Мониторинг бриф за Поглавјето 23 – Правосудство и темелни правa за месец ноември 2016 година

Мониторинг бриф за месец ноември 2016 г. од следењето на Поглавјето 23 – правосудство, борба против корупција и темелни права.

Comments are closed.