ЕПИ добитник на институционален грант од програмата на Цивика Мобилитас

Институтот за европска политика (ЕПИ) е една од 15те организации кои добија институционален грант од програмата на Цивика Мобилитас.

Преку Преспа до кредибилна ЕУ

Имајќи ги предвид изјавите на комесарот Хан досега, извештајот не е изненадување, бидејќи ги признава клучните постигнувања во надворешната политика во однос на решавањето на билатералните спорови и клучните реформски приоритети.

БЛУПРИНТ групата достави конкретни решенија за Предлог-Законот за јавно обвинителство

БЛУПРИНТ групата за реформи во правосудството, како неформална мрежа на истакнати граѓански организации на состанок со министерката за правда, разговараа за имплементација на предлозите и коментарите на организациите членки на групата во однос на Предлог- Законот за Јавното обвинителство.

БЛОГ

ПРОЕКТИ

МРЕЖИ

 • Мрежа 23

  „Мрежа 23 се состои од здруженија на граѓани кои во своите редовни активности ги следат и ги евалуираат политиките од Поглавјето 23 – Правосудство и темелни права и ги застапуваат своите ставови и предлози во овие области пред јавните власти.“

 • TEN

  "Мрежата мисли за Европа (Think for Europe Network – TEN) се состои од непрофитни истражувачки организации од Западен Балкан, кои се фокусираат на процесот на Европска интеграција и се посветени на креирање и застапување на политики базирани на докази."

 • WB6 Advocacy Group

  "Групата за застапување на западнобалканската шесторка (WB6 AG) претставува иницијатива на истражувачки организации од Западен Балкан која има за цел забрзување и олеснување на проширувањето на Европската Унија кон Западниот Балкан.“

 • ЕПИ НЕТ

  „Неформална мрежа на млади стручни лица кои своите постдипломски и докторски ги имаат завршено надвор од Република Македонија, во студии кои третираат теми поврзани со ЕУ.“

 • ФРАНЕТ

  ФРАНЕТ е мултидисциплинарна мрежа на истражувачи на Ангецијата за темелни права на Европската Унија, формирана во 2011 година. Оваа мрежа вклучува по еден истражувачки партнер или конзорциум од секоја земја членка на Европската Унија. Од 2008 година, во ФРАНЕТ се приклучува и Македонија, со ЕПИ како национален истражувачки партнер. ФРАНЕТ изработува тематски студии, извештаи и кратки известувања во врска со различни прашања поврзани со темелните права.

 • ЕЕЛН

  Во партнерство со Универзитот во Утрехт, Migration Policy Group и Human European Consultancy, Институтот за европска политика учествува во работата на мрежата на Европската комисија “Европска мрежа на правни експерти за родова еднаквост и недискриминација”. Оваа мрежа работи на следење на усогласеноста на домашното законодавство за недискриминација и родова еднаквост со Европското acquis во сите земји членки на ЕУ, ЕФТА земјите и во земјите-кандидатки. Дел од задачите на мрежата е и да ја советува Европската комисија за прашања што спаѓаат во нејзиниот опег на работа.

ДОНАТОРИ

СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ

🔵 ЕПИ бара истражувачи 💻

Оглас за постар/а истражувач/ка 👉 https://t.co/1GlX3uLT0i

Оглас за помлад/а истражувач/ка 👉 https://t.co/0keHE5QwBY

📅 Огласите се отворени до 30 септември.

This week in the Hague EPI's head of programs @Ardita_AAI jointly with @Clingendaelorg are working on some messages for the Dutch audience.

TEN team practising #realistevaluation and #qualitative #dataanalysis with @TheQualAnalyst @NVivobyQSR and #counterfactualevaluation with @littvay. Always striving for excellence in a mission to render our country's policies more evidence-based! 💪

2
Load More...

🇲🇰 На 22 и 23 јуни, Институтот за европска политика по втор пат организираше Национална демократска дебата на која што околу 150 граѓани дискутираа за демократските институции и еднаквост за сите, а своите прашања ги поставија на релевантните чинители од македонското општество.

💬 Прашањата од дискусиите за демократските институции граѓаните ги поставуваа на г-а Ивана Туфегџиќ, г-дин Никола Попоски, г-дин Илија Димовски, г-а Билјана Ивановска, г-а Антоанета Димовска и г-дин Џемали Саити и г-дин Блерим Река. На вториот ден, прашањата за еднаквост за сите ги одогвараа г-а Аделина Марку, г-а Маја Морачанин, г-а Мирјана Најчевска и г-дин Иџет Мемети.

