Започнува проектот WeBER 2.0!

Проектот WeBER доби финансиска поддршка од Европската комисија за негово продолжување, што значи дека во наредните три години ќе продолжиме со нашата работа кон реформирана јавна администрација на Западниот Балкан.

Дијалог за јавните политики „Имплементација на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017–2022 година“

Овој краток документ за јавна политика, се темели на ставовите изнесени на конференцијата од проектот „Партнерство Јустиција: Враќање на довербата на граѓаните“.

ВИДЕО: EU accession – no pass to an impasse?

По тркалезната маса и дискусија организирана од ЕПИ на 3 декември во Скопје, говорниците одговорија како го гледаат патот напред по француското „Не“ за отпочнување на преговори за членство во ЕУ со Северна Македонија?

БЛОГ

ПРОЕКТИ

МРЕЖИ

 • Мрежа 23

  „Мрежа 23 се состои од здруженија на граѓани кои во своите редовни активности ги следат и ги евалуираат политиките од Поглавјето 23 – Правосудство и темелни права и ги застапуваат своите ставови и предлози во овие области пред јавните власти.“

 • TEN

  "Мрежата мисли за Европа (Think for Europe Network – TEN) се состои од непрофитни истражувачки организации од Западен Балкан, кои се фокусираат на процесот на Европска интеграција и се посветени на креирање и застапување на политики базирани на докази."

 • WB6 Advocacy Group

  "Групата за застапување на западнобалканската шесторка (WB6 AG) претставува иницијатива на истражувачки организации од Западен Балкан која има за цел забрзување и олеснување на проширувањето на Европската Унија кон Западниот Балкан.“

 • ЕПИ НЕТ

  „Неформална мрежа на млади стручни лица кои своите постдипломски и докторски ги имаат завршено надвор од Република Македонија, во студии кои третираат теми поврзани со ЕУ.“

 • ФРАНЕТ

  ФРАНЕТ е мултидисциплинарна мрежа на истражувачи на Ангецијата за темелни права на Европската Унија, формирана во 2011 година. Оваа мрежа вклучува по еден истражувачки партнер или конзорциум од секоја земја членка на Европската Унија. Од 2008 година, во ФРАНЕТ се приклучува и Македонија, со ЕПИ како национален истражувачки партнер. ФРАНЕТ изработува тематски студии, извештаи и кратки известувања во врска со различни прашања поврзани со темелните права.

 • ЕЕЛН

  Во партнерство со Универзитот во Утрехт, Migration Policy Group и Human European Consultancy, Институтот за европска политика учествува во работата на мрежата на Европската комисија “Европска мрежа на правни експерти за родова еднаквост и недискриминација”. Оваа мрежа работи на следење на усогласеноста на домашното законодавство за недискриминација и родова еднаквост со Европското acquis во сите земји членки на ЕУ, ЕФТА земјите и во земјите-кандидатки. Дел од задачите на мрежата е и да ја советува Европската комисија за прашања што спаѓаат во нејзиниот опег на работа.

ДОНАТОРИ

СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ

EU Integration of the WB: Making a realistic perspective out of a shifting target
🗓️ 22/01/2020, at 09:00 📌 Libraria Tirana Times

The conference marks the conclusion of a joint project implemented by @AIIS_Albania, @EvropskiPokret & @epi_mk - powered by WBF @balkans_fund

We are proud to inform you that the #EU_WeBER project has received financial support from the
@EU_Commission for its continuation and that in the next three years we will continue our work toward reformed public administrations in the #WesternBalkans!

Think for Europe@ThinkforEurope

We are proud to inform you that the #EU_WeBER project has received financial support from the @EU_Commission for its continuation and that in the next three years we will continue our work toward reformed public administrations in the #WesternBalkans!

.@milenalazarevic argues that the #EU accession process needs to change to allow for membership to come about in phases. That way it could deliver sooner for the #WesternBalkans citizens and fit better into domestic political cycles in the region.

Load More...
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiorgmk/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk