ЕПИ добитник на институционален грант од програмата на Цивика Мобилитас

Институтот за европска политика (ЕПИ) е една од 15те организации кои добија институционален грант од програмата на Цивика Мобилитас.

Преку Преспа до кредибилна ЕУ

Имајќи ги предвид изјавите на комесарот Хан досега, извештајот не е изненадување, бидејќи ги признава клучните постигнувања во надворешната политика во однос на решавањето на билатералните спорови и клучните реформски приоритети.

БЛУПРИНТ групата достави конкретни решенија за Предлог-Законот за јавно обвинителство

БЛУПРИНТ групата за реформи во правосудството, како неформална мрежа на истакнати граѓански организации на состанок со министерката за правда, разговараа за имплементација на предлозите и коментарите на организациите членки на групата во однос на Предлог- Законот за Јавното обвинителство.

БЛОГ

ПРОЕКТИ

МРЕЖИ

 • Мрежа 23

  „Мрежа 23 се состои од здруженија на граѓани кои во своите редовни активности ги следат и ги евалуираат политиките од Поглавјето 23 – Правосудство и темелни права и ги застапуваат своите ставови и предлози во овие области пред јавните власти.“

 • TEN

  "Мрежата мисли за Европа (Think for Europe Network – TEN) се состои од непрофитни истражувачки организации од Западен Балкан, кои се фокусираат на процесот на Европска интеграција и се посветени на креирање и застапување на политики базирани на докази."

 • WB6 Advocacy Group

  "Групата за застапување на западнобалканската шесторка (WB6 AG) претставува иницијатива на истражувачки организации од Западен Балкан која има за цел забрзување и олеснување на проширувањето на Европската Унија кон Западниот Балкан.“

 • ЕПИ НЕТ

  „Неформална мрежа на млади стручни лица кои своите постдипломски и докторски ги имаат завршено надвор од Република Македонија, во студии кои третираат теми поврзани со ЕУ.“

 • ФРАНЕТ

  ФРАНЕТ е мултидисциплинарна мрежа на истражувачи на Ангецијата за темелни права на Европската Унија, формирана во 2011 година. Оваа мрежа вклучува по еден истражувачки партнер или конзорциум од секоја земја членка на Европската Унија. Од 2008 година, во ФРАНЕТ се приклучува и Македонија, со ЕПИ како национален истражувачки партнер. ФРАНЕТ изработува тематски студии, извештаи и кратки известувања во врска со различни прашања поврзани со темелните права.

 • ЕЕЛН

  Во партнерство со Универзитот во Утрехт, Migration Policy Group и Human European Consultancy, Институтот за европска политика учествува во работата на мрежата на Европската комисија “Европска мрежа на правни експерти за родова еднаквост и недискриминација”. Оваа мрежа работи на следење на усогласеноста на домашното законодавство за недискриминација и родова еднаквост со Европското acquis во сите земји членки на ЕУ, ЕФТА земјите и во земјите-кандидатки. Дел од задачите на мрежата е и да ја советува Европската комисија за прашања што спаѓаат во нејзиниот опег на работа.

ДОНАТОРИ

СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ

From 14th till 20th of July @crdefenders organize the Human Rights Defenders school. EPI's Ardita Vejseli is participating this school, that offers young activists the opportunity to learn from experts and gain practical experience on human rights issues impacting the #WB.

EPI's director @skacarska is presenting the policy brief “Civil Society and Youth Engagement in the Western Balkans” at the #WBSummitPoznan . Download the policy brief here 👉 https://t.co/flHEja9ebk

2

At the #CivilSocietyForum of the #WBSummitPoznan, @skacarska discussing the issue of empowering Youth & NGOS with @EZaharievaMFA, @JerzyKwiecinski, Đuro Blanuša (@RYCOwb), Mirela Rajković (SEE Network Organisation), Miron Lukač (Mozaik Foundation) and Colin Wolfe (@eu_near)

2
Load More...

🇲🇰 Од 14 до 20 јули во Пераст, Црна Гора🇲🇪, CIVIL RIGHTS DEFENDERS организираат школа за човекови права, Human Rights Defenders. Оваа школа претставува тренинг кој им дава можност на младите активисти да учат од експерти и да стекнат практично искуство за проблемите со човековите права на Западниот Балкан.

Учесниците ќе бидат вклучени во предавања и работилници, водени од регионални и меѓународни експерти, на кои ќе имаат можност да се запознаат со праксата на Европскиот суд за човекови права, различни методи на застапување и бранење на човековите права, како и за историјатот на ЛГБТИ🏳‍🌈 правата на Западен Балкан. Исто така учесниците ќе имаат можност да истражуваат и да ги презентираат клучните проблеми со човековите права во земјите од Западниот Балкан.