📄 Резултатите од спроведената дебатна анкета ќе бидат споделени наскоро.

🖥 Видеото од првиот ден од дебата може да го погледнете тука 👉 www.youtube.com/watch?v=skYAcOtfqZg
🖥 Видеото од вториот ден гледајте го тука 👉 www.youtube.com/watch?v=5YIxWmHwiOI
--
🇦🇱Më 22 dhe 23 qershor, Instituti për politikë evropiane për herë të dytë organizoi Debatë nacionale demokratike ku rreth 150 qytetarë diskutuan për institucione demokratike dhe barazi për të gjithë, dhe u parashtruan pyetje panelistëve, profesionist të fushave të ndryshme dhe palë relevante për temat e debatës.

💬 Pyetjeve lidhur me institucionet demokratike iu përgjigjën: znj. Ivana Tufegxhiq, z. Nikolla Poposki, z. Ilija Dimovski, znj. Biljana Ivanovska, znj. Antoaneta Dimovska, z. Xhemali Saiti dhe z. Blerim Reka. Ditën e dytë, pyetjeve lidhur me barazinë për të gjithë iu përgjigjën: znj. Adelina Marku, znj. Mirjana Najçevska, znj. Maja Moraçanin dhe z. Ixhet Memeti.

📄 Rezultatet nga anketa e bërë do të shpërndahen së shpejti.

🖥 Video nga dita e parë e debatës mund ta shikoni këtu: 👉 www.youtube.com/watch?v=skYAcOtfqZg
🖥 Video nga dita e dytë e debatës mund ta shikoni këtu 👉 www.youtube.com/watch?v=5YIxWmHwiOI

#DemDebate
... See MoreSee Less

View on Facebook

🇲🇰 На 22 и 23 јуни, Институтот за европска политика по втор пат организираше Национална демократска дебата на која што околу 150 граѓани дискутираа за демократските институции и еднаквост за сите, а своите прашања ги поставија на релевантните чинители од македонското општество.

💬 Прашањата од дискусиите за демократските институции граѓаните ги поставуваа на г-а Ивана Туфегџиќ, г-дин Никола Попоски, г-дин Илија Димовски, г-а Билјана Ивановска, г-а Антоанета Димовска и г-дин Џемали Саити и г-дин Блерим Река. На вториот ден, прашањата за еднаквост за сите ги одогвараа г-а Аделина Марку, г-а Маја Морачанин, г-а Мирјана Најчевска и г-дин Иџет Мемети.

📄 Резултатите од спроведената дебатна анкета ќе бидат споделени наскоро.

🖥 Видеото од првиот ден од дебата може да го погледнете тука 👉 www.youtube.com/watch?v=skYAcOtfqZg
🖥 Видеото од вториот ден гледајте го тука 👉 www.youtube.com/watch?v=5YIxWmHwiOI
--
🇦🇱Më 22 dhe 23 qershor, Instituti për politikë evropiane për herë të dytë organizoi Debatë nacionale demokratike ku rreth 150 qytetarë diskutuan për institucione demokratike dhe barazi për të gjithë, dhe u parashtruan pyetje panelistëve, profesionist të fushave të ndryshme dhe palë relevante për temat e debatës.

💬 Pyetjeve lidhur me institucionet demokratike iu përgjigjën: znj. Ivana Tufegxhiq, z. Nikolla Poposki, z. Ilija Dimovski, znj. Biljana Ivanovska, znj. Antoaneta Dimovska, z. Xhemali Saiti dhe z. Blerim Reka. Ditën e dytë, pyetjeve lidhur me barazinë për të gjithë iu përgjigjën: znj. Adelina Marku, znj. Mirjana Najçevska, znj. Maja Moraçanin dhe z. Ixhet Memeti.

📄 Rezultatet nga anketa e bërë do të shpërndahen së shpejti.

🖥 Video nga dita e parë e debatës mund ta shikoni këtu: 👉 www.youtube.com/watch?v=skYAcOtfqZg
🖥 Video nga dita e dytë e debatës mund ta shikoni këtu 👉 www.youtube.com/watch?v=5YIxWmHwiOI

#DemDebate
... See MoreSee Less

View on Facebook
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiorgmk/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk