Презентиран „Нацрт-извештајот во сенка за Поглавјето 23 за периодот јуни 2018 – март 2019 година“

Четвртиот  „Нацрт-извештај во сенка за Поглавјето 23 за периодот јуни 2018 – март 2019 година“ беше презентиран на дијалог за политика „Реформите во Поглавјето 23“ организиран во рамки на проектот „Мрежа 23  - Вмрежување за влијание (NETWIT 23)“, имеплементиран од Институтот за европска политика (ЕПИ) и Хелсиншкиот комитет за човекови права.

(Не)интегрирање на СЈО во обвинителскиот систем – соопштение за јавноста

Граѓанските организации  кои се дел од Блу принт групата на организации фокусирани на следење на правосудните реформи и застапување за нивно спроведување, не се согласуваат со начинот на кој се одвива носењето на измените и дополнувањата на Законот за Јавно обвинителство

ЕПИ – дел од мрежата на Европската комисија за недискриминација и родова еднаквост

Од јануари 2019 година Институтот за европска политика,учествува во работата на мрежата на Европската комисија “Европска мрежа на правни експерти за родова еднаквост и недискриминација”.

БЛОГ

ПРОЕКТИ

МРЕЖИ

 • Мрежа 23

  „Мрежа 23 се состои од здруженија на граѓани кои во своите редовни активности ги следат и ги евалуираат политиките од Поглавјето 23 – Правосудство и темелни права и ги застапуваат своите ставови и предлози во овие области пред јавните власти.“

 • TEN

  "Мрежата мисли за Европа (Think for Europe Network – TEN) се состои од непрофитни истражувачки организации од Западен Балкан, кои се фокусираат на процесот на Европска интеграција и се посветени на креирање и застапување на политики базирани на докази."

 • WB6 Advocacy Group

  "Групата за застапување на западнобалканската шесторка (WB6 AG) претставува иницијатива на истражувачки организации од Западен Балкан која има за цел забрзување и олеснување на проширувањето на Европската Унија кон Западниот Балкан.“

 • ЕПИ НЕТ

  „Неформална мрежа на млади стручни лица кои своите постдипломски и докторски ги имаат завршено надвор од Република Македонија, во студии кои третираат теми поврзани со ЕУ.“

 • ФРАНЕТ

  ФРАНЕТ е мултидисциплинарна мрежа на истражувачи на Ангецијата за темелни права на Европската Унија, формирана во 2011 година. Оваа мрежа вклучува по еден истражувачки партнер или конзорциум од секоја земја членка на Европската Унија. Од 2008 година, во ФРАНЕТ се приклучува и Македонија, со ЕПИ како национален истражувачки партнер. ФРАНЕТ изработува тематски студии, извештаи и кратки известувања во врска со различни прашања поврзани со темелните права.

 • ЕЕЛН

  Во партнерство со Универзитот во Утрехт, Migration Policy Group и Human European Consultancy, Институтот за европска политика учествува во работата на мрежата на Европската комисија “Европска мрежа на правни експерти за родова еднаквост и недискриминација”. Оваа мрежа работи на следење на усогласеноста на домашното законодавство за недискриминација и родова еднаквост со Европското acquis во сите земји членки на ЕУ, ЕФТА земјите и во земјите-кандидатки. Дел од задачите на мрежата е и да ја советува Европската комисија за прашања што спаѓаат во нејзиниот опег на работа.

ДОНАТОРИ

СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ

💥We have launched our new web site💥
👉https://t.co/kE8mDdq1vn👈

Ива Цоневска: АСЈО контиунирано работи во однос на спроведување на обуките. Меѓутоа, потребно е зголемување на нејзиниот буџет, инфраструктурно, техничко и кадровско екипирање на институцијата со цел Академијата со повисок квалитет да ги спроведува своите надлежности.

Ива Цоневска: Во делот на квалитетот на правда, од страна на Министерството за правда беше направена анализа на судската мрежа со што е исполнета една од мерките предвидени во Стратегијата за правосудство. Меѓутоа потребна е дополнителна дебата за оперализација на судската мрежа

Load More...
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiorgmk/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk