Конференцијата за Иднината на Европа е единствена и навремена можност за европските граѓан(к)и да дебатираат за предизвиците и приоритетите на Европа

Информации за иницијативата за Конференција за Иднината на Европа

Comments are closed.