Од тимот на ЕПИ на оваа школа учествува проектната асистентка Ardita Vejseli.
---
🇦🇱 Nga 14 deri më 20 korrik në Perast, Mal të Zi🇲🇪, CIVIL RIGHTS DEFENDERS organizon shkollë verore, Human Rights Defenders. Kjo shkollë paraqet trajnim që ju jep mundësi aktivistëve të rinj të mësojnë nga ekspert të ndryshëm dhe të përfitojnë përvojë praktike për problemet me të drejtat e njeriut në Ballkanin Perëndimor.

Pjesëmarësit do të jenë të kyçur në ligjerata dhe punëtori, të udhëhequra nga ekspert rajonal dhe ndërkombëtar, në të cilat do të kenë mundësi të njohtohen me praksën e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, metoda të ndryshme për përfaqësim dhe mbrojtje të të drejtave të njeriut si dhe për historinë e të drejtave të LGBTI🏳‍🌈 në Ballkanin Perëndimor. Gjithashtu, pjesëmarësit do të kenë mundësi të hulumtojnë dhe të prezentojnë problemet kyçe me të drejtat e njeriut në Ballkanin Perëndimor.

Nga ekipi i EPI, në këtë shkollë merr pjesë asistentja e projekteve, Ardita Vejseli.
---
🇬🇧 From 14th till 20th of July, CIVIL RIGHTS DEFENDERS are organizing a school for human rights – Human Rights Defenders, in Persat, Montenegro🇲🇪. This school is a training event that will offer young activists the opportunity to learn from experts and gain practical experience on human rights issues impacting the Western Balkans.

The participants will attend lectures and workshops, led by regional and international experts, where will have the opportunity to get acquainted with the practice of the European Court of Human Rights, with the different methods of advocacy and defending the human rights, as well as with the history of LGBTI🏳‍🌈 rights in the Western Balkans countries. The participants will also have the opportunity do research and present the main human rights issues in the WB countries.

EPI’s project assistant Ardita Vejseli is present at this training.
... See MoreSee Less

View on Facebook

🇲🇰 „Сакам да ја потврдам Европската🇪🇺 перспектива на Западниот Балкан и гледам важна улога континуираниот реформски процес во регионот. Ние делиме ист континент, иста историја, иста култура и имаме исти предизвици. Заедно ќе ја градиме заединчката иднина.

Целосно го поддржувам и стојам зад предлогот на Европската комисија за отворање на преговори со Северна Македонија🇲🇰 и Албанија🇦🇱. Процесот на пристапување нуди единствена можност за промовирање и споделување на нашите основни вредности и интереси“ – потенцира новата претседателка на Европската комисија Урсула фон дер Лајен во политичките заложби за идната Комисија (2019-2024).

Документот со политичките заложби погледнете го тука 👉 bit.ly/2NX0zwJ
---
🇦🇱 "Dua ta konfirmoj perspektivën evropiane pë Ballkanin Perëndimor dhe shof rol të rëndësishëm në procesin e reformave të vazhdueshme në rajon. Ne ndajmë kontinentin e njejtë, historinë e njejtë, kulturën e njejtë dhe kemi të njejtat sfida. Sëbashku do të ndërtojmë ardhmërinë e përbashkët.

Plotësisht mbështes propozimin e Komisionit Evropian për hapjen e negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë🇦🇱. Procesi i aderimit ofron mundësi të vetme për promovim dhe shpërndarje të vlerave dhe interesave tona themelore." - potencon kryetarja e re e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen për hapat e ardhshme të politikës së Komisionit (2019-2024).

Për më shumë lexoni në linkun në vijim 👉 bit.ly/2NX0zwJ
---
🇬🇧 “I want to reaffirm the European🇪🇺 perspective of the Western Balkans and I see an important role in the continued reform process across the region. We share the same continent, the same history, the same culture, and the same challenges. We will build the same future together.

I fully support and stand behind the European Commission’s proposal to open negotiations with North Macedonia🇲🇰 and Albania🇦🇱. The accession process offers a unique opportunity to promote and share our core values and interests.” underlines President-elect Ursula von der Leyen in the political guidelines for the next Commission (2019-2024)

Read more about it here 👉 bit.ly/2NX0zwJ
... See MoreSee Less

View on Facebook
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiorgmk/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk