеноста на домашното законодавство за недискриминација и родова еднаквост со Европското acquis во сите земји членки на ЕУ, ЕФТА земјите и во земјите-кандидатки. Дел од задачите на мрежата е и да ја советува Европската комисија за прашања што спаѓаат во нејзиниот опег на работа.

ДОНАТОРИ

СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ

🤝 @ThinkforEurope & @KDZ_Austria with EU 🇪🇺 support work on improving governance in the #WesternBalkans! 🎉 We've started our three-and-a-half-year journey to strengthen civil society for reforming regional public administrations! #EU_WeBER

👉 https://t.co/ddRb6tV4gk

Imagine a gender-equal world and celebrate the achievements of women. The struggle for a world free of violence, bias, stereotypes, and discrimination starts from our own backyard, join today’s march to protest, for no woman should live in fear
#IWD2023

https://t.co/LoAK2U7wjz

📣 Our quarterly report on North Macedonia's rule of law is out! Check out our latest analysis on key developments from Oct-Dec 2022. 🔍 Based on monitoring of key institutions and free public information requests. https://t.co/DSGNp9osDe #RuleOfLaw #NorthMacedonia #EUAccession

Load More...

ЛОКАЦИЈА

image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